WiskundE-brief nr. 263 23-02-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, STAND VAN ZAKEN

HANDTEKENINGENAKTIE NWD

TWEE VOORSTELLEN VAN NVON OVER TWEEDE FASE

DAGBLAD TROUW MET ARTIKELEN OVER HET WISKUNDE ONDERWIJS

WAT HEB JE NOU AAN ALGEBRA?

WISKUNDIG GENOOTSCHAP BESTAAT 225 JAAR

CONFERENTIE: ICT BIJ WISKUNDE IN DE LES EN ERBUITEN


VERNIEUWING TWEEDE FASE: TEGENACTIE, STAND VAN ZAKEN

Vorige week werd een voorlopige reactie van de VSNU ()universiteiten) bekend . In een brief aan de minster (dd 5-2-2003) wordt zorg geuit over de "zeeer ernistige gevolgen die realisering van de voorstellen zal hebben voor de voorbereiding van leerlingen in het vwo op universitaire opleidingen in de technische en betawetenschappelijke sector, en ook voor de belangstelling voor deze opleidingen". De VSNU doet "een klemmend beroep op u om de voorstellen voor de zg bčtaprofielen en de keuzeruimte in het C&M-profiel in heroverweging te nemen".

In de pers verschenen weer allerlei artikelen tegen de voorgestelde plannen. Naast de artikelen in Trouw (ZIe het stukje van Klaas-Jan Wieringa hierover) kunnen o.a. genoemd worden

 • Een interview in het Algemeen Dagblad van donderdag 20 feb. met Peter Kop
 • Een artikel in dat zelfde nummer over de boze bčta's
 • Artikel in Het Schoolblad (AOb) van zaterdag 22 feb. met veel aandacht voor de protesten tegen de plannen.
 • Ook bij de radio aandacht voor de protesten, In de laatste uitzending van het radioprogramma kopspoijkers een discussie met twee talendocenten en natuurkundeleraar Arjan van der Meij. Opmerkelijk is dat de onvoorwaardelijk steun voor de plannen uit de talenhoek lijkt af te nemen.

  G.K.

  HANDTEKENINGENAKTIE NWD

  De handtekeningenaktie op de NWD gericht tegen de nieuwe tweede fase plannen, heeft 507 handtekeningen opgeleverd. Deze zijn 11 februari opgestuurd naar demissionair Minister van der Hoeven, met een kopie naar de Griffier van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.
  De inhoud van de getekende petitie luidt:
  "Wij, vele honderden wiskundeleraren, bijeen ter gelegenheid van een prachtige professionaliseringsbijeenkomst (de Nationale Wiskunde Dagen) in Noordwijkerhout, voor een groot gedeelte in eigen vrije tijd, hebben met een gevoel van onbegrip en en verontwaardiging kennis genomen van het voorstel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betreffende de herziening van de curricula Wiskunde in de profielen voor de bovenbouw van het VO. Deze plannen zijn zeer demotiverend voor ons, als docent. Ze zijn rampzalig voor de voor de toekomst van ons land zo belangrijk geachte kennismaatschappij. En ze doen bovenal de leerlingen tekort. Wij rekenen erop dat u de gemaakte keuzes wilt heroverwegen en samen met wiskundig Nederland (met o.a. Freudenthal Instituut, Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde (NOCW) van het Wiskundig Genootschap (WG) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze NWD) tot betere en voor leerlingen kansrijkere voorstellen zult komen."
  Heleen Verhage Organisatie NWD h.verhage@fi.uu.nl Freudenthal Institute Utrecht University


  TWEE VOORSTELLEN VAN NVON TWEEDE FASE

  Het NVON (natuurkunde) heeft twee alternatieve voorstellen in voorbereiding als reactie op de vernieuwingsmaatregelen tweede fase. Nadere info : www.nvon.nl


  DAGBLAD TROUW MET ARTIKELEN OVER HET WISKUNDE ONDERWIJS

  In Trouw verschenen DEZE WEEK artikelen over de stand van zaken in het wiskunde onderwijs. getiteld 'Wiskunde sterft in Nederland' en 'Een kilometer breed en een centimeter diep'.
  De artikelen zijn on-line te bekijken via www.trouw.nl, onder Opvoeding en Onderwijs. Directe link voor :'Een kilometer breed en een centimeter diep' is http://www.trouw.nl/opvoedingenonderwijs/artikelen/1045721282110.html
  Het betreft een interview door Huub van Baar met Jan de Lange
  Directe link voor 'Wiskunde sterft in Nederland' is: http://www.trouw.nl/opvoedingenonderwijs/artikelen/1045551044209.html
  In het artikel 'Wiskunde sterft in Nederland' staat onder meer de volgende passage: 'Het probleem is namelijk dat middelbareschoolwiskunde nauwelijks iets met professionele wiskunde te maken heeft. Wie wiskunde wil studeren en alleen middelbareschoolkennis heeft opgedaan, begint op de universiteit op niveau 0, plus een heel klein beetje. En is op dat moment al achttien. Wie op die leeftijd nog violist of beroepsvoetballer wil worden, wordt door conservatorium of profclub weggehoond: Mevrouw, meneer, u bent tien jaar te laat! Het wiskundetalent is evenals het muzikale aangeboren. Je wordt geen Alfred Brendel onder de stimulerende leiding van een muziekleraar op de middelbare school, en je wordt geen beroepsvoetballer door de vogelnestjes die je maakt onder leiding van de gymleraar. Die talenten worden buiten de school om ontwikkeld. Het wiskundetalent wordt echter eerst op het procrustesbed van het voortgezet onderwijs gekortwiekt en lam gemaakt. Iemand met een groot wiskundetalent verveelt zich kapot bij die infantiele sommetjes die daar onder leiding van niet-academisch gevormde leraren worden gemaakt, zelfs in de examenklas.' (einde passage)
  Klaas-Jan Wieringa k.j.wieringa@iec.nhl.nl en Gerard Koolstra g.koolstra@chello.nl


  WAT HEB JE NOU AAN ALGEBRA?

  Trouw roept reacties op op bovenstaande stelling. Reageer op www.trouw.nl/podium


  WISKUNDIG GENOOTSCHAP BESTAAT 225 JAAR

  Titel: Wiskunde nodig en in nood
  Ondertitel: Topwetenschappers over kritieke situatie wiskunde in Nederland
  Het Wiskundig Genootschap dat jaarlijks het Nederlands Mathematisch Congres (NMC) organiseert, bestaat dit jaar 225 jaar. Het congres heeft daarom een feestelijk tintje met op 1 mei een speciale lustrummiddag. Het programma begint met een speciale voordracht van prof. dr. M. Veltman, natuurkundige, pionier op het gebied van de computeralgebra en Nobelprijswinnaar.
  Aansluitend volgt een symposium ?Wiskunde, nodig en in nood? met als thema de slechte situatie van de wiskunde in Nederland. Sprekers zijn schrijver, Hugo Brandt Corstius, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), prof. dr. P. Nijkamp, en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht, drs. J. Veldhuis.
  Het Nederlands Mathematisch Congres wordt gehouden op 1 en 2 mei aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
  www.wiskgenoot.nl/wpd/readPB.php?PBid=64


  CONFERENTIE: ICT BIJ WISKUNDE IN DE LES EN ERBUITEN

  ICT2003 is de derde landelijke conferentie over ICT-gebruik in het wiskundeonderwijs, waarbij wiskundedocenten zich kunnen verdiepen in recente ontwikkelingen op dit gebied. Op deze conferentie, die wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut en aps-wiskunde, staat het gebruik van ICT binnen maar ook buiten de wiskundeles centraal: Voorbeelden uit de klassenpraktijk van basisvorming, vmbo en tweede fase

 • ICT-gebruik van leerlingen thuis
 • Mogelijkheden voor de wiskundesectie
 • Overzicht van nieuwe ontwikkelingen

 • In parallelpresentaties worden ervaringen met ict-gebruik in de klas gepresenteerd. In hands-on workshops kunt u zelf ondervinden welke mogelijkheden software biedt. In de keuzewerkgroepen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Excel benutten voor de wiskundeles
 • Wiskundesoftware voor taalzwakke leerlingen
 • Applets aanpassen en veranderen
 • Daarnaast wordt de uitslag bekend gemaakt van de Nederlandse Wiskunde Webstrite, een wedstrijd waarin de beste website van een wiskundesectie wordt gekozen door het publiek en door een deskundige jury. Met mooie prijzen!
  ICT2003 vindt plaats op donderdag 24 april 2003 van 9.30 tot 16.15 uur te Utrecht. Meer informatie over deze conferentie kunt u vinden op www.fi.uu.nl/ict/2003.
  Voor inlichtingen en inschrijving: Yolanda Velo, aps-wis­kunde, tel 030-2856722.


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl