WiskundE-brief nr. 244 dd 06-10-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VIRUS WAARSCHUWING

BENADERING BINOMIALE VERDELING MET NORMALE VERDELING

MAILINGLIST WISENSLIM

EINDEXAMENVERSLAG 2002 REACTIE(1)

EINDEXAMENVERSLAG 2002 REACTIE(2)

GRAFISCHE REKENMACHINES

EXAMEN DOEN IN WISKUNDE B1 EN B12 HAVO REACTIE


VIRUS WAARSCHUWING

Helaas is het weer eens raak:
In korte tijd heeft het Bugbearvirus zich verspreid. En.... er zijn duidelijke aanwijzingen dat een aantal van onze abonnees daarmee besmet is. Het virus "plukt" wat bestanden van uw schijf en stuurt die willekeurig door. Hetgeen inhoudt dat allerlei gegevens buiten uw weten om bij anderen terecht komen. Dat kan dus net zo goed het aanvragen voor de huur van vakantiehuisjes met Kerstmis zijn als een rekeningoverzicht voor een hypotheek !
De redactie roept alle abonneees op om met een zeer recente (update) virusscanner hun computer virusvrij te maken. Voor nadere info over virussen kunt u o.a. terecht bij: http://securityresponse.symantec.com/
Redactie


BENADERING BINOMIALE VERDELING MET NORMALE VERDELING

In de (op 2 okt verschenen) "Septembermededeling" (Uitleg 23) komt de volgende passage voor:
" Naar aanleiding van het centraal examen vwo A1,2 van 2002 is geconstateerd dat er wellicht onduidelijkheid kan bestaan over de interpretatie van eindterm 145 ['Beoordelen of een discrete verdeling mag worden benaderd met een normale verdeling: in voorkomende gevallen kan de kandidaat zich baseren op (informele) kennis van de centrale limietstelling']. In het geval er sprake is van een binomiaal verdeelde stochast met succeskans p en steekpmefgrootte n, mag er gebruik gemaakt worden van een normale benadering indien np > 5 én tevens n(1- p) > 5. Uiteraard moet een kandidaat in dat geval zich er van vergewissen of gebruik gemaakt moet worden van de continuïteitscorrectie. "
gk


MAILINGLIST WISENSLIM

Een nieuwe mailinglist voor wiskundedocenten, bestemd voor collega's die lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen in de eerste drie leerjaren van het v.o. en/of een ieder die belangstelling heeft voor lesgeven aan begaafde leerlingen. Vroeg of laat wordt u geconfronteerd met vragen zoals de volgende.
Welke mogelijkheden zijn er om het jaarprogramma anders in te delen? Welke mogelijkheden zijn er om lessen anders in te richten? Hoe herken ik leerlingen die (hoog)begaafd zijn? Welke rol heeft het management wat betreft extra aandacht geven aan (hoog)begaafde leerlingen? Welk wiskunde materiaal kan ik gebruiken? Welke onderwerpen zijn geschikt en hoe vind ik geschikt lesmateriaal?
Deze en andere vragen kunt u via de mailinglist stellen en zo leren hoe andere collega's hier over denken. U kunt met collega's ervaringen, informatie en materiaal uitwisselen, tips geven en ontvangen, kortom vanachter uw bureau uw leven verrijken. Probeer het eens! U kunt u aanmelden op de volgende website van de SLO: http://listserv.slo.nl/mailman/listinfo/wisenslim
Jenneke Krüger, j.kruger@slo.nl SLO, postbus 2041 7500 CA Enschede

EINDEXAMENVERSLAG 2002 REACTIE(1)

Ik ben werkzaam als docent wiskunde bij de economische faculteit van de UvA. Bij onze eerstejaars met wiskunde A1,2 is juist het gebrek aan algebraïsche vaardigheden een groot probleem. Wij zouden het dan ook zeer toejuichen als hier meer aandacht aan wordt besteed. Aan extra aandacht voor de GR hebben wij geen enkele behoefte. Wel krijgen de studenten een introductie in het gebruik van het wiskunde softwarepakket Mathematica.
Met vriendelijke groet, Annette Lok


EINDEXAMENVERSLAG 2002 REACTIE(2)

In nr 242 schreef Gerard Koolstra een korte samenvatting van het cito-verslag over de examens. Daarin werd o.a. gemeld dat meisjes het gemiddeld beter doen dan jongens voor de vwo wiskunde B vakken. Ik vroeg mij meteen af of dat niet komt door de selectie. Laten meisjes zich sinds de tweede fase niet (nog) meer afschikken voor de exacte kant? En als je alleen de allerbeste meisjes overhoud is het niet zo moeilijk voor hen om gemiddeld hoger te scoren dan de jongens!
groeten, Annette Lievaart Lievaartkroes@hetnet.nl


GRAFISCHE REKENMACHINES

Betreffende de grafische rekenmachines heb ik 2 opmerkingen.

  1. Ik vind de grafische rekenmachines veel te duur. Als ik zie hoe goedkoop tegenwoordig digitale electronica is, kan ik me haast niet voorstellen dat zo'n eenvoudig apparaat 90 euro moet kosten. Het feit dat de Wiskunde A12 leerlingen de GR maar bij zo weinig vakken nodig hebben, maakt het dubbel vervelend. Is er misschien iemand die er teveel aan verdient?
  2. Misschien is het al wel bij iedereen bekend, maar voor de zekerheid toch maar even vermeld:
    Op de website http://www.ticalc.org/archives/news/articles/1/16/16165.html is een emulator te downloaden voor alle TI grafische rekenmachines. De GR staat dan op je computer en tabellen of grafieken zijn zo in je tekstverwerker te plakken. Erg handig, ook voor leerlingen.
    Eerlijkheidshalve moet er wel bij vermeld worden dat het alleen legaal is, als je zelf zo'n GR hebt.
Groeten, Lauran van Oers RSG 't Rijks Bergen op Zoom


EXAMEN DOEN IN WISKUNDE B1 EN B12 HAVO REACTIE

Opmerking vooraf van de redactie:
Er zijn meerdere reacties gekomen op dit onderwerp. Omdat deze reacties vooral als persoonlijk antwoord waren bedoeld zijn deze niet in de WiskundEbrief geplaatst, maar direct doorgestuurd naar Alma Taal, die dit onderwerp in de WiskundEbrief plaatst
e.

Deze vraag verbaast mij Het is bekend dat een leerling met Wb in het pakket ook Wa mag doen (met aftrek van studuelast) en omgekeerd, maar bij de examen mag je maar in één tak wiskunde examen doen. In verband met de zéér grote overlap is volgens mij de "combinatie" WB1-WB12 onzinnig (en zeker niet toegestaan). Toch vertelde afgelopen examenbespreking havo een collega over een leerling die dit wel voor elkaar had gekregen. Zelfs de inspectie lijkt de constructie met WA1-WA12-WB1-WB12 niet te begrijpen. Voor de betreffende leerling was een extra envelop gemaakt, met aparte tijden. De leerling was in de middagpauze in quarantaine gezet. Het lijkt mij goed als de nvvw hierover contact opneemt met de inspectie.
Gerrit van peursem Pieter Nieuwland College (A'dam)
g_van.peursem@isa-vo.nl of g.van.peursem@freeler.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl