WiskundE-brief nr. 270 20-04-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

ONDERZOEK WISKUNDE TOETSSYSTEMEN (HAVO/VWO)

LAATSTE KANS BOEKENVEILING WERELDWISKUNDEWEB

WEINIG ANIMO VOOR DE N-PROFIELEN

NIEUWE AANVAL OP HET VERMOEDEN VAN POINCARÉ (BRON: WPD)


ONDERZOEK WISKUNDE TOETSSYSTEMEN (HAVO/VWO)

In het kader van mijn opleiding (1e graads) doe ik een kort onderzoek naar de algemene voor- en nadelen van toetssystemen voor wiskunde in het VO. Ik heb die systemen Databased Toetssystemen genoemd. Ik wil graag een indicatie hebben op hoeveel scholen dit al wordt toegepast.
De informatie die ik ontvang zal ik verwerken in een website over dit onderwerp. Van deze website zal ik in een van de komende nieuwsbrieven dan het adres vermelden.
Wilt u mij een e-mail sturen naar g.treurniet@xs4all.nl als u in het lopende schooljaar 1 of meer keer een toets wiskunde afneemt/afgenomen heeft op HAVO en/of VWO met behulp van pakketten als Question Mark Perception, WinToets etc. Wilt u vermelden:
- in welke klassen u dat doet
- of u het goed vindt dat ik daarover eventueel contact met u opneem.

Bij voorbaat dank , Gert Treurniet g.treurniet@xs4all.nl


LAATSTE KANS BOEKENVEILING WERELDWISKUNDEWEB

Tot 25 april, 23:59 uur kunt u nog bieden op de internetboekenveiling van het WereldwiskundeFonds () Dit bieden gaat de laatste drie dagen 'blind': binnengekomen biedingen worden niet meer op de site bijgewerkt. Het hoogste bod dat het eerste is binnengekomen telt. Direct na de sluiting krijgen gelukkigen per mail bericht over de verworven boeken.
Hans Wisbrun, veilingmeester


WEINIG ANIMO VOOR DE N-PROFIELEN

Op onze school is een eerste vergadering geweest om na te gaan hoe wij leerlingen die in klas 2 en klas 3 die in onze ogen in aanmerking komen om een N-profiel te kiezen, kunnen stimuleren en enthousiast kunnen houden voor de b-vakken. Hierbij denken wij aan projecten en/of extra lessen of een grotere differentiatie binnen klassenverband.
Bij deze bespreking kwam naar voren dat in het decanenmateriaal bij de N-profielen opvallend weining voorbeelden werden gegeven van beroepen die mogelijk zijn na het afronden van een N-profiel. Bij de andere profielen worden veel meer mogelijkheden genoemd en lijkt het of men deze profielen impliciet aantrekkelijker doet voorkomen dan een N-profiel. Er wordt kennelijk voorbij gegaan aan het feit dat een b-opleiding ook geschikt is voor een probleemoplossend beroep zonder dat daar dagelijks wiskunde (natuurkunde, scheikunde, biologie) gebruikt wordt.
Zoeken wij spijkers op laag water of heerst bij u ook die indruk? Wij worden immers geregeerd en gestuurd door hoofdzakelijk alpha georienteerde mensen. Een eventuele reactie naar mr@wdezwijger.nl
Groet van M.H.A. Verweij


NIEUWE AANVAL OP HET VERMOEDEN VAN POINCARÉ (BRON: WPD)

Dr. Grigori (Grisha) Perelman van het Steklov-instituut in Moskou lijkt het Vermoeden van Poincaré bewezen te hebben.
Dit vermoeden staat open sinds 1904 en is vooral bekend door de prijs van een miljoen dollar die de Clay Mathematical Institute ervoor heeft uitgeloofd. De Clay Mathematical Institute heeft een uitstekende beschrijving (in het Engels) van het vermoeden. http://www.claymath.org/Millennium_Prize_Problems/Poincare_Conjecture/
Meer informatie is te vinden bij de New York Times (registratie gratis) http://www.nytimes.com/2003/04/15/science/15MATH.html en bij http://mathworld.wolfram.com/news/2003-04-15_poincare/


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl