WiskundE-brief nr. 268 30-03-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ESCHER EN HET DROSTE-EFFECT : NASCHOLINGSDAG EN MASTER-PO

REDUCTIE KERNDOELEN BASISVORMING WISKUNDE: ADVIES

THINKQUEST: INSCHRIJVING GEOPEND


ESCHER EN HET DROSTE-EFFECT : NASCHOLINGSDAG EN MASTER-PO

De Master-PO is vorige week afgerond. Wederom ben ik als docent verbijsterd door het wiskundig niveau dat scholieren van een jaar of 17 kunnen bereiken als ze geïnteresseerd zijn in wiskunde en er echt eens voor gaan zitten.
Waar ik leerlingen uit de bovenbouw van het vwo vorig jaar bij de eerste PO-variant van de masterclasses heb getrakteerd op een dosis projectieve meetkunde waar menig student moeite mee heeft, daar heb ik ze dit jaar kunnen voorzien van een berg complexe analyse waar je "u" tegen zegt. In 2 á 3 dagen tijd hebben deze leerlingen (13 jongens en meisjes met zelfs een leerling uit 5 Havo) kennis genomen van complexe getallen, complexe differentieerbaarheid, conforme afbeeldingen, de exponentiële functie samen met de logaritme, Cauchy-Riemann-vergelijkingen enz. enz. om vervolgens het verband te kunnen begrijpen met de beroemde tekening van Escher. Net als vorig jaar hebben ze op de derde dag "eigen werk" gepresenteerd. Dit betrof grotendeels uitbeeldingen van de exponentiële functie op eenvoudige periodieke patronen in het complexe vlak met één of twéé periodes. Hierbij werd gevarieerd met als eerste periode 2*i*PI of i*PI en als eventuele tweede periode een reëel of juist géén reëel getal. De prestaties waren indrukwekkend.
Aansluitend zal op 4 april, zoals al eerder aangekondigd, een nascholingsdag voor docenten over ditzelfde onderwerp worden georganiseerd op de Universiteit Leiden. Hier zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Wie zich heeft ingeschreven ontvangt één dezer dagen een brief met de laatste informatie. Deze informatie is samen met een deelnemerslijst te vinden op http://www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln/index.html . Mocht u zich nog aan willen melden, dan bent u van harte welkom. Neemt u dan wel even per e-mail contact met mij op: hfinkeln@math.leidenuniv.nl . Dit geldt natuurlijk ook als u zich wel heeft aangemeld maar u komt door een administratieve fout mijnerzijds niet op de lijst voor.
Met vriendelijke groet, Hans Finkelnberg, hfinkeln@math.leidenuniv.nl


REDUCTIE KERNDOELEN BASISVORMING WISKUNDE: ADVIES

In opdracht van het ministerie van OCenW voeren SLO, KPC Groep, CPS en APS gezamenlijk het project Vooronderzoek Reductie Kerndoelen basisvorming uit. Dit project brengt ter voorbereiding van het aanpassen van de kerndoelen in kaart hoe docenten in de basisvorming over hun vak en over de huidige kerndoelen denken. Een enkel citaat:
.....citaat.....
De docenten in veldadviesgroep zijn het er over eens dat bij de beantwoording van de richtvragen de visie op het vak en de groep waaraan men les geeft van doorslaggevend belang is. Dit geldt in feite voor alle domeinen. Bijvoorbeeld Domein B (Algebraïsche verbanden) is onbelangrijk voor de vmbo-leerling, terwijl dat domein voor de vwo-leerling juist wel belangrijk is. Het is belangrijk om onder deze leerlingen belangstelling voor het vak te kweken, gezien het kleine aantal studenten dat wiskunde studeert of kiest voor een andere exacte vervolgstudie. Wiskunde in de basisvorming geeft vaak voor deze leerlingen een verkeerd beeld van wat het vak eigenlijk inhoudt. Bij havo-vwo ligt het accent dus meer op domein B (Algebraïsche verbanden) en bij het vmbo meer op het domein A (Rekenen, meten en schatten). Het is echter ook mogelijk te differentiëren door verschillen aan te brengen in diepgang, zonder daarbij te schrappen in de kerndoelen. Daarnaast moet de voorbereiding van de havo-vwo leerlingen op de wiskunde in de bovenbouw worden verbeterd door een aantal meer abstracte onderwerpen zoals bv. algebraïsche bewerkingen en structuren meer in de basisvorming aan bod te laten komen. ......
......... einde citaat.........
Voor het volledig verslag: http://va.slo.nl/adviezen/2002-025.rtf


THINKQUEST: INSCHRIJVING GEOPEND

Vanaf nu (tot 27 juni) kan ingeschreven worden voor de

Vanaf 1997 tot aan 2002 deden Nederlandse leerlingen mee aan de internationale "web-strijd" ThinkQuest, een wedstrijd waarbij teams van leerlingen educatieve websites maken. Gedurende deze jaren ondersteunde "ThinkQuest Nederland" de Nederlandse deelnemers met een eigen Nederlandstalige helpdesk, een website en trainingen.Na drie jaar, waarin de Nederlandse leerlingen keer op keer hoog scoorden, is er begin 2000 een stichting opgericht die alle activiteiten en ontwikkelingen rondom ThinkQuest in Nederland coördineert en uitbouwt. Er zijn Nederlandstalige wedstrijden voor verschillende doelgroepen. ThinkQuest Junior voor leerlingen van het basisonderwijs. Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, inclusief agrarisch onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE) is er een ThinkQuest voor leerlingen. Voor studenten en docenten is er ThinkQuest voor de Klas. Voor alle wedstrijden wordt er Nederlandstalig educatief materiaal voor Kennisnet gemaakt. Dit (les)materiaal kan direct gebruikt worden in het Nederlandse onderwijs.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl