WiskundE-brief nr. 260 09-02-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, STAND VAN ZAKEN

VERNIEUWING TWEEDE FASE: REACTIES

WISKUNDE OP HET VWO , WAAROM

HERHAALDE OPROEP: ZEBRA NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE - DOCENTEN GEZOCHT !!!

JOTA! , WETENSCHAPSSERIE VAN TELEAC

WISKUNDE WERKLOKAAL


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, STAND VAN ZAKEN

Uit allerlei hoeken zijn reacties gekomen op het artikel van vorige week: "VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE" . De geredigeerde compilatie van argumenten en voorstellen bleek voor velen een krachtig houvast om ontreddering en boosheid om te zetten in actiebereidheid. Uit de reacties is op te maken dat men vooral kans van slagen ziet in actie die gekenmerkt wordt door een zo beta-breed mogelijk collectief met massale ondersteuning vanuit het veld.
Net als vele organen is uw redactie momenteel volop in overleg met vertegenwoordigers van diverse beta-organisaties in de verwachting dat een gemeenschappelijk standpunt mogelijk moet zijn.
Let wel: "mogelijk moet zijn". Want momenteel is zo'n standpunt er echt nog niet. Uw steun is en blijft onontbeerlijk in de vorm van protest op de vernieuwingsplannen en druk op belangenorganisaties om een massief, breed beta-front te vormen.
En dan liefst een front van betas-met-elan. U bent toch liever ook niet langer dan nodig een bozebeta?
Uw reacties zien we weer graag : J.Andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl
Voor alle duidelijkheid: momenteel kunt u volop meedoen in de discussie over de vernieuwingsmaatregelen door uw mail naar bovenstaande adressen te sturen. Het is nog niet zo ver dat er al een plan is waaraan u massaal uw steun kunt toezeggen. Uiteraard zullen we daar uitgebreid van berichten als dat moment daar is.
Redactie


VERNIEUWING TWEEDE FASE: REACTIES

Redactie: Voor de leesbaarheid beperken we het aantal reacties in de WiskundEbrief. Op de sites www.nvvw.nl en www.bozebetas.nl kunt u er veel meer lezen.

Donderdag 6 februari was ik op de bijeenkomst te Ede die de onderwijsbond CNV hield over de plannen voor de tweede fase. Ik ben erg geschrokken van de opkomst en van de deskundigheid van de onderhandelaar. Totaal 9 mensen, ik was de enige wiskundige. Waar was de rest ?
Hierbij een oproep aan mijn collega's om massaal naar zulke bijeenkomsten te gaan. Je kunt als er maar zo weinig mensen op zo'n bijeenkomst zijn een grote invloed hebben. Want de "onderhandelaar" van het CNV moest nog helemaal bijgepraat worden wat er aan de hand was. Hij had ergens de klok horen luiden maar wist totaal niet waar de klepel hangt.
Hij had niet door hoe catastrofaal de plannen zijn voor wiskunde in de natuurprofielen.
Mijn suggestie om in de natuurprofielen niet twee extra vakken te kiezen maar slechts één en de vrijkomende studielast te verdelen over de profielvakken was voor hem helemaal nieuw, alsof hij water zag branden.
Ga erop af en wendt je invloed aan. Tijden en adressen zie vorige wiskundebrief.
Kees Lugthart.


Beste actievoerders,
van harte onderschrijf ik uw actie tegen de plannen voor de vernieuwing van de tweede fase. Uw roep om argumenten kan ik van harte ondersteunen. Gisteren ben ik naar een inspraak-bijeenkomst van de AOB geweest. Daar zat een grote groep boze beta's die verwacht hadden dat er naar hen geluisterd zou worden. Zeer veel argumenten tegen de plannen werden genoemd, maar, helaas, na afloop zei de dagelijks bestuurden van het AOB dat hij geen argumenten had gehoord. We zullen onze argumenten dus uiterst duidelijk kenbaar moeten maken, anders worden we niet gehoord.Ik kan misschien nog een argument tegen de plannen toevoegen.Deze plannen moeten volgens de opzet de versnippering in de tweede fase verminderen. Maar als je bij het profiel NT gaat tellen, zie je al snel dat voor de NT-ers alle profielvakken kleiner worden. Dat levert dus alleen maar meer versnippering op. Geen goed idee.Over het gehele plan wil ik nog het volgende kwijt: het is opgezet zonder enige onderwijskundige argumentatie. De leerlingen en scholen die het hardst geklaagd hebben, (die hun zaken dus slecht geregeld hebben) worden nu beloond.
met vriendelijke groet Saskia Franken-de Zoete Docent natuurkunde Scholengemeenschap Dalton-Vatel, Voorburg


WISKUNDE OP HET VWO , WAAROM ?

Naar aanleiding van de plannen om de omvang van het onderwijs in de wiskunde op het vwo te reduceren en mede ter gelegenheid van het afscheid van VU-didacticus van de wiskunde, Wim Groen, organiseert de afdeling Wiskunde van de Vrije universiteit op vrijdag 28 maart 2003 een bijeenkomst waarin door vier specialisten op geheel verschillende wijze de vraag zal worden beantwoord
"Wiskunde op het VWO, waarom doen we daar eigenlijk aan?".
Plaats: Zaal S1.11, Gebouw voor Wiskunde en Natuurwetenschappen, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, Amsterdam
14.00 Ontvangst
14.15 Wim Groen (ud didactiek VU): Wie rekent nog zelf? Over de invloed van rekenmachine en computer op de schoolwiskunde.
14.45 Maarten van Steen (hgl informatica VU): De betekenis van de vwo-wiskunde vanuit de informatica gezien.
15.30 Anne van Streun (hgl didactiek RUG): Wiskunde moet omdat ze het denken bevordert.
16.00 Frans Keune (hgl wiskunde KUN): Normen en waarden.
16.30 Afscheid van Wim Groen. Borrel in de Tuinzaal
Inlichtingen en aanmelding: bij Teun Koetsier teun@cs.vu.nl of bij Maryke Titawano maryke@cs.vu.nl


HERHAALDE OPROEP: ZEBRA NIET-EUCLIDISCHE MEETKUNDE - DOCENTEN GEZOCHT !!!

Als AIO aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar het gebruik en de waarde van geschiedenis van de wiskunde in het onderwijs. Ik ontwikkel lesmateriaal voor het gebruik in onderbouw en bovenbouw. Het nieuwe lesmateriaal voor de bovenbouw gaat over de geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde. Het heeft de vorm van een zebraboekje voor een keuzeonderwerp voor vwo-leerlingen met wiskunde B12 in hun pakket, die het domein "bewijzen in de vlakke meetkunde" hebben afgesloten. De ontwikkeling van de niet-Euclidische meetkunde biedt een mooie gelegenheid om de leerlingen hun bestaande meetkundekennis uit te laten breiden en kennis te laten nemen van de ontwikkeling van een gebied binnen de wiskunde. De studielast kunt u laten varieren tussen de 15 en 40 uur. De inhoud van het gehele boekje kunt u vinden op mijn homepage: http://members.home.nl/gulikgulikers/WiskundePagina.htm.
Ik ben op zoek naar enthousiaste docenten die dit materiaal willen uittesten in hun klas(sen). Als u mee werkt aan het project zal ik ervoor zorgen dat u het lesmateriaal kosteloos voor alle leerlingen aangeleverd krijgt. Daarnaast ontvangt u dan een uitgebreide docentenhandleiding, met onder andere uitwerkingen van de opgaven en enkele aanbevelingen voor de opzet van de lessen. Wilt u het lesmateriaal gebruiken in uw lessen of wilt u meer informatie dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, Iris Gulikers: gulikgulikers@home.nl


JOTA! , WETENSCHAPSSERIE VAN TELEAC

Elke zondagmiddag zendt Teleac de wetenschapsserie JOTA! uit over verrassende onderzoeksresultaten binnen diverse takken van wetenschap. Met het televisieprogramma JOTA! hopen wij de leerlingen van het studiehuis (VWO) te bereiken. De onderwerpen die voorkomen in de serie JOTA! lenen zich uitstekend voor het maken van profielwerkstukken. Ook zijn de gefilmde portretten van enthousiaste wetenschappers goed te gebruiken als materiaal voor loopbaanoriëntatie.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, United Knowledge en De Praktijk hebben een gezamenlijk project opgezet rond de site www.werkstuknetwerk.nl . Het project JOTA!/werkstuknetwerk.nl resulteert in twaalf werkstukpakketten. Zeven werkstukpakketten zijn al op de website te vinden en worden zo gepresenteerd dat de vwo-leerling er zelfstandig mee aan de slag kan. Voor een viertal natuurwetenschappelijke thema's worden practicumbladen ontwikkeld die leerlingen praktisch op weg helpen bij het opzetten van eigen experimenten.
Tenslotte zullen alle afleveringen van JOTA! na uitzending op de televisie ook op de website van Teleac/NOT worden geplaatst. Vanuit JOTA! kan dan weer worden doorgelinkt naar werkstuknetwerk.nl. Zo krijgen de scholieren de mogelijkheid om bij het selecteren van een onderwerp voor hun profielwerkstuk de betreffende aflevering op de computer te bekijken.
Wat waar wanneer?
- JOTA! wordt iedere zondagmiddag uitgezonden op Nederland 1 om 16.50 uur.
- Na afloop worden de afleveringen (de films) van JOTA! op de website www.teleacnot.nl/sites/jota-tv/ geplaatst. [Deze link is aangepast door de redactie]
Vanuit JOTA! kan worden doorgelinkt naar werkstuknetwerk.nl. Op www.werkstuknetwerk.nl/jota staat een overzicht van werkstukpakketten bij afleveringen die reeds op TV geweest zijn.
Juliette Verheijen Afdeling Voorlichting Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
0031 20 5510726 juul.verheijen@bureau.knaw.nl


WISKUNDE WERKLOKAAL

De wiskunde sectie van Sg Tabor, locatie Oscar Romero te Hoorn, zou graag in contact komen met scholen die de beschikking hebben over een wiskunde werklokaal. Hoe groot? welke inrichting? Welke materialen? Organisatie?
Graag zouden wij op dit soort vragen een antwoord krijgen van collega's die ervaring hebben met zo'n werklokaal.
Adri Knop Sg Tabor. locatie Oscar Romero 0229-285685 a.knop@tabor.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl