WiskundE-brief nr. 265 10-03-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: ONTWIKKELINGEN

BERNOULLI - LEZING /DOCENTENMIDDAG

WEBGRAFIEKEN


VERNIEUWING TWEEDE FASE: ONTWIKKELINGEN

Vlak voor het verstrijken van de door het ministerie ingestelde "inspraaktermijn" waren een paar belangrijke ontwikkelingen. te melden. Hieronder volgen ze kort. Voor meer informatie zie www.nvvw.nl www.bozebetas.nl . en www.nvon.nl


gk


BERNOULLI - LEZING /DOCENTENMIDDAG

BERNOULLI - LEZING /DOCENTENMIDDAG Natuurkunde en Wiskunde, geen zwakke wisselwerking Datum:15 april 2003
Plaats: Academiegebouw van de RuG, Broerstraat 5, Groningen
(voor een routebschrijving zie: http://www.rug.nl/cis/bezoek/frwat.htm ) Tijd: 15.00 - 21.00 uur Kosten: geen
Programma:
15.00 - 15.30 (Tuinzaal) Ontvangst met koffie en thee
15.30 - 16.15 (Van der Leeuwzaal) F. Takens, 'Van parallellenpostulaat tot algemene relativiteitstheorie'
16.15 - 16.30 (Tuinzaal) Koffie en thee
16.30 - 17.15 (Van der Leeuwzaal) M. de Roo, 'Over de grenzen van de natuurkunde'
17.30 - 19.00 (Feith-huis, Martinikerkhof 10) Gezamenlijke maaltijd
19.30 - 21.00 (Aula van het Academiegebouw) Bernoulli-lezing 2003: R. Dijkgraaf, 'The Unreasonable Effectiveness of Physics in Mathematics'
Na afloop van de lezing is er een receptie.
De samenvattingen van de lezingen kunt u vinden op www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/nieuws/bernoullilezingendocentenmiddag De Bernoulli-lezing is vrij toegankelijk. Ook aan studiemiddag en maaltijd zijn geen kosten verbonden, maar hier is aanmelden vr 31 maart noodzakelijk . Dit kan per e-mail aan I.Gulikers@math.rug.nl onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam: School: Emailadres:
Indien u een certificaat wenst voor uw deelname, meld dan ook Geboortedatum & Geboorteplaats
Inlichtingen: Iris Gulikers of Jan van Maanen (050-3637132 / 3633939)


WEBGRAFIEKEN

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar bij het onderwerp WEBgrafieken bij wiskunde B vwo zet ik toch wat vraagtekens. Voor mijn gevoel komt het onderwerp nogal "uit de lucht vallen". Bovendien gebruiken we bij ons op school Moderne Wiskunde en daarin wordt slordig omgegaan met convergentie-criteria van rijen en de rol van webgrafieken daarbij.
Het boek wekt de indruk dat er keiharde criteria zijn voor het vinden van een beginwaarde die tot convergentie leidt, maar die criteria zijn er natuurlijk helemaal niet. Tenminste niet in zijn algemeenheid. Of zie ik dat verkeerd? De eigenschappen van de iteratie-functie zijn zo bepalend voor het convergentiegedrag dat je eigenlijk alle kanten op kunt. Dit moet dus steeds per geval bekeken worden.
Natuurlijk zijn er onder bepaalde omstandigheden criteria die convergentie bepalen, maar beginwaarden vinden voor de iteratiefunctie is weer heel iets anders, lijkt me. Trouwens: wat kunnen we hierover op het examen verwachten? Ik bedoel welke aanpak wordt vereist van de examenkandidaat? Mag hij/zij de beginwaarden zoeken met de GR of worden er andere methodes verwacht. Dat laatste lijkt me eigenlijk ondoenlijk vanwege het gebrek aan een algemeen toepasbare methode.
Graag jullie mening.
Jan Kroesen Pallas Athene College Ede jenm.kroesen@planet.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl