WiskundE-brief nr. 247 dd 3-11-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

GRAFISCHE REKENMACHINE

GRAFISCHE REKENMACHINE CASIO: REACTIE

OVERSTAP MAVO/HAVO ZONDER WISKUNDE IN EXAMENPAKKET

ESCHER AND THE DROSTE EFFECT


EINDEXAMENVERSLAG 2002: REACTIE

Naar aanleiding van de reacties op mijn korte opmerking over algebraische vaardigheden wil ik nog even reageren. Ik krijg bijvoorbeeld vragen over het optellen van breuken (1/a +1/b) is toch 1/(a+b); waarom is (1/x^5)*x^4 gelijk aan 1/x. Het rekenen met machten gaat ook vaak mis. Ook bij het oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden lopen de studenten vaak vast. Onze studenten Economie mogen wel gebruik maken van de grafische rekenmachine.
De wiskundedocenten van de Economische faculteiten hebben helaas geen enkele invloed gehad op de wiskundeprogramma's van de middelbare school.
Met vriendelijke groet, Annette Lok


GRAFISCHE REKENMACHINE

Voor visueel gehandicapte kinderen levert de grafische rekenmachine enorme problemen op, omdat zij het scherm niet kunnen lezen. Hiermee is een deel van het reguliere onderwijs ontoegankelijk geworden.
Er is wel een Engelstalig alternatief computerprogramma, dat met geluid werkt en de coordinaten kan uitlezen, maar hiermee kunnen bijvoorbeeld geen snijpunten van grafieken worden berekend / geen twee grafieken tegelijk worden getekend.
Uit wat ik her en der lees aan meningen over het gebruik van de grafische rekenmachine, krijg ik niet de indruk dat het iets toevoegt aan het onderwijs. Ergens werd door een vertwijfelde wiskundedocent de vraag gesteld 'Waar gaat het nou om? Om kinderen met een machine te leren werken of om ze inzicht in wiskunde bij te brengen?'. Ook blijkt het leren werken met de GR niet direct in 'doorlopende leerlijnen' (universiteit) te passen...
Is die indruk, dat de rekenmachine weinig toevoegt, juist? Is het niet veel beter om kinderen met bijvoorbeeld Excel te leren werken? Heeft u alternatieven (ontwikkeld)? Is het een goed idee om het ding uit het verplichte curriculum te doen halen?
Reacties graag aan Dorine in 't Veld, info@dvlop.nl.

GRAFISCHE REKENMACHINE CASIO: REACTIE

Een wat late reactie, maar toch

afz. Simon Biesheuvel


OVERSTAP MAVO/HAVO ZONDER WISKUNDE IN EXAMENPAKKET

Op mijn school ( een ROC) melden zich cursisten die met een mavo diploma zich willen inschrijven voor de havo. Een klein aantal van hen heeft geen wiskunde in het examenpakket. Wanneer zij wiskunde A1 willen doen lijkt het ons niet zo relevant om hen verplicht eerst mavo wiskunde te laten halen. Zij zouden oi meer hebben aan een goede schakelcursus die veel aandacht geeft aan elementaire rekenmethoden ( procenten) en numeriek inzicht in het algemeen. Ik ben dus op zoek naar een collega in den lande die hier al meer over heeft nagedacht, en die enig idee heeft over leuk materiaal om te gebruiken. Ik hoop op een reactie.
Monica Woldinga mwoldinga@novacollege.nl


ESCHER AND THE DROSTE EFFECT

Seminarium recreatieve wiskunde i.s.m. Algemeen Wiskundecolloquium Spreker: Hendrik Lenstra (Universiteit Leiden, University of California, Berkeley)
Woensdag 4 december 2002 plaats: zaal C 01, Gorlaeus Laboratoria, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden
ABSTRACT. Many newspapers reported recently that a team of Leiden mathematicians worked for two years on completing Escher's lithograph `Print Gallery' from 1956. However, not much publicity was given to the techniques from algebraic topology and complex function theory by which this purpose was achieved. In the present lecture, both the mathematical methodology and the pictures produced by it will receive ample attention. http://www.math.leidenuniv.nl/~zaal/recreatief
(drs. C.G. Zaal)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl