WiskundE-brief nr. 267 23-03-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

REACTIE VAN MINISTER OC&W OP DE RECENTE BETA-ACTIES

VOORBEREIDINGEN OP CENTRAAL EXAMEN

ZELFSTANDIG STUDEREN IN DE KLAS: WISSTER


REACTIE VAN MINISTER OC&W OP DE RECENTE BETA-ACTIES

Minister van der Hoeven heeft op de jubileum-dag van Getal & Ruimte EEN reactie gegeven op de acties vanuit de beta-hoek op de voorgenomen vernieuwingsmaatregelen tweede fase.
Een citaat uit haar toespraak:
..citaat....
Ik doe u een voorstel. Ik bekijk nog eens of het mogelijk is om voor wiskunde meer ruimte te vinden. Maar dan met name voor alle leerlingen in het profiel natuur en techniek. En in andere profielen meer ruimte ter keuze: we houden rekening met diep én breed.
..einde citaat...
Voor de volledige toespraak zie: http://www.minocw.nl/toespraken/2003/019.html


VOORBEREIDINGEN OP CENTRAAL EXAMEN

Binnen twee maanden start het eerste tijdvak van de centrale examens 2003. De examenkranten zijn afgelopen weken op de scholen verspreid. Bij Uitleg nummer 5 van 26 maart a.s. worden roosterposters met de roosters van de centrale examens meegezonden. In het Gele katern nummer 7 van deze week (19 maart) vindt u de zogenaamde maartmededeling. De digitale versie vindt u op het Examenblad (examenblad.kennisnet.nl). Voor havo/vwo staan hier niet echt nieuwe zaken in, maar alle belangrijke (regel)zaken en telefoonnummers met betrekking tot de centrale examens zijn weer even op een rijtje gezet. Ook hebben wij de Checklist centrale examens bijgewerkt, zodat deze ook in 2003 bruikbaar is. U kunt deze vinden in de rubriek downloaden op www.tweedefaseadviespunt.nl onder overige publicaties.Deze checklist pretendeert niet uitputtend te zijn, maar hierin worden wel de punten genoemd waarover in vorig jaren veel vragen werden gesteld en/of onduidelijkheid bestond.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


ZELFSTANDIG STUDEREN IN DE KLAS: WISSTER

Al enige jaren wordt door enkele collega's en mijzelf tijdens de wiskundelessen (R. S. G. 't Rijks te Bergen op Zoom) het computerprogramma WisSter gebruikt. Dit programma is bedoeld als ondersteuning en begeleiding van het zelfstandig studeren in de klas. Met één computer per 7 à 8 leerlingen (stand-alone of netwerk) kan er prima gewerkt worden.
WisSter is ontstaan en ontwikkeld op de werkvloer en wordt hier op school ervaren als een waardevolle bijdrage aan het klassenmanagement.
Hoewel het programma oorspronkelijk alléén voor de wiskundelessen bestemd was, blijkt het ook goed bruikbaar te zijn voor andere vakken.
Voor belangstellende collega's is er informatie beschikbaar op www.wisster.nl
Met vriendelijke groeten, Lauran van Oers lvanoers@hotmail.com


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl