Date: Wed, 28 May 1997 16:55:26 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 25

X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by worldonline.nl id IAA22091

 

============= WiskundE-brief nr. 25 ==========

28-05-1997=========================

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs.

Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden van voor hen relevante

zaken, met enige

nadruk op Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 150 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

==================================================================

In deze WiskundE-brief

- verslag examenbespreking HAVO wiskunde-B (Amsterdam)

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

Verslag

Bespreking normen wiskunde-B havo 1997

 

De volgende verfijningen zijn in de normering aangebracht. De opmerkingen

zijn afkomstig

uit een landelijke vergadering met vertegenwoordigers van het CEVO. De

teksten tussen

haakjes komen voort uit opmerkingen die tijdens de normenvergadering in

Amsterdam op

27 mei 1997 zijn gemaakt. Uiteraard is niemand verplicht deze verfijningen

over te nemen,

het zijn slechts handreikingen. Voor de officiële normering geldt dit

uiteraard niet!

Voor dit verslag is dankbaar gebruik gemaakt van uitgewerkte voorstellen

zoals deze door

de voorzitter zijn uitgedeeld.

 

Opgave 1

 

1. - quotiëntregel niet goed: -2 pnt

- y = 6x: max 1 pnt (dit komt voort uit: f’ = t’/n’)

- y = 0: max 1 pnt

- y = -2x: max 3 pnt

2. (de opmerking ‘de grafiek van dit type ....’ heeft geen enkele leerling)

3. (ongelijkheid kruislings vermenigvuldigen met x+3 is niet fout, want

uit de grafiek

blijkt dat x>0 en behoeft de leerlingen dus niet aangerekend te worden)

4. - fout in quotiëntregel: -2 pnt

- tekenschema g, daaruit conclusie: min 0 voor x = 0 (dit n.a.v. de

opmerking in de

opgave: ‘DE uiterste waarde’): geen punten in mindering brengen

5. - g(x)>=0 ZONDER toelichting: 0 pnt, met toelichting: 1 pnt

(g(x)<6 ZONDER toelichtng: 0 pnt, met toelichting: 1 pnt)

 

Opgave 2

 

6. - voor h een waarde kiezen, in beide formules invullen, vergelijking

oplossen: goed

- 120h / (5,4.sqrt(20).sqrt(h)): 4 punten (aanwezigen vinden dat max. 3

pnt waard!)

- A2 = 0,15 of A2 = 0,60 met BIJBEHORENDE conclusie: -1 pnt

7. - zomaar h stellen: max 3 pnt (aanwezigen vinden 4 punten rechtvaardiger)

- antwoord geven in liters/sec: -1 pnt

8. - 5,5 m als antwoord: geen aftrek

- 5,50 m als antwoord: -1 pnt

(Opmerking van de vergadering: door de aanzichten is het onduidelijk

waar A ligt!)

- 1 keer Pythagoras gedaan, i.p.v. 2 keer: -23 pnt

9. (weer dezelfde fout gemaakt: 2 pnt)

 

Opgave 3

 

10. - punten aftrekken bij slordig tekenen (wat is te slordig?)

11. - voor elk punt geldt: alle punten of geen punten, dus geen verdeling

- S1=(0,0): -2 pnt en dus de rest één naar links

- alléén nummeren op y = 1: max 4 pnt voor gehele vraag

12. - geen kettingregel gebruikt: max 4 pnt

 

Opgave 4

 

13. - meten op de bijlage: ... pnt (aanwezigen twijfelen, vinden eigenlijk

max 1 pnt aftrek)

(hoek van 60 graden in trapezium (bijv. hoek KAB), enz. : -3 pnt)

(standhoek van 60 graden (bijv. hoek(AKPF,ABCDEF), enz. : -3 pnt)

(hoek KAC enz. enz. :-3 pnt)

14. - afrondfouten: -1 pnt

15. - vlak maakt hoek van 60 graden met ABCDEF: max 2 pnt

16. - alléén plaatje: -4 pnt (dus toelichting ontbreekt geheel)

- eerste 4 punten: hoogte berekend: 2 pnt, goede trapezium: 2 pnt

(hoogte uit vraag 15 nu gebruikt bij tekenen: geen aftrek)

 

Verslag: Jan Koekkoek (koekkoek@pi.net)

 

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------