WiskundE-brief nr. 269 06-04-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ONDERWIJSRAAD: PLEIDOOI VOOR ROBUUSTE BETACOMPONENT

OPROEP AAN ALLE WISKUNDEDOCENTEN

LEVE DE WISKUNDE

ABELPRIJS 2003: JEAN-PIERRE SERRE


ONDERWIJSRAAD: PLEIDOOI VOOR ROBUUSTE BETACOMPONENT

De voorgestelde wijziging van de bčtavakken in de Natuurprofielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs staan haaks op de ambities van Nederland om als kenniseconomie tot de Europese top te behoren. Ook zullen de voorgestelde aanpassingen niet leiden tot een verbetering van de aansluiting op het hoger onderwijs. De raad pleit voor een robuuste bčtacomponent. Zie:
http://www.onderwijsraad.nl/Doc/persber_%204_4_2003.pdf


OPROEP AAN ALLE WISKUNDEDOCENTEN

Laat uw stem horen en bepaal wie de winnaar wordt de publieksprijs van de Nationale Wiskunde Webstrite. Vanaf maandag 7 april a.s. kunt u uw eigen top 3 samenstellen uit de 16 genomineerde websites van wiskundesecties uit Nederland en België. U kunt tot en met maandag 21 april a.s. on-line stemmen via de site http://www.fi.uu.nl/ict/2003/webstrite.html.
De prijswinnaars worden bekend gemaakt op donderdag 24 april tijdens de wiskunde conferentie ICT2003 ( http://www.fi.uu.nl/ict/2003 )
Willem Hoekstra APS-wiskunde w.hoekstra@aps.nl


LEVE DE WISKUNDE

Het Korteweg-de Vries Instituut van de Universiteit van Amsterdam organiseert op vrijdag 9 mei een open dag voor docenten wiskunde en andere belangstellenden. Met Leve de Wiskunde! willen we ons plezier in de wiskunde uitdragen en bewijzen dat de wiskunde, ondanks de actuele ontwikkelingen in middelbaar en hoger onderwijs, springlevend is.
Het programma bestaat uit een aantal lezingen onderzoekers uit eigen huis, afgewisseld met een informele informatiemarkt waar iedereen elkaar uitgebreid kan spreken over het onderzoek en onderwijs in de wiskunde.
Tijdstip : 10.30-17.00 uur Locatie : Korteweg- de Vries Instituut voor Wiskunde, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam .
http://www.science.uva.nl/research/math/levewis
Inlichtingen: dr. Jan Brandts, brandts@science.uva.nl


ABELPRIJS 2003: JEAN-PIERRE SERRE

De Abelprijs 2003 is toegekend aan Jean-Pierre Serre, emiritus hoogleraar aan het College de France, `for playing a key role in shaping the modern form of many parts of mathematics, including topology, algebraic geometry, and number theory'. De Abelprijs-site heeft eenbeschrijving van deze drie vakgebieden en de bijdrage van Serre hieraan. http://www.abelprisen.no/pressemeldinger/description.pdf
De prijs wordt in juni 2003 uitgereikt. De Abelprijs is in 2001 ingesteld door de Noorse regering als wiskundige tegenhanger van de Zweedse Nobelprijs. Elk jaar zal een commissie van vijf Noorse wiskundigen een kandidaat aanwijzen. Aan de prijs is een bedrag van zes miljoen Kronen (760.000 euro) verbonden. Zie ook : http://www.abelprisen.no/index_english.html


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl