WiskundE-brief nr. 262 16-02-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, STAND VAN ZAKEN

VERNIEUWING TWEEDE FASE: REACTIES

JOTA! , WETENSCHAPSSERIE VAN TELEAC

NATIONALE WISKUNDE WEBSTRITE

SLO ZOEKT LEERLINGEN VOOR CREATIEVE TEST


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE STAND VAN ZAKEN

De afgelopen week/ weken zijn er weer tal van initiatieven, publicaties e.d. te melden. Veel is te lezen op de websites van de boze betas (www.bozebetas.nl ) van de NVON (www.nvon.nl/tf_2003.htm ) en natuurlijk van de NVvW (www.nvvw.nl/plannen.html ). Een korte samenvatting