WiskundE-brief nr. 271 04-05-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WEINIG ANIMO VOOR DE N-PROFIELEN (reacties)

EXAMENVISIE 2003 GEVRAAGD BIJ KENNISNET

NEDERLANDSE MEETKUNDE APPLETS GEZOCHT

WISKUNDIG GENOOTSCHAP ONTVANGT PREDIKAAT KONINKLIJK


WEINIG ANIMO VOOR DE N-PROFIELEN (reacties)

Ik ben het volledig met de vorige schrijver eens. De wereld wordt geregeerd door alfa mensen. Maar misschien kunnen we er zelf ook iets aan doen. Wat mij bij ons op school, het Assink Lyceum in Haaksbergen, opvalt is dat de collegae van een vak als CKV veel harder aan de weg timmeren. Zij organiseren bv. een CKV week, waarbij iedere leerling in 4 vwo en 4 havo een hele week iedere middag met iets CKV-achtigs bezig is. Ook zorgen ze bij alles wat ze doen, zij het een musical, muziek uitvoering of drama schoolonderzoek, voor de nodige tamtam in de plaatselijke en regionale pers. Zo staat er minimaal 3 keer per jaar een stuk, met foto in de krant.
Als leerlingen van mij uit 5 vwo B12 de twentse wiskunde estafette winnen (georganiseerd door Universiteit Twente), dan krijgen die leerlingen in diezelfde krant 10 regels. Dat verschil is er nu ťťnmaal. In samenspraak met de collega's van biologie, natuurkunde en scheikunde probeer ik er binnen onze school toch eens iets aan te doen. Waarom zouden de N-vakken ook niet een interessante week kunnen organiseren, een lezing kunnen doen of misschien nog wel het leukst, presentaties van profielwerkstukken openbaar laten plaatsvinden, als een soort uitvoering. Als er meer mensen zijn die goede ideeŽn hebben voor interessante lezingen of doe dingen dan hoor ik dat graag. Mijn mail-adres is: B.Booltink@hetassink.nl
met vriendelijke groeten Bert Booltink


EXAMENVISIE 2003 GEVRAAGD BIJ KENNISNET

Wilt u straks uw visie kwijt over het examen van uw vak? Meld u dan nu aan bij Kennisnet.
Ieder examen van het vmbo, havo en vwo zal aan bod komen en daar hebben we natuurlijk veel bijdrages voor nodig. Uw visie van max 400 woorden wordt geplaatst in het forum, zodat andere docenten daarop kunnen reageren. De inzendingen krijgen 30 Euro. U kunt zich nu aanmelden per mail via examen@kennisnet.org.
Meer informatie op http://examen.kennisnet.nl
Alvast bedankt, Groeten Karin van Bakel


NEDERLANDSE MEETKUNDE APPLETS GEZOCHT

Ik ben op zoek naar goede Nederlandse applets voor meetkunde, zoals interactief spiegelen, roteren, verschuiven en vermenigvuldigen. Kan iemand mij aan goede sites helpen of is er een collega die ervaring heeft met het maken van applets met Cabri-java.
Graag reacties naar aw.boon@hccnet.nl
Bert Boon, Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag


WISKUNDIG GENOOTSCHAP ONTVANGT PREDIKAAT KONINKLIJK

Het Wiskundig Genootschap (WG) ontvangt het predikaat Koninklijk. Dit maakt burgemeester Ter Horst van Nijmegen vandaag bekend tijdens de viering van het 225-jarig jubileum van het WG op het Nederlands Mathematisch Congres 2003 in Nijmegen. Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is bij monde van bestuursvoozitter prof. Eduard Looijenga blij verrast met de toekenning. Looijenga ziet hierin ook een erkenning van de betekenis en kwaliteit van de wiskundebeoefening in ons land.
Opgericht in 1778, is het Koninklijk Wiskundig Genootschap de oudste nationale wiskundevereniging ter wereld. De precieze oprichtingsdatum is echter onbekend, doordat de eerste secretaris Arnoldus Bastiaan Strabbe na zijn min of meer gedwongen aftreden vanwege eigenzinnig optreden in 1804 de oprichtingsdocumenten vernietigde (notulen uit die tijd vermelden: `zijnde het Oude Notulenboek reeds voor scheurpapier gebruiktī). In 1923 werd door wiskundige Van Haaften aangetoond dat 1778 inderdaad het jaar van oprichting is geweest. Het Koninklijk Wiskundig Genootschap is de vakvereniging van Nederlandse wiskundigen en iedereen die de wiskunde een warm hart toedraagt. Onder zijn leden telde het wereldberoemde Nederlandse wiskundigen, zoals Stieltjes, Korteweg en Brouwer. In 1954 organiseerde het WG het vierjarige International Congress of Mathematicians, waar de bijbehorende tentoonstelling over M.C. Escher de aanzet gaf tot diens wereldfaam. Sinds 1965 laat het genootschap ieder jaar het Nederlands Mathematisch Congres organiseren door een universitaire instelling. Het KWG geeft twee wiskundebladen uit (Nieuw Archief voor Wiskunde en Pythagoras), organiseert lezingen en symposia, onderhoudt de agenda van wiskundig Nederland, sponsort o.a. wiskunde-activiteiten voor jongeren en fungeert als een levendig netwerk in binnen- en buitenland.
Tijdens de jaarlijkse Studiegroep Wiskunde met de Industrie onder auspiciŽn van het KWG worden met wiskundige technieken problemen opgelost voor het bedrijfsleven. Ook wordt elke drie jaar de Brouwermedaille uitgereikt. Meer activiteiten staan vermeld op de website van het genootschap: www.wiskgenoot.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl