WiskundE-brief nr. 253 15-12-2002

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1400 adressen.
Archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RE‹NIE LERARENOPLEIDING UTRECHT

GRAFISCHE REKENMACHINE EN STATISTIEK

GRAFISCHE REKENMACHINE EN GRAFIEK

WISKUNDE SOFTWARE: MATHCAD

ZEBRA NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE - DOCENTEN GEZOCHT

WERELDWISKUNDEWEB: BOEKEN AANBIEDEN

ZOEKEN EN (NIET) VINDEN.... EEN OPROEP


RE‹NIE LERARENOPLEIDING UTRECHT

Ben jij leraar / lerares wiskunde geworden via een opleiding aan de SOL, Hogeschool Midden Nederland of de Hogeschool van Utrecht, dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn de medewerkers van de vakgroep wiskunde van de Archimedes Lerarenopleiding te Utrecht en wij willen in contact komen met onze oud-studenten.
Op donderdag 13 februari organiseert de Archimedes Lerarenopleiding een feestelijke dag voor studenten, medewerkers, educatieve partners en. alumni. Tijdens deze dag wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een aantal lezingen of workshops te volgen, er is een buffet en een afsluitend feest.
Tussen de lezingen en de feestelijkheden door, organiseert de vakgroep wiskunde van 17.30 tot 18.45 uur een reŁnie voor haar oud-studenten. Het hoofddoel van deze bijeenkomst is: elkaar gewoon weer eens zien en horen hoe het iedereen vergaan is sinds het afstuderen. Daarnaast zien wij deze reŁnie ook als start van de alumni-activiteiten die wij als vakgroep willen gaan ondernemen. (onder andere het uitwisselen van kennis en ervaring)
Wil je uitgenodigd worden voor de Archimedesdag met reŁnie en / of op de hoogte worden gehouden van onze andere activiteiten, stuur dan een mailtje met daarin: Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Jaar van afstuderen Opleiding (voltijd tweede graad / deeltijd tweede graad / eerste graad) naar: shirley.vd.steene@feo.hvu.nl Ken je nog meer oud-studenten, breng hen dan ook op de hoogte of geef ook hun gegevens op deze manier door!


GRAFISCHE REKENMACHINE EN STATISTIEK

Beste Collega's, De grafische rekenmachine is een handig instrument, zeker wanneer het gaat om het verwerken van een groot aantal statistische gegevens. Nu kom ik bij het bepalen van de mediaan en de kwartielen met "de hand" en met de GR op tamelijk grote verschillen bij gegevens met een klasse-indeling. De GR beschouwt de in klassen ingedeelde waarnemingen als zijnde geconcentreerd in het klassemidden. ( dat hebben wij nl zelf als waarnemingen ingevoerd). Deze benadering kan tamelijk veel afwijken van de methode waarbij we er van uit gaan dat de waarnemingen in een klasse regelmatig verspreid liggen, en binnen deze klasse de plaats van de mediaan of van het kwartiel door lineair interpoleren beter benaderen.
Mijn vraag is dan ook: Hoe wordt er bij het CSE mee om gegaan. Heeft iemand daar informatie over ?
met vriendelijke groeten, Monica Woldinga mwoldinga@novacollege.nl


GRAFISCHE REKENMACHINE EN GRAFIEK

In klas 4v moest ik de som over de vazen behandelen: Moderne Wiskunde B1 dl1 A3 som 13.
Daar moet een grafiek gePLOT worden van een functie met een gescheiden voorschrift. Even niet gelet op de verkeerde plaats van het haakje in de som, wat me elk jaar weer een aantal dropjes kost aan leerlingen die dit zelf ontdekken (zoals ze voor elke zelf ontdekte fout in het boek of in het antwoordenboekje een dropje kunnen scoren, wat me al heel wat kilo's drop heeft gekost). In de handleiding van mijn TI-83 heb ik hier niets over kunnen vinden. Ik scharrel wat met het domein, eerst van x=0 tot x=10 de functie V(h) = 0,5h^3 invoeren en dan van x=10 tot x=20 V(h) = 1000 - 0,5(20 - h)^3 invoeren, zo kwamen we er wel uit.
Dit jaar vroeg ik aan de leerlingen uit 4vwo om eens uit te zoeken hoe het in een keer kan. Ik vemoedde dat er gebruik gemaakt moet wordenvan de opties TEST en LOGIC. En ja hoor na het weekend was er een leerling die wat had zitten rommelen en mij het volgende liet zien:
Neem y1 = 0.5x^3 not(x<0 and x>10) en y2 = 1000 - 0.5(20-x)^3 not(x<10 and x>20)
Zet vervolgens de tekenmode die vůůr y1 resp. y2 staat op DOT (dus drie stipjes schuin van links boven naar rechts onder). Als je dit niet doet verschijnt er een onverklaarbare streep extra in het grafiekenscherm.
Van een collega (buiten onze school) kreeg ik een andere manier:
y1 = 0.5x^3 ◊(x>0 and x<10) + 1000 - 0.5(20-x)^3 ◊ (x>10 and x<20)
Dit werkt ook.
Zijn er collega's die nog elegantere manieren voor dit fenomeen kennen?
Groeten van Rob van Oord van.oord@wxs.nl


WISKUNDE SOFTWARE: MATHCAD

Geachte Collega, Alsnog wil ik reageren op het probleem van de grafische rekenmachine. Wanneer worden wij eens slim en gaan we over op een goed wiskunde pakket. Je hebt dan wel een practicum lokaal nodig, maar ik denk dat de meeste scholen nu toch wel eens een z.g. wis- en natuurkunde open leercentrum hebben. Wij gebruiken al een paar jaar het programma Mathcad. Als een school goede afspraken maak met een leverancier moet men in staat zijn leerlingen dit pakket aan te bieden voor nog geen euro 10,- voor een periode van 4 jaar. Dit pakket dat ook onder een schoolversie STUDY WORKS te verkrijgen is is een zeer bruikbaar pakket niet alleen voor de exacte vakken maar ook voor de technische vakken op bijvoorbeeld het MBO. Als ik tevens lesmateriaal voor een open leercentrum mag aangeven kijkt u eens op , hierop staat digitaal lesmateriaal voor wis- en natuurkunde voor het MBO, maar is ook goed bruikbaar voor VMBO, HAVO en VWO.
Met vriendelijke groet, Karel ten Hoeve (docent wiskunde op het Horizon College Hoorn) K.T.tenHoeve@Horizoncollege.nl


ZEBRA NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE - DOCENTEN GEZOCHT !!!

Als AIO aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar het gebruik en de waarde van geschiedenis van de wiskunde in het onderwijs. Ik ontwikkel lesmateriaal voor het gebruik in onderbouw en bovenbouw. Het nieuwe lesmateriaal voor de bovenbouw gaat over de geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde. Het heeft de vorm van een zebraboekje voor een keuzeonderwerp voor vwo-leerlingen met wiskunde B12 in hun pakket, die het domein "bewijzen in de vlakke meetkunde" hebben afgesloten. De ontwikkeling van de niet-Euclidische meetkunde biedt een mooie gelegenheid om de leerlingen hun bestaande meetkundekennis uit te laten breiden en kennis te laten nemen van de ontwikkeling van een gebied binnen de wiskunde.
De studielast kunt u laten varieren tussen de 15 en 40 uur. De inhoud van het gehele boekje kunt u vinden op mijn homepage: http://members.home.nl/gulikgulikers/WiskundePagina.htm.
Ik ben op zoek naar enthousiaste docenten die dit materiaal willen uittesten in hun klas(sen). Als u mee werkt aan het project zal ik ervoor zorgen dat u het lesmateriaal kosteloos voor alle leerlingen aangeleverd
krijgt. Daarnaast ontvangt u dan een uitgebreide docentenhandleiding, met onder andere uitwerkingen van de opgaven en enkele aanbevelingen voor de opzet van de lessen. Wilt u het lesmateriaal gebruiken in uw lessen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, Iris Gulikers: gulikgulikers@home.nl

WERELDWISKUNDEWEB: BOEKEN AANBIEDEN

Ruim een jaar geleden vond de opening van het WereldWiskundeWeb (WWW) plaats. Het WereldWiskundeWeb is een internetboekenveiling ten bate van het Wereldwiskunde Fonds (WwF), een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW). De werkgroep stelt zich ten doel enerzijds het bieden van ondersteuning van het wiskundeonderwijs in derdewereldlanden door middel van financiŽle bijdragen aan nader te bepalen projecten en anderzijds wiskundedocenten 'hier' te laten zien dat er 'daar' ook collega's zijn die zich met soortgelijke, maar ook heel andere vragen en problemen bezig houden dan zij zelf. Het WwF verkrijgt fondsen uit bijdragen van de leden van de NVvW maar ook uit diverse acties, zoals de verkoop van oude/gebruikte wiskundeboeken. Sinds november 2001 valt daar dus ook het WereldWiskundeWeb onder. In 2001 - 2002 bracht de veiling meer dan EUR 3000 op voor wiskunde(onderwijs)projecten in de derdewereld. Op 1 februari 2003 gaat de volgende veilingronde van start. Nieuw is de mogelijkheid dat particulieren zelf hun (wiskunde-)boeken via de veiling te koop kunnen aanbieden. Het aanbieden van boeken kan nog tot 1 januari 2003 plaatsvinden. Meer informatie over het WereldWiskundeWeb en de mogelijkheid om zelf boeken aan te bieden is te vinden op: http://www.nvvw.nl/www
Met vriendelijke groet, Ger Limpens Namens de werkgroep WwF

ZOEKEN EN (NIET) VINDEN.... EEN OPROEP

Er staat op internet veel materiaal dat van pas kan komen bij ons wiskundeonderwijs, maar lang niet alles is voor iedereen makkelijk te vinden - vooral als je niet weet wat er is. Om allerlei vormen van informatie beter toegankelijk te maken wil ik graag reacties op de volgende vragen/opdrachten, vooral van docenten die - naar hun eigen gevoel - minder vertrouwd zijn met het zoeken op internet. Het beantwoorden kost wellicht wat tijd en moeite, maar ik vermoed dat de antwoorden van groot belang kunnen zijn voor u en uw collega's !

  1. Beschrijf een of meerderde zoektochten naar "iets" op internet dat verband houdt met (uw) wiskundeonderwijs en schrijf zo precies mogelijk wat u zocht, wat u gedaan heeft (welke sites bezicht enz.), wat u gevonden hebt , en in hoeverre u tevreden bent over het resultaat.
  2. Zijn er vragen die u voor u zelf of in een gesprek wel eens geformuleerd hebt, maar waarnaar u nooit (systematisch) gezocht heeft - bijv omdat u geen (goed) idee had hoe dat aan te pakken. Ik denk dan aan vragen in de trant van "Zou er iets zijn waarmee... "
  3. Wat zijn voor u - met het oog op uw onderwijs - de belangrijkste bronnen van informatie, materiaal enz op Internet ?
  4. Waar geeft u vooral les (type school, jaarlagen etc ) ?
Graag uw reacties naar wiscom@xs4all.nl
Gerard Koolstra beheerder wislok (wiskundelokaal Digitale School) coŲrdinator wiscom (wiskunde community)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl