WiskundE-brief nr. 245 dd 13-10-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EXPERIMENT COMPUTEREXAMENS WISKUNDE A12

GRAFISCHE REKENMACHINES: REACTIE

EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

MASTERCLASS CHAOS

LERARENDAG GRONINGEN


EXPERIMENT COMPUTEREXAMENS WISKUNDE A12

Voor vwo wordt er voor wiskunde A12 een computerexamen geconstrueerd. Het examen wiskunde A12 zal voor ongeveer 60% bestaan uit vragen die ook in het 'gewone' examen worden aangeboden. 40% van de vragen zal moeten worden beantwoord met behulp van vakspecifieke programmatuur. De kandidaten krijgen de opgaven op papier aangeboden en ook de antwoorden moeten op papier worden gegeven. Het examen heeft de normale lengte en de afnameduur is ook gelijk aan die van het 'gewone' examen. In 2003 nemen 5 vwo scholen scholen deel aan dit experiment. In januari zal naar verwachting een voorbeeldexamen gereed zijn dat qua uiterlijk en bedieningsergonomie gelijk is aan de versie die in het examen gebruikt zal worden. De deelnemende scholen krijgen daar uiteraard bericht van.
[bron: http://www.cevo.nl/ ]


GRAFISCHE REKENMACHINES: REACTIE (zie WiskundEbrief 244)

Je hebt daar wel een aansluitkabeltje bij nodig! (Black Link) Onze school krijgt jaarlijks van TI wegens grote afname van calculators een of meer gratis accessoires. Inmiddels hebben we 3 LCD-schermen tbv de overheadprojector met bijbehorende calculator (parallelle poortuitgang) en zo'n aansluitkabel met het nuttige boekje "Solve it" Ik weet niet of alle scholen die TI's betrekken van deze service op de hoogte zijn. Bij dezen dan!
Jan de Geus, Baudartius College, Zutphen


EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

De opmerking van Anntte Lok over de bij haar school binnenkomende leerlingen met Wiskunde A12 in het pakket is een duidelijk bewijs voor de stelling dat het hoger en universitair onderwijs onvoldoende op de hoogte is van alle wijzigingen binnen de vakken wiskunde op het voortgezet onderwijs. Een drastische wijziging die mede op hun wens is gerealiseerd.Het is wenselijk dat zij hun onderwijs afstemmen op de kennis die de leerlingen 2e Fase als bagage meebrengen! Zij zijn nu aan zet!
Pol Hustings leophus@tiscali.nl


MASTERCLASS CHAOS

De najaars-masterclass van het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat weer van start. Het onderwerp is deze keer Chaos. Er wordt gewerkt met een vooreditie van een te verschijnen ZEBRA-boekje over dit onderwerp. Deze eerste cursus is bedoeld voor zesdeklassers VWO uit de profielen N&G en N&T. In het voorjaar van 2003 zal dezelfde cursus gegeven worden voor de vijfdeklassers uit deze categorie. Deelnemende leerlingen kunnen in het kader van het ZEBRA-project binnen het vak WB de bijbehorende 40 SLU verdienen. De Inspectie juicht dit toe, mits deze mogelijkheid in het PTA van de school is opgenomen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed. De masterclass wordt begeleid door Henk Bruin, Wout de Goede en Martha Witterholt. Bovendien hebben de hoogleraren Broer en Van Streun hun medewerking toegezegd.
Cursusbijeenkomsten in Groningen op:

Aanmelden van leerlingen kan via e-mail (wdg@math.rug.nl)


LERARENDAG GRONINGEN

Omdat de studiedag van vorig jaar een doorslaand succes bleek te zijn, organiseert het Opleidingsinstituut voor Wiskunde en Informatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen weer een studiedag voor leraren op dinsdag 17 december a.s Dit jaar is het thema: "Ons wiskundeonderwijs: nu en in de toekomst".
Wij willen graag de zeer grote opkomst van vorig jaar op zijn minst evenaren en zullen dan ook zorgen voor nog beter programma. In elk geval hebben inmiddels hun medewerking aan de plenaire gedeeltes
toegezegd: Prof. Dr. Jan de Lange, hoogleraar-directeur van het Freudenthal Instituut van de UU en Prof. Dr. Anne van Streun}, hoogleraar betadidactiek aan de RuG Voorts zijn er natuurlijk workshops, een lunch en aan het einde van de dag een borrel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U neemt bovendien materiaal mee terug en dat is meer dan alleen een nascholingscertificaat
Een nadere aankondiging met het volledige programma volgt, maar reserveert u nu vast deze datum in uw agenda.
Wout de Goede en Martha Witterholt, RuG. wdg@math.rug.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl