WiskundE-brief nr. 241 dd 15-09-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

SLO PROJECT ALGEBRAISCHE VAARDIGHEDEN ZOEKT DOCENTEN

DYSCALCULIE

LESMATERIAAL VISUEEL GEHANDICAPTE LEERLINGEN VMBO

PERIODISERING

TEACHMATH EXCELLENCE 2002


SLO PROJECT ALGEBRAISCHE VAARDIGHEDEN ZOEKT DOCENTEN

Binnen een SLO projekt wordt gezocht naar wegen om leerlingen bij de overgang naar het 4e leerjaar havo/vwo een steviger basis aan algebra´sche vaardigheden te geven.
We zoeken docenten die binnen een computeralgebra omgeving met leerlingen in het 3e leerjaar havo/vwo enkele wiskunde pakketjes willen testen en van commentaar voorzien. Het gaat dus om materiaal dat erop gericht is algebra´sche vaardigheden bij leerlingen te verbeteren. De benodigde software wordt door de SLO geleverd (op tijdelijke basis).
Ge´nteresseerd? Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Pieter van der Zwaart en/of Jenneke KrŘger, bereikbaar via onderstaande emailadressen.
P.vanderZwaart@slo.nl ; J.Kruger@slo.nl


DYSCALCULIE

Sinds vorig jaar worden wij bij ons op school geconfronteerd met 2 leerlingen die een vorm van dyscalculie hebben. Wij als wiskundesectie krijgen vragen van o.a. ouders hoe wij omgaan met deze leerlingen.
Sinds dit jaar hebben wij wel een protocol hoe we met dyslectische leerlingen omgaan, maar dit ligt er niet voor leerlingen met dyscalculie.
Graag horen wij van andere scholen hoe daar omgegaan wordt met deze leerlingen wat betreft lessen, toetsen, enz. Reacties kunnen gemaild worden naar leede2@wishmail.net.
Alvast bedankt, Inge de Leede Dorenweerd College - Doorwerth

LESMATERIAAL VISUEEL GEHANDICAPTE LEERLINGEN VMBO

De SLO heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen enkele voorbeelden van praktische opdrachten ontwikkeld (geschiedenis, wiskunde en biologie) en een voorbeeld sectorwerkstuk economie in het kader van de examinering van visueel gehandicapte leerlingen in het nieuwe voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (VMBO). Het lesmateriaal bestaat uit gratis te downloaden teksten voor leraren en kant en klare opdrachten voor leerlingen. De opdrachten zijn bij uitstek geschikt voor blinde en slechtziende leerlingen maar kunnen uiteraard ook door ziende leerlingen worden uitgevoerd. Kijk op de SLO-website http://www.slo.nl/ voortgezet onderwijs en klik dan op vmbo, kies dan de hyperlink Blinde leerlingen in het vmbo
Naast lesmateriaal vindt u aanwijzingen over hoe u als docent om kunt gaan met blinde leerlingen, wat kunnen zij wel, wat niet. Tevens wordt aandacht besteed aan het gebruik van computer en Internet door blinde Leerlingen.
Met vriendelijke groet, Eddy Halfwerk SLO/NICL
http://www.slo.nl/nicl


PERIODISERING

Een onderwerp dat de komende tijd bij ons op school (Udens College) in de belangstelling zal komen te staan is dat van de periodisering. Mijn sectie vraagt zich af hoeveel scholen daar al mee werken en wat dat voor gevolgen heeft gehad voor het wiskundeonderwijs en dan met name voor het aantal contacturen. Reacties zie ik graag tegemoet op j.kappen@hccnet.nl.
Met vriendelijke groet, Jan Kappen


TEACHMATH EXCELLENCE 2002

Een speciale wedstrijd gericht op alle Europese wiskundeleerkrachten van alle Europese Onderwijsinstellingen die gebruik maken van ICT in de wiskundeles. Doel: Bevorderen zinvol gebruik nieuwe ICT-hulpmiddelen bij het verwerven en exploreren van wiskundige begrippen, vaardigheden en attituden.
Info: http://users.pandora.be/wiskunde/teachmath.htm


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl