WiskundE-brief nr. 252 08-12-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca.1400 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUW RECORD GETAL PI

GRAFISCHE REKENMACHINE TI-83 PLUS: REACTIES

BOEKEN WISKUNDELIJN GEVRAAGD

EERSTE REEHORSTCONFERENTIE WISKUNDE: WISKUNDE VOOR DE LEERLING VAN NU

GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : REACTIE


NIEUW RECORD GETAL PI

In september van dit jaar is door het team van professor Yasumasa Kanada van de universiteit van Tokio een nieuw record gevestigd op het gebied van het berekenen van decimalen van het getal pi: 1,24 biljoen ("trillion"). De berekening vergde 400 uur rekentijd op een supercomputer. Het oude record - daterend uit 1999 - stond op ruim 206 miljard ("billion") decimalen. Het kan nog even duren voor het record gepubliceerd wordt in het Guiness book of Records
bron: http://seattlepi.nwsource.com/national/98912_pi07.shtml


GRAFISCHE REKENMACHINE TI-83 PLUS: REACTIES

In de vorige WiskundEbrief stond een ingezonden stuk van de heer Jan van Leeuwe. Omdat daar een aantal pertitente onwaarheden in staan stellen de makers van de WiskundEbrief Texas Instruments in de gelegenheid om met name het "misverstand over de prijs" van de TI-83 Plus uit de weg te ruimen. Ik maak hier bij deze graag gebruik van van. Om te beginnen bestaan er drie types TI-83 Plus machines.
1) De leerlingenversie van de TI 83 plus
2) De leerlingenversie van de TI-83 Plus Silver Edition en...
3) De lerarenversie van de TI-83 Plus Silver Edition.
De aankoopprijs van het lerarenmodel bedraagt momenteel, gekocht bij Texas Instruments (n per leraar) 109.- Voor de volledigheid, enkele maanden geleden was dat slechts 79.- maar dat betrof een inruilactie!
De aankoopprijs van het TI-83 Plus leerlingenmodel, in Teacher Pack verpakking, ligt, op enkele Euro's na, op hetzelfde niveau als dat van de "oude" TI-83. Het Teacher pack bestaat uit 10 machines in bulk, met daar natuurlijk wel los bij de batterijen, de manuals etc. De prijs is afhankelijk van waar de school dit koopt. (vraag en aanbod) Prijzen zo'n 5% onder de 100.- zijn echter eerder regel dan uitzondering. Zeker als het om grotere aantallen gaat. In de winkel liggen de prijzen per stuk hoger maar dat is logisch.
Over de vermeende verschillen tussen de beide machines nog het volgende.
Het is perfect mogelijk de TI-83 Plus naast de TI-83 te gebruiken in de klas, daar de basisfunctionaliteit en de menustructuur identiek zijn gebleven. Mochten er nog vragen zijn aarzel dan niet contact op te nemen met Texas Instruments Het nummer van onze supportafdeling is 020 5829490. Wil men mij direct bellen dan kan dat op 0653 203981.
Henk Velink Texas Instruments


Ook wij lazen in het laatste informatiemagazine van TI dat de oude TI-83 niet meer verkrijgbaar zal zijn en de PLUS er voor in de plaats komt. We hebben daarover contact opgenomen met TI en kennen de PLUS verder al vanuit de praktijk.
Wat betreft de bezwaren van Jan van Leeuwe het volgende. De (basis)instructies voor de PLUS verschillen niet van die van de oude TI-83, de lay-out is vrijwel hetzelfde, alleen de MATRIX-toets heeft plaats gemaakt voor een APPS-toets waaronder allerlei applicaties. MATRIX zit nu via de gele 2nd-toets "achter" de "omkeer"toets (x - 1) in plaats van FINANCE, die zit nu bij de applicaties. Dus gelukkig geen Babylonische spraakverwarringen. Wel zijn er meer mogelijkheden via de applicaties en heeft de machine ook nog andere voordelen, zoals de internetlink. Daar zal dus niemand problemen mee hebben of krijgen. Maar het bezwaar van Jan van Leeuwe wat betreft de prijs blijft toch echt overeind! Weliswaar heeft TI ons laten weten dat de prijs "niet veel" hoger zal worden, mits in z.g. "Teacher Pack" bulkverpakkingen van 10 stuks tegelijk door de school aangeschaft, maar (weer) duurder wordt het dus wel, en onderhand eigenlijk te duur. Ook in vergelijking met de prijzen van GR's van andere merken, kennelijk "echte" Japanners, die met de yen mee wel in prijs zakten. Wij hebben al ouders op de stoep gehad hierover!
Overigens, de prijs van 75 euro was op onze school al lang niet meer realiseerbaar. Daar is in de WiskundEkrant al eens over geschreven: de dure dollar werkte prijsverhogend tot boven de 80 euro en de prijs ligt nu tegen de 90 euro aan. Dat was nog wel concurrerend met de prijs van de bekende ketens, die zaten meestal rond de 100 euro met de oude TI-83. Het beste antwoord aan TI zou zijn om op een ander merk over te stappen, als dat niet zo ingrijpend in het curriculum was. Wat betreft het gelijke tred houden met de ontwikkeling in de Tweede Fase: daar heeft geen enkele GR-producent een boodschap aan: ze produceren voor de hele wereld en het eerste doel blijft daarbij winst maken. We kunnen rustig stellen dat de wiskunde in de Tweede Fase is aangepast aan de Amerikaans/Japanse GR en de internationale onderwijskundige ontwikkelingen in dit verband, in plaats van dat de GR zich ooit zal aanpassen aan de Nederlandse TF!
Laptops en desktops naar eigen wens en inzicht ingericht met de vele mogelijkheden die er nu al zijn zou een goed alternatief op maat kunnen zijn, alhoewel niet meteen het goedkoopste en nu nog meest praktische misschien. Ten slotte: we mogen nog blij zijn dat TI dit netjes op tijd laat weten. CASIO verving de FX 82 TL net nadat de boeken- en aanschaflijsten de deur uit waren en de nieuwe brugklassers de schoolinformatie thuis hadden door de FX 82 MS, zonder dat even aan het onderwijsveld, c.q. de vaste gebruikers door te geven. De TL was ineens niet meer leverbaar. Dat schept verwarring en ook hier werd het er niet goedkoper op, alhoewel de parallelimport van allerlei ketens nu wel soelaas biedt.
Erik Korthof, Bonhoeffer College (locatie Bruggertstraat) korthof@ichthus.nl


Op mijn homepage (eigenlijk homebook) www.henkshoekje.com staan (o.a.) 151 programma's met de TI-83 beschreven. Over de analyse, meetkunde, gehele getallen, statistiek, kansrekening. Het nieuwste programma simuleert het vaasmodel met/zonder terugtrekking. Veel van die programma's kunnen bij praktische opdrachten of gewoon in de les gebruikt worden.
Jan van Leeuwe moet dat eens doorbladeren, zoals 36.000 bezoekers (waaronder veel leerlingen en studenten) dat vr hem deden. Dan ervaart hij de meerwaarde van programmeerbare calculators. De moderne wiskunde is niet uitgekleed (zoals hij vindt) maar heeft -integendeel- er via het programmeren en internet een extra dimensie bijgekregen!
En, tussen haakjes: er staan drie grove fouten in zijn tirade.
(1) De nieuwe TI83 plus is 100% compatibel met de oude TI83, er is geen enkel bedieningsverschil. Alleen heeft de PLUS extra geheugenruimte voor de noodzakelijke opslag van programma's.
(2) Bij Dixons in de vitrine staan beide modellen voor 100 en 110, trek daar de kwantumkorting voor scholieren van af en vergelijk deze bedragen eens met de door de gemiddelde tiener gemaakte kosten van mobiel bellen
(3) Dat Texas Instruments "zich totaal niet bezig houdt met toekomstige ontwikkelingen" is de opmerking van iemand die zelf niet met zijn tijd is meegegaan. De TI site (met het adjectief "educatief" in de titel) en het T3 initiatief voor ICT-ontwikkelingen in de natuurwetenschappen bewijzen dat. Andere bedrijven liggen een straatlengte achter!
Met vriendelijk groet, Henk Pfaltzgraff (63 jaar)


De TI-83 en TI83-plus verschillen voor wat betreft de opdrachten niet of nauwelijks. Er zijn twee knoppen van plaats veranderd (matrix en et financiele programma). Ik gebruik ze zonder haperen door elkaar. -De flash-applicatie Catalog-Help geeft hulp bij de de verschillende opdrachten; Een tijdje geleden was in de WiskundeEbrief een discussie gaande over een hulpkaart bij de TI83. Deze applicatie lost het probleem volledig op . Blijft over de prijs: suggestie: organiseer een beurs waar leerlingen die de school verlaten hun oude machine kunnen verkopen aan nieuwe leerlingen. Na 2 of 3 jaar gebruik zijn de machines nog lang niet aan het eind van hun latijn. Als hier geen behoefte aan blijkt te zijn was er kennelijk geen probleem.
Hans Klein hklein@wxs.nl

BOEKEN WISKUNDELIJN GEVRAAGD

De asielzoekers binnen onze scholengemeenschap krijgen (nog) les uit Wiskundelijn. Deze methode wordt binnen een jaar vervangen door een nieuwe editie GT&R of MW. Om de tijd te overbruggen zoeken we nog enkele delen 1A en 1B VMHV en de delen 1A en 1B IVBO. Mocht je nog wat boeken hebben liggen dan graag een reactie naar
Ruud Jongeling: rjongeling@tiscali.nl


EERSTE REEHORSTCONFERENTIE WISKUNDE: WISKUNDE VOOR DE LEERLING VAN NU

Donderdag 9 januari 2003 organiseert APS-wiskunde in de Reehorst in Ede de eerste Reehorstconferentie Wiskunde..
Deze conferentie is bedoeld voor docenten die wiskunde geven in het vmbo en in de onderbouw havo/vwo. Op de conferentie staan leerlingen centraal. In lezingen, werkgroepen en presentaties ziet u allerlei voorbeelden van hoe docenten wiskunde voor hun leerlingen betekenisvol maken, hoe leerlingen worden voorbereid op examens, hoe je leerlingen aan het werk kunt krijgen (en houden). Allerlei 'good practice', concreet, bruikbaar en beproefd.
Er is een leermiddelenmarkt, met veel informatie, wiskundematerialen van uitgeverijen, leermiddelenleveranciers, en er zijn allerlei mogelijkheden om enthousiaste collega's te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u kijken op . Hier vindt u het volledige programma met een overzicht van de lezingen werkgroepen. Via deze site kunt u zich ook on-line inschrijven.
Anders Vink APS-wiskunde a.vink@aps.nl


GEWICHTEN TOETSEN EN PRAKTISCHE OPDRACHTEN : REACTIE

Wij hebben, ook na de recente circulaires met wijzigingen, de verhouding 20-80 gehandhaafd, omdat het doorwerken van de gewone stof en het toetsen daarvan al zoveel tijd en aandacht opeist dat er te weinig tijd en aandacht voor het PO overblijft en het dus niet reel is om daar dan een onevenredig gewicht aan toe te kennen.
Het hangt misschien mee samen met de naar verhouding lage aantal contacturen dat we hebben dat er niet meer tijd voor het het PO over blijf en de eerlijkheid gebiedt dat niet iedereen in de sectie nu zo ontzettend warm loopt voor het PO. Die werken liever naar het CE en de daar aan de orde zijnde toetsvorm toe. Een schoolleiding die met een verplichte 40-60 verhouding op de proppen komt zal deze toch op z'n minst onderwijskundig heel goed gemotiveerd moeten kunnen verantwoorden en organisatorisch adequaat kunnen waarborgen dat er ook inderdaad in deze verhouding kan worden gewerkt en getoetst op de twee verschillende manieren.
Daarbij zal het PO inhoudelijk meer moeten voorstellen dan een paar werkstukjes en een ruimer gebied aan activiteiten moeten beslaan, in de geest van de ideen die Willem Hoekstra in brief 251 noemt. Als er niet meer achter zit dan alleen het verschuiven van de procenten in de zin van "wat het hoogste is moet het zwaarste wegen" dan zal op een gegeven moment de discrepantie tussen het SE en CE-cijfer wel erg op gaan vallen. Het SE-cijfer verliest tevens zo z'n indicatieve waarde voor het CE. Neen, zo'n schoolleiding moet af te vragen zijn op een scherpe verantwoording op punten als visie en structuur willen ze de verhouding zo ver doorvoeren! Overigens overwegen we wel om in 4 HAVO bij WA1 de verhouding 20-80 te verschuiven ten gunste van het PO. Er is hier spraken van alleen een SE, wat meer tijd voor het PO en een mogelijkheid voor de leerlingen om zich op een andere wijze met de wiskunde te profileren dan via toetsen over de, voor hen doorgaans, lastige en hoog gegrepen stof waardoor de kansen op een voldoende resultaat toenemen.
Erik Korthof, Bonhoeffer College (locatie Bruggertstraat) korthof@ichthus.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl