WiskundE-brief nr. 243 dd 29-09-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RECTIFICATIE NORMERINGSTERM TWEEDE TIJDVAK

REACTIE OP EXAMENVERSLAG 2002 (WISKUNDEBRIEF 242)

OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA'S PER VAK

OPROEP CASIO GFX-9850 GEBRUIKERS

TE KOOP REKENMACHINES


RECTIFICATIE NORMERINGSTERM TWEEDE TIJDVAK

In de WiskundE-brief nr 242 schreef ik n.a.v. het examenverslag van het Cito: "De Normeringstermen voor het tweede tijdvak zijn nooit lager dan voor het eerste. (p.15) Dat is prettig om te weten bij adviezen m.b.t.het vak van herkansing". Deze formulering is onvolledig en (dus) niet correct. Het betreft de voorlopige normeringsterm. Gelukkig wees collega Fred Pach ons hierop. Met dank !
Ik laat voor de volledigheid de hele passage uit het Cito-verslag volgen:
"In principe heet het tweede tijdvak dezelfde normeringsterm als het eerste tijdvak. Wanneer bij de vaststelling van de normeringsterm voor het eerste tijdvak het feit van één of meer onjuiste vragen is meegewogen, dan werkt dit niet door naar het tweede tijdvak. Niet de normeringsterm van het eerste tijdvak geldt dan als 'voorlopige' normeringsterm voor het tweede tijdvak, maar de normeringsterm die vastgesteld zou zijn als er geen onjuiste vraag in het eerste tijdvak was gebleken. De aanname daarbij is dat de eerste- en tweede-tijdvak-examens, die gelijktijdig geconstrueerd en nastgesteld worden, gelijkwaardige examens zijn. De voorlopige normerringstermen voor het tweede tijdvak zijn voorlopig in die zin dat ze nooit ten nadele van de kandidaat zullen worden bijgesteld. De normeringstermen voor het tweede tijdvak zullen niet lager worden vastgesteld. Ze worden alleen gewijzigd wanneer uit de vergelijking van het eerste tijdvak onomstotelijk blijkt, dat het tweede tijdvak moeilijker is dan het eerste tijdvak. De vergelijking van het eerste tijdvak en het tweede tijdvak vindt plaats aan de hand van scores van het tweede tijdvak en het cijfer voor het eerste tijdvak." (R.V.J. Alberts & L. Noordemeer: Examenverslag vbo/mavo/havo/vwo 2002, pg 15-16, Citogroep september 2002)
Dit principe is bij het laatste examen ook inderdaad toegepast. Bij het vwo wiskunde A1,2 examen was niet zozeer de vraagstelling, maar de normering bij vraag 12 achteraf wat ongelukkig. Het ging om de aftrtrek van een punt bijbenadering van binomiale verdeling door normale verdeling) Dit heeft meegeteld in de normeringsterm van 1,4 (Zie ook Euclides 2002/1). Zonder deze 'fout' zou de normeringsterm 1,3 geweest zijn, en bij het tweede tijdvak was deze ook inderdaad 1,3.
Blijft nog een punt dat mischien nog aandacht verdient. Bij de publicatie van de Normeringstermen van het eerste tijdvak in juni was (althans mij) niet helemaal duidelijk in hoeverre het ging om een incidentele aanpasing i.v.m. een fout . Ik kan me herinneren dat in voorgaande jaren dit duidelijk(er) werd aangegegeven.
gk


REACTIE OP EXAMENVERSLAG 2002 (WISKUNDEBRIEF 242)

Een citaat:..... " Al met al geeft de beantwoording van deze vraag aan dat het aspect 'algebraïsche vaardigheden' in de toekomst meer aandacht in het onderwijs verdient dan nu het geval is, zeker gezien het feit dat dit apsect in het huidige examenprogramma een duidelijk aanwijsbare en herkenbare plaats heeft." Een opmerkelijke, maar wel duidelijke stellingname !
Na jarenlang zweven tussen "vaardigheden en GR " hebben wij als wiskundesectie voor de A wiskunde besloten het zwaartepunt heel ver naar de GR te leggen. Dit heeft nogal wat consequenties voor de les en het boek(G+R). Hebben jullie zicht op hoe dat op andere scholen ligt?
Verder verbaast het mij dat CITO hier de norm (meer vaardigheden) kan stellen. Het lijkt mij op z'n minst toch goed dat zij bekijken in welke richtiung de scholen hierover denken. Het is ons als sectie heel wat waard om uit deze spagaat te blijven in welke richting dan ook. Enig idee hoe?
Met vriendelijke groeten Dick Mulder.

OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA'S PER VAK

In het zakboek tweede fase is in het tweede deel een overzicht opgenomen met korte beschrijvingen van wat er na de officiele publicatie van de nieuwe examenprogramma\'s is gewijzigd. Een tot september 2002 bijgewerkt overzicht is downloadbaar vanaf onze website. Na publicatie van de examenprogramma\'s nu ruim vier jaar geleden is er onder andere als gevolg van de verschillende verlichtingsmaatregelen het nodige gewijzigd. Na verschijning van het zakboek in november 2001 zijn er weer enkele nieuwe regelingen verschenen die betrekking hebben op de examenprogramma\'s, zoals regelingen waarin domeinen worden aangewezen voor de centrale examens en de regeling waarin de Cevo aangeeft welke onderdelen juist niet getoetst worden in het centrale examen. Ook de regeling deeltalen 2002 is verwerkt.
Het bijgewerkte overzicht (in totaal 24 pagina\'s), kunt u vinden in onze rubriek downloaden (http://www.tweedefase-loket.nl/downloaden). OF http://www.tweedefase-loket.nl/doc/Examenprogramma%20per%20vak.doc
Dit overzicht komt in feite in de plaats van pagina 70 tot 102 van het zakboek tweede fase. De wijzigingen waren echter niet zo ingrijpend dat dit een heruitgave van het zakboek had gerechtvaardigd.
Marlies van Tooren
Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


OPROEP CASIO GFX-9850 GEBRUIKERS

Graag wil ik in contact komen met mede-Casio gebruikers om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor de GR van Texas bestaat veel leuke projecten. Denk bij voorbeeld aan het 'Grafisch Tekenen' uit Pythagoras, oktober 2001, met de bijbehorende prijsvraag, of aan de leuke programmeer- werkblaadjes van Dick Klingens. Voor de Casio is dat veel minder. Misschien kunnen we daar iets aan doen?
Ik begin maar met een aantal vragen.
1) Hoe kun zo'n fiets tekenen zoals in Pythogras beschreven is?
2) Programmeren met de Casio, hoe doe je dat?
3) Via http://www.digischool.nl/wi/pr2.php?onderwerp=rekenmachines ben ik programma's voor de Casio tegengekomen van Wim Lauwen en Charlie Watsen.
Wie kan goed met deze programma's omgaan?
4) Downloaden van een programma gaat, als ik het goed heb, via een kabeltje. Waar kun je zo'n kabel kopen? Wat kun je er verder mee doen?
Een laatste opmerking, onlangs heb ik "More Mathematics with A Graphics Calculator, CASIO CFX-9850G" (ISBN 094927841) uit Australia besteld, een lesboek over het gebruik van de Casio (in het engels). Na een uurtje studie heb ik al gezien dat dit boek erg handig zal zijn voor het uitbreiden van mijn kennis van de Casio, een aanrader?
Ellen Ziff


TE KOOP REKENMACHINES

Wegens de collectieve aanschaf van de nieuwe modellen Casio grafische rekenmachine hebben wij voor de geinteresserde scholen of leerlingen nog 10 "oude modellen "in de verpakking liggen. Casio CFX - 9850GB plus deze kunnen overgenomen worden tegen een prijs van 50 euro per stuk ( ex verzendkosten). Tevens hebben we nog een tiental modellen Fx 82 ( twee regelig) van vorig jaar in de verpakking , deze moeten 6 euro per stuk opbrengen. Alle modellen zijn zo goed als nieuw ( enkele grafische machinen zijn 1 of 2 keer gebruikt.)
Inlichtingen R. H . van Riel , Haarlemmermeerlyceum
Hoofddorp 023 5631644 of prive rvanriel@compuserve.com
tel 023 5625306


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl