WiskundE-brief nr. 261 (extra uitgave)

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERZOEK NVVW INZAKE ACTIE AXIS


VERZOEK NVVW INZAKE ACTIE AXIS

Op verzoek van NVvW sturen we deze tussentijdse editie van de WiskundEbrief. Het gaat om een actie van AXIS die deze week afgesloten wordt. Een begeleidende brief van M. Kollenveld (voorzitter NVvW) vindt u op www.nvvw.nl
Ook vindt u daar de link naar het door AXIS uitgebrachte manifest.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl