WiskundE-brief nr. 278 dd 22-06-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TWEEDE CORRECTIE (REACTIE)

ONDERWIJSCENTRUM VU

OPROEP MEDEWERKING WORKSHOP LERARENDAG


TWEEDE CORRECTIE (REACTIE)

Graag wil ik reageren op de reacties uit de WiskundE-brief over de tweede correctie. Het is mij eigenlijk niet geheel duidelijk wat het doel is van een tweede correctie. Is dat het ondervangen van fraude, of het ondervangen van correctiefouten, of iets anders...?
Zelf denk ik dat het doel beperkt zou moeten zijn tot het zoveel mogelijk voorkomen van allerlei vormen van correctiefouten (van echte nakijkfouten tot telfouten). Het voorkomen van fraude met behulp van een 2 correctie is natuurlijk een utopie. Terwijl ik misschien naief ben door te denken dat een beetje professioneel aangelegde docent het onrechtmatig behandelen van examenwerk wel uit zijn hoofd laat, zou ik de docenten die het echt niet kunnen laten wIIlen voorstellen dit dan maar met de schoolexamens te doen. Dat scheelt voor alle betrokkenen een hoop stress! Een andere vraag waar ik mee zit is de verplichting om de tweede correctie te laten uitvoeren door een docent van een andere school. Wa rom kan de correctie niet uitgevoerd worden door een directe collega? Het zou een en ander veel eenvoudiger maken. Oogcontact tijdens de bespreking is eenvoudig gegarandeerd. De betrokken docenten zijn veel beter bekend met elkaars standpunten over allerlei zaken, die bij het nakijken invloed hebben op de uiteindelijke score. Omdat ik me voor kan stellen dat directe docenten toch al met elkaar overleggen over het examen, zal het heel wat tijdwinst opleveren.
Met vriendelijke groeten, Dan van de Poll ECL Haarlem


ONDERWIJSCENTRUM VU

Per 1 januari 2003 zijn het Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk (IDO/VU), het Onderwijsadviesbureau (OAB) en het ICT Onderwijscentrum (ICTO) gefuseerd tot het Onderwijscentrum VU. Dit nieuwe centrum bundelt kennis en ervaring op het gebied van onderwijs: innovatie, evaluatie, kwaliteitszorg, onderzoek en natuurlijk de vele opleidingen en cursussen voor docenten in het voortgezet en hoger onderwijs. Voor u verandert er niets; bij het Onderwijscentrum VU kunt u terecht voor de dienstverlening die u van de drie instellingen kent - en méér.
Mijn nieuwe e-mailadres luidt d.kok@ond.vu.nl


OPROEP MEDEWERKING WORKSHOP LERARENDAG

Het Onderwijsinstituut voor Wiskunde en Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen is voornemens op 16 december aanstaande weer een lerarendag te organiseren. Het thema zal dit jaar zijn: "Wiskundeonderwijs moet uitdagender en spannender worden gemaakt". We weten dat veel collega's daar in hun lessen al moeite voor doen en dus ook ervaring hebben met bijvoorbeeld projectjes en projecten in onder- en bovenbouw, themalessen en wat dies meer zij. Wie wil anderen van deze ervaringen laten meeprofiteren en is bereid een workshop te geven op onze lerarendag? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wout de Goede (wdg@math.rug.nl) of Martha Witterholt (martha@math.rug.nl)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl