WiskundE-brief nr. 249 dd 17-11-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1300 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WERELDWISKUNDEWEB

NATIONALE LEERMIDDELEN DAGEN

GRAFISCHE REKENMACHINE: REACTIE

BLACKBOARD EN WEBCT


WERELDWISKUNDEWEB

De internetboekenveiling ten bate van het WereldwiskundeFonds (WwF) gaat weer van start, en wel op 1 februari 2003. Tot 1 januari 2003 kunt u zelf boeken hiervoor aanbieden. In 2001 - 2002 bracht de veiling meer dan EUR 3000 op voor wiskunde(onderwijs)projecten in de derdewereld.
Meer informatie: http://www.nvvw.nl/www
Hans Wisbrun, veilingmeester WWW/voorzitter WwF


NATIONALE LEERMIDDELEN DAGEN

Op de Nationale Leermiddelen Dagen (Wiskunde) woensdag 5 februari 2003 maakt u kennis met nieuwe en nog onbekende produkten voor het wiskunde onderwijs. In een reeks workshops gaat u met ervaren docenten aan de slag met de produkten. U kunt zo kennismaken met het produkt en ervaren hoe het functioneel gebruikt kan worden in uw lessen. Aan deze 'wiskundedag' doen een groot aantal fabrikanten en leveranciers mee, die met hun produkt een workshop verzorgen die, voor zover mogelijk, interessant is voor iedereen die lesgeeft in het voortgezet onderwijs en mto. De docenten laten in hun workshop zien hoe hun produkt gebruikt kan worden op de verschillende niveau 's: dus zowel het tweedegraads gebied als het eerstegraads gebied.
http://www.lots.nu/index2.htm


GRAFISCHE REKENMACHINE: REACTIE

Het was niet zozeer een suggestie om de GRM te vervangen als een vraag n.a.v. de vele negatieve geluiden die ik vernam over de GRM. Ik heb enthousiaste bijval ontvangen om de GRM af te schaffen. In de wiskundEbrief nr 248 liet een tegenstander van afschaffing zich horen. M.i. lopen de meningen sterk uiteen en is derhalve een discussie over het nut van de GRM zeer nuttig, om een wat gedifferentieerder en genuanceerder beeld te krijgen.
Het nut van apparaten staat of valt met wat je ermee doet; of kunt doen. Misschien zijn er situaties waarin of leerlingen voor wie de GRM een fantastisch hulpmiddel is, maar ook situaties waarin of leerlingen waarvoor andere apparaten of programma's betere diensten bewijzen. Dan zou het fijn zijn als er keuze is. Wat ik mij afvraag, is of de in de reactie (nr 248) genoemde mogelijkheden iedereen bekend zijn; en of zij voor iedereen gelden.
Let wel: het enige bezwaar dat ik heb tegen de GRM is dat hij niet toegankelijk is voor blinde en (zeer) slechtziende gebruikers en dat er geen alternatief voor is. Als de GRM voor niemand nuttig blijkt, mag hij verdwijnen en hebben we weer een probleem minder w.b. toegankelijkheid van het onderwijs. Maar als de GRM (in bepaalde situaties en/of voor bepaalde groepen leerlingen) wel nuttig is, moet er z.s.m. een alternatief (of 'een andere weg naar Rome') voor komen. Een tip voor slechtzienden heb ik op dat punt overigens al binnen (Geocadabra) van Ton Lecluse; bedankt!
Dorine in 't Veld.

BLACKBOARD EN WEBCT

Het Freudenthal instituut is ge´nteresseerd in de ervaringen van wiskunde-docenten met de programma's Blackboard en WebCT. Blackboard en WebCT, ook wel electronische leeromgevingen genoemd, worden al enige tijd sterk gepromoot door universiteiten en Kennisnet, maar heeft dat ook gebruikers opgeleverd? En als een dergelijk pakket in het onderwijs wordt ingezet: wat betekent dit voor de dagelijkse lespraktijk? Werk je ermee samen met je collega's of ook met je leerlingen? Wij komen graag in contact met docenten die met deze pakketten in de afgelopen tijd ervaring hebben opgedaan en die bereid zijn mee te doen met een korte inventarisatie-ronde (aan de hand van een korte vragenlijst). Als er voldoende belangstelling blijkt te zijn zal er in het voorjaar van 2003 ook een bijeenkomst worden georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Als je ge´nteresseerd bent, stuur dan een email naar vincent@fi.uu.nl
Met vriendelijke groet, Vincent Jonker, Freudenthal instituut


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl