WiskundE-brief nr. 266 16-03-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VERNIEUWING TWEEDE FASE: ONTWIKKELINGEN

TWEEDE FASE ADVIESPUNT

GEZAMENLIJKE BACHELOROPLEIDING WISKUNDE UN. LEIDEN en TU DELFT

VEILING WERELDWISKUNDE FONDS

SYMPOSIUM 28 MAART


VERNIEUWING TWEEDE FASE: ONTWIKKELINGEN

De datum van 10 maart 2003, de datum waarop uiterlijk de reacties op de vernieuwingsmaatregelen bij het ministerie moesten worden ingediend ligt inmiddels achter ons. We zullen nu de reactie van de minister afwachten. Gelukkig wijzen de reacties vanuit de beta-hoek op hoofdlijnen dezelfde richting.
De reacties van NVvW , NVON en beta-federatie ontlopen elkaar zelfs nauwelijks.
Voor nadere info: www.nvvw.nl


TWEEDE FASE ADVIESPUNT

Aandacht voor de discussie over Ruimte laten en keuzes bieden en de plaatsen op internet waar deze discussie onder andere wordt gevoerd in Voortgangsjournaal nummer 17.
Verder aandacht voor een nieuw overzicht van de doorstroomrechten naar het HBO, een artikel over profielteams, de Examenkrant 2003 en nieuwe elementen in de vakkenrubriek van www.tweedefaseadviespunt.nl/.
Onderaan kunt u door op downloaden te klikken Voortgangsjournaal 17 downloaden.
Marlies van Tooren, Tweede Fase Adviespunt, m.vantooren@sopo.nl


GEZAMENLIJKE BACHELOROPLEIDING WISKUNDE UN. LEIDEN en TU DELFT

Vanaf september 2003 verzorgen de Universiteit Leiden en de TU Delft een gezamenlijke bacheloropleiding wiskunde, met daarbinnen twee varianten: technische wiskunde (Delft) en fundamentele wiskunde (Leiden). Studenten starten het eerste jaar op een van beide locaties, maar de vakken die ze volgen zijn op beide locaties hetzelfde. Voor één vak uit de fundamentele wiskunde (algebra) zullen de studenten in Delft in één semester een dag in de week naar Leiden moeten reizen en voor een vak uit de technische wiskunde (modelleren) geldt voor de studenten uit Leiden het omgekeerde. Het grote voordeel voor de studenten is, dat ze zich inschrijven voor een zeer brede wiskundeopleiding die "loopt" van technisch en toegepast tot theoretisch en fundamenteel. Zo kunnen ze tijdens de bachelorstudie nog gemakkelijk wisselen als blijkt dat de "andere" wiskunde hen toch meer ligt. Door de afstemming van de roosters en het onderwijsprogramma is overstap zeer eenvoudig. Doordat ze voor één vak gedurende een semester ook bij de andere universiteit op bezoek gaan, kunnen ze beter gefundeerd een keuze maken tussen Delft en Leiden. Tijdens de bachelor kunnen ze kiezen uit het aanbod van Delftse en Leidse minors. Na de bachelor kunnen ze kiezen uit Delftse en Leidse masteropleidingen.
Dr. B. de Pagter, TU Delft, b.depagter@its.tudelft.nl
Dr. H. Finkelnberg, Un. Leiden, hfinkeln@math.leidenuniv.nl


VEILING WERELDWISKUNDE FONDS

Vanaf 1 februari 2003 wordt via www.nvvw.nl/www/ alweer de derde tranche wiskundeboeken te koop aangeboden. Deze internetboekenveiling wordt georganiseerd door het Wereldwiskunde Fonds, zoals bekend een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren. De opbrengst van deze veiling komt ten goede van de projecten die door het Wereldwiskunde Fonds in de Derdewereld gecoördineerd worden.
De veiling loopt tot 25 maart aanstaande. Op dit moment zijn er al diverse biedingen gedaan. Het loont wellicht de moeite om eens een kijkje te nemen. Aanbod en diversiteit zijn ook nu weer erg groot. Van oude jaargangen van Euclides tot boeken over Banach algebra's, van werk van Freudenthal tot Hofstadter; de kans is, kortom, groot dat er ook iets van uw gading tussen zit.
Namens de werkgroep van het WwF, Ger Limpens


SYMPOSIUM 28 MAART

Op vrijdag 28 maart 2003 wordt aan de VU een symposium gehouden met als thema de vraag "Wiskunde op het VWO, waarom doen we daar eigenlijk aan?"
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Zaal S1.11, Gebouw voor Wiskunde en Natuurwetenschappen, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, Amsterdam
Inlichtingen: www.cs.vu.nl/~femke/onderwijsdag.html
Dr. Teun Koetsier teun@cs.vu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl