WiskundE-brief nr. 274 25-05-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ca. 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

CSE 2003

VOCB


CSE 2003

Het CSE 2003 wiskunde is inmiddels voor een een aantal soorten wiskunde achter de rug. Bij VWO wiskunde b12 bleek een fout te zitten in een opgave. Het CEVO heeft inmiddels bericht dat voor deze opgave de volledige score moet worden toegekend. Ook zijn er op centrale bijeenkomsten aanvullingen op diverse correctie-voorschriften geformuleerd. En commentaar op het CSE is er natuurlijk ook! Blijf op de hoogte : www.nvvw.nl (onderdeel examens)


VOCB

Het VOCB is het vlaams ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie. Op dit moment werken wij mee aan het Europese ALMAB project maw adults learning mathematics across borders. Dit resulteerde in een interactieve website (www.almab.dk ) waar men terecht kan voor literatuur, oefeningen, pedagogische discussies, voorbeelden van goede praktijk op het vlak van rekenen/wiskunde en interessante links naar andere rekenen-/ wiskundesites op het internet. Bezoekers kunnen interactief aan de website deelnemen. Binnen het almabproject heeft men ook volgende doelen:


Audrey Van den Bempt VOCB MECHELEN email: audrey.van.den.bempt@vocb.be


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl