Date: Tue, 3 Jun 1997 15:53:52 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: concept WiskundE-brief nr. 26

 

================== WiskundE-brief nr. 26 ========== 3-06-1997 ===========

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs.

Bedoeling is elkaar snel(ler) op de hoogte te houden van voor hen relevante

zaken, met enige nadruk op Internet-toepassingen en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Wanneer je deze brief niet (meer) wenst kun je hem ongewijzigd retourneren.

Deze brief wordt gestuurd naar ruim. 150 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

===================================================================

In deze WiskundE-brief

- Een nabeschouwing over de wiskunde examens HAVO/VWO

- Aankondiging mini-enquete over de tweede fase

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

WISKUNDE EINDEXAMENS HAVO/VWO

 

Dit keer geen "rel" over wiskunde-B examens.

Het VWO examen werd door sommigen als vrij pittig gezien, maar door anderen als

redelijk.beoordeeld; het HAVO-examen een stuk(je) makkelijker dan voorgaande

jaren.

Bij wiskunde-A meer klachten, het HAVO examen had volgens velen te weinig

niveau,

deed in ieder geval te weinig een beroep op wiskundige vaardigheden (zie ook

WiskundE-brief nr 23), het VWO-examen was voor veel leerlingen moeilijk

(o.a. door

het taalgebruik) en te lang, terwijl sommige opdrachten te veel een

wiskunde-B

karakter hadden. (Zie ook WiskundE-brief nr 22)

 

Wat vonden de leerlingen ervan ?

Met name over Wiskunde-A VWO is veel door leerlingen veel geklaagd (tweede

plaats

na engels) De klachten die hieronder staan zijn via internet bij het LAKS

(Landelijk

Aktiecomitee Scholieren) binnen gekomen. Ze zijn geordend per examen, en

ontdaan

van afzenders Misschien informatief om door te lezen

 

Wiskunde-B VWO

* te lang, over het algemeen niet te moeilijk, maar gedeeltes waren wel wat

aan de

moeilijke kant.

* Ik vond dat twee van de vier opgaven van het VWO-examen wiskunde B te moeilijk

waren en dat het gewoon te veel stof in te weinig tijd was! Ik heb flink

doorgewerkt en

sommige stukjes even overgeslagen om later nog te doen, maar daar kwam ik niet

meer aan toe. De makers weten hoeveel tijd er voor het examen staat, laten

ze daar

dan rekening mee houden wat berteft het aantal opgaven en de moeilijkheidsgraad!

* Examen Wiskunde B VWO was te moeilijk.

* Het examen was veel te lang en zeer eenzijdig.

Ik baal dat het zo moeilijk was want nu zijn al die bijlessen voor niets

geweest.

* Wiskunde B daarentegen was veel en veel te moeilijk.

De moeilijkste sommen waren som 3, som 5, som 6, som 8, som 13. Wij stellen

hierbij voor om wiskunde B VWO met minimaal 0,6 punt op te hogen.

 

Wiskunde A VWO

* Ik wil graag even van de mogelijkheid gebruik maken om te klagen over het

examen

Wiskunde(VWO) Ten eerste vond ik de moeilijkheidsgraad veel te hoog (ik niet

alleen maar de grote meerderheid). Ten tweede was het veel te lang. Van de

38 leerlingen was er maar 1 van tevoren klaar en dat is toch wel een heel

erg weinig. Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden. Ik wil ook nog even

melden dat diegene die wiskunde B in hun pakket hebben het veel makkelijker

hadden bij de laatste drie vragen.

Daar stonden namelijk vragen met (e) en dat vind ik niet eerlijk.

* som 5. Uiterst vaag geformuleerd en is volgens mij niet correct gesteld

(er zit een fout in de vraag. Dit is ook de mening van alle leerlingen die

ik gesproken heb tot nu toe. ( stuk of 20) Bijvoorbaat dank voor de aandacht.

* Ik wilde even zeggen dat ik wiskune a te moeilijk vond.

Ik ben er over het algemeen niet slecht in, ik stond een 6,6, maar ik weet

niet eens of ik wel een 4,4 heb voor een voldoende. Ik vond het te moeilijk dus!

* Bij Opgave 4, vraag 17. Dit was een som met een veel te hoog Wiskunde

B-gehalte.

het werken met de e-macht was onverwacht.

Mensen met wiskunde B in hun pakket worden zo sterk bevoordeeld.

Niet alleen deze som had dit probleem de hele opgave was te moeilijk.

* Opgave 3 was in zijn totaliteit te lang.

Vraag 13 was heel veel werk en in vraag 14 wilden ze ongeveer hetzelfde nog

eens

helemaal horen. Opgave 4 was veel te veel gericht op Wiskunde B-leerlingen.

Dit is niet eerlijk.

* Hierbij de klacht over het eindexamen van Wiskunde A.

Het was te lang met onmogelijke vragen die je nooit op tijd af kon hebben of

oplossen!!!

* Iets te moeilijk en iets te veel. Aan die 6.4 kom ik nooit.

* Examen Wiskunde A VWO was veel en veel te moeilijk,te ingewikkelde

verhaaltjes,

veel voordeel voor wisk.b mensen en als je in de examenbundel kijkt is dit

examen er

gewoon niet mee te vergelijken,het is stukken moeilijker dan wat je aan de

hand van

de examenbundel had kunnen verwachten ik haal normaal 7,5 en nu heb ik het

nagekeken op internet en ik heb net een 3,5!!!!!!!

* Het VWO-examen wiskunde A was te moeilijk, vooral voor mensen zonder

wiskunde B.

De tegenstelling in moeilijkheidsgraad met het examen van vorig jaar was zo

ongelooflijk groot, dat ik denk dat ik vorig jaar wel drie punten hoger

gescoord zou hebben.

Het is sowieso al ongelooflijk dat ze mensen met wiskunde B, die normaal

altijd al in

het voordeel zijn, op deze manier bevoordelen.Ik vind dat het Cito de

normering aan moet passen.

* Het wiskunde A examen voor 6VWO was veel te lang.

Opgave 2 was te vaag en opgave 4 had meer in het wiskunde B examen gepast.

Dat is niet eerlijk. Je kiest toch niet voor niets voor wiskunde A?

* Hierbij wil ik even vermelden dat ik wiskunde A (VWO) afgelopen vrijdag te

moelijk vond.

Het examen was te eenzijdig. Er zaten veel te veel kansberekeningen en

normale verdelingen in.

* Ik vond het examen van scheikunde te lang en het examen van wiskunde a te

lang en te moeilijk.

* By the way wiskunde A was ook niet te doen, vond ik tenminste.

* Het examen Wiskunde A was echt ontzettend moeilijk, zeker als je zoals ik

geen Wiskunde B

in je pakket hebt. Een opwaardering lijkt me in casu zeker op zijn plaats.

In vergelijking met de oude examens scoorde ik systematisch stukken beter.

* Ik wilde graag even melden dat het examen Wiskunde A dit jaar moeilijker

was dan

Wiskunde B.

* Verder vond ik het wiskunde-a examen ook te moeilijk . Het was dan wel

goed te doen voor mensen met wiskunde-b maar ik heb juist wiskunde-a

gekozen omdat ik wiskunde-b niet kan. Kortom gewoon veel te moeilijk.

* Ik wil ook nog klagen over het examen Natuurkunde en Wiskunde A. Deze

waren ook

veel te moeiijk. (wiskunde B daarintegen was zeker te doen)

* Wiskunde A was een ramp. De vraagstelling was onduidelijk en opgave 2 en 4

waren te moeilijk.

* Wiskunde A leerlingen, die ook wiskunde B in hun pakket hebben, hadden dit

jaar een te groot voordeel hierdoor ( vooral bij die opgave over e-machten

en ln). Wiskunde A en Wiskunde B zijn aparte examens dus vind ik dat de

examenstof niet zo veel mag overlappen als dit jaar het geval was. -

* Wiskunde a (VWO) is iets anders dan wiskunde b. Dit wil ik graag in de

examens terug zien.

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

DE TWEEDE FASE

 

Ik neem aan dat de meeste lezers van deze brief de berichtgeving in de media

over de

2e fase en weten dat de scholen een jaar uitstel mogen nemen. Ondertussen

verschijnt

de ene enquete na de andere. Zo brengt het Onderwijsblad van de Algemene

Onderwijs Bond in het nr van 31 mei een uitgebreide enquete onder de titel:

LERAREN HAVO/VWO VOELEN WEL VOOR DE TWEEDE FASE

 

Misschien is het aardig een mini-enquete te houden onder onze lezers.

Deze enquete wordt zeer binnenkort afzornderlijk verstuurd.

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------