WiskundE-brief nr. 246 d.d. 27-10-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

STICHTING NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE

STUDIEDAG APS MAKEN WEBSITE OP 18 DECEMBER


EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

Net de reactie gelezen van Pol Hustings (WiskundEbrief 245, noot redactie) op het tenenkrommende verhaal van Anette Lok. Volkomen mee eens.
Ik heb deelgenomen aan het profi-projekt, waarin de vernieuwde wiskunde-B werd ontwikkeld. Er waren speciale examens In samenwerking met de universiteiten werd een programma opgesteld, voor Grafische Rekenmachines gekozen en een andere didactiek voorgesteld. Toen onze leerlingen op de universiteit kwamen, werden ze belachelijk gemaakt door de docenten, een grafische rekenmachine hadden ze daar nog nooit gezien, deze werd prompt verboden. De leerlingen werden afgerekend op een gebrek aan kennis van de verzamelingentheorie. Uiteindelijk is besloten de geslaagde kandidaten een certificaat mee te geven, waarop een samenvatting van de geëxamineerde onderwerpen vermeld was.
Vr gr Cor Hofstra


STICHTING NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is in 2003 aan haar 42e jaargang toe. Graag roep ik alle wiskundedocenten in Nederland op om hun leerlingen te stimuleren aan deze landelijke wedstrijd mee te doen. De Wiskunde Olympiade is niet alleen bedoeld voor ‘bollebozen’ met een wiskundeknobbel maar voor elke leerling die geïnteresseerd is in problemen van wiskundige aard waarin de uitdagende en aantrekkelijke kanten van de wiskunde aan de orde komen.
Geef s.v.p. uw leerlingen informatie over het bestaan van de Wiskunde Olympiade. Probeer hen enthousiast te maken en aan te sporen om mee te doen. Als u daarvoor (extra) posters en folders nodig hebt, laat mij dat dan weten. U kunt uw school aanmelden door mij een briefje te sturen, te mailen of te faxen. U fungeert dan als wedstrijdleider voor uw school. De hoeveelheid werk daaraan verbonden is klein en bestaat uit het op school organiseren van de eerste ronde. Die vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 17 januari 2003. Uw aanmelding vooraf stel ik zeer op prijs, ook als uw school al jaren gewend is om mee te doen. Elk jaar weer blijkt dat er schoolnamen en/of adressen zijn veranderd, of dat docenten/contactpersonen van elkaar denken dat de school reeds is aangemeld. Het scheelt een hoop werk en tijd als mijn bestand van namen en adressen zo actueel mogelijk blijft, want post die is gericht aan scholen waar de naam van een docent op staat, komt vaker op zijn bestemming.
Het organiseren van de eerste ronde houdt in dat u ervoor zorgt dat op 17 januari 2003 de deelnemende leerlingen de opgaven op school kunnen maken. Na afloop stuurt u de resultaten daarvan op. De correctie is eenvoudig en gebeurt met behulp van een standaardformulier. Verder fungeert u als aanspreekpunt voor de school. De opgaven en de formulieren worden in de eerste week van januari 2003 naar de wedstrijdleiders van alle aangemelde scholen verstuurd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade,
Fred Bosman


STUDIEDAG APS MAKEN WEBSITE OP 18 DECEMBER

In het onlangsverschenen nummer van Eulcides (78-2) staat in de agenda abusievelijk vermeld dat de APS studiedag over het maken van de website van de sectie wiskunde op woensdag 11 december is.
Dit moet zijn woensdag 18 december. In de on-line agenda van de NVvW, en op de website van APS-wiskunde staat de juiste datum
gk


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl