WiskundE-brief nr. 242 d.d. 22-09-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EXAMENVERSLAG 2002

WISKUNDE PAGINA'S OP SCHOOL

EINDVERSLAG WISWEB PROJECT

EXAMEN DOEN IN WISKUNDE B1 EN B12 HAVO


EXAMENVERSLAG 2002

Onlangs is het examenverslag vbo/mavo/havo/vwo 2002 van de Citogroep verschenen.
Daarin staan interessante zaken over de eindexamens wiskunde die dit voorjaar zijn afgenomen. Prettig bij een dergelijk verslag is dat ook makkelijk een vergelijking van wiskunde met andere (al dan niet exacte) vakken gemaakt kan worden. Aanbevolen lectuur dus.
Een paar punten die me opvielen:

Er is nog veel meer interessants te vinden in dit verslag. Maar dat kunt u zelf bekijken via http://www.cito.nl/vo/ce/verslag/exverslag02.pdf
gk


WISKUNDE PAGINA'S OP SCHOOL

Onlangs is een brief gestuurd naar een aantal beheerders van "schoolwiskundepagina's ".
Omdat het bericht vermoedelijk een aantal ge´ntersseerde nog niet bereikt heeft hieronder een verkorte versie: De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen t.a.v. internet op veel scholen in een stroomversnelling geraakt. Bijna alle scholen voor v.o. presenteren zich op WWW, en steeds meer zie je ook wiskundepagina's die meer zijn dan een paar links.Ik probeer zoveel mogelijk te volgen wat er gebeurt op het gebied van wiskundeonderwijs en internet, maar het is nauwelijks bij te houden. De laatste tijd verleg ik mijn aandacht iets van het opsporen en prubliceren van interessante site waar ook te wereld, maar wiskundepagina's van scholen in Nederland, vooral wanneer deze gebruikt worden voor het ondersteunen van het onderwijs - bijv. via toetsen (al dan niet interactief), extra materiaal, verwijzingen e.d. Ik kom van alles tegen, en er is denk ik veel waardevols bij. Mede vanuit de onderlingende gedachte van de wiskunde community (en andere organisaties) om elkaar als docenten te ondersteunen vraag ik me af of er belangstelling is voor een of andere manier van contact/ overleg/samenwerking tussen de diverse beheerders. Concreet zou je kunnen denken aan een of meer van de volgende activiteiten:
A maken, publiceren en onderhouden van een lijst van Nederlandse wiskundepagina;s op schoolniveau (Je kunt veel ideeŰn opdoen door bij elkaar te kijken, en dat is op internet snel gedaan) Ook kan ik me voorstellen dat sommigen het best aardig vinden als 'hun' pagina's wat breder bekend raken.
B oprichten van een mailgroep, forum , nieuwsbrief o.i.d waar problemen, oplossingen, ideeŰn , links e.d. worden uitgewisseld. Er zijn bijv zeer interessante ontwikkelingen t.a.v. MathML (een soort gespecialiseerd html voor wiskunde) die het bespreken waard zijn. Ook heb ik een aantal nog niet gepubliceerde "lijstjes" die moeglijk interessant kunen zijn (zoals van on-line toetsen)
C organiseren van een studie/uitwisselingsbijeenkomst of iets dergelijks Het "werk" wil ik (grotendeels) op mijn schouders nemen, ik wil wel graag weten in hoeverre hier behoefte aan bestaat .
Met spanning wachtend op jullie reactie,
Gerard Koolstra co÷rdinator WisCom
www.digischool.nl/wi/community


EINDVERSLAG WISWEB PROJECT

Het WisWeb-project (een ict-ontwikkelproject) is in de zomer van 2002 afgesloten.
De opbrengsten van het project zijn zeer gevarieerd: applets, lesmateriaal, een website, kennis en ervaring over het gebruik van applets in de wiskundeles, een overleg van wiskundewebmasters en meer. Het eindverslag van het WisWeb-project is voor iedereen te downloaden van de WisWeb-site, www.wisweb.nl klik "project" dan "publicaties".
Martin van Reeuwijk Freudenthal Institute,
www.fi.uu.nl
martinr@fi.uu.nl


EXAMEN DOEN IN WISKUNDE B1 EN B12 HAVO

Ik zit een beetje met het volgende probleem en vroeg mij af of collega's dit ook al eens meegemaakt hebben.
In 5HavoB12 zit een leerlinge die aangegeven heeft de lerarenopleiding wiskunde te willen volgen volgend jaar. Aangezien dit jaar B1 en B12 niet naast elkaar staan in het rooster heb ik haar aangeraden om beide vakken te volgen als goede voorbereiding op haar vervolgstudie. Maar nu is de grote vraag hoe kan zij in beide vakken examen doen omdat ze naast elkaar staan in het examenrooster? Misschien kan iemand mij helpen??
groeten Alma Taal


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl