WiskundE-brief nr. 279 d.d. 29-06-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

AFSLUITING SCHOOLJAAR 2002-2003

ONDERWIJSCENTRUM VU


AFSLUITING SCHOOLJAAR 2002-2003

De zomervakantie is inmiddels voor een aantal van u begonnen de meesten werken nog een of twee weken door en dan is het ook voor hen zover. Allerlei zaken zijn ook dit schooljaar door u aangedragen in de WiskundEbrief, zaken waar meestal veel meer collega's ook mee bezig waren dan in eerste instantie leek. Steeds blijkt dat de bijdragen uit de alledaagse praktijk de basis vormen voor de waardering voor de WiskundEbrief die wij als redactie regelmatig van u mogen ontvangen. We hopen deze lijn ook komend schooljaar te continueren.
In het schooljaar 2002-2003 zijn de plannen voor de vernieuwing van de tweede fase gepresenteerd. Een ongekend fel , beta-breed protest tegen de daarmee gepaard gaande reductie van de exacte vakken was het gevolg. Door NVVW is een alternatief opgesteld, het overleg hierover loopt uiterst stroef, momenteel is zelfs het overleg met het ministerie opgeschort. Binnen afzienbare tijd zal er meer duidelijkheid komen.
We wensen u allen een heel prettige vakantie toe,
Gerard Koolstra en Jos Andriessen


ONDERWIJSCENTRUM VU

Vanaf de jaren negentig komt een aantal wiskunde-docenten uit Amsterdam en omgeving vier keer per jaar een middag bij elkaar.
Rond 1998 experimenteerden we met praktische opdrachten om zo op tijd klaar te zijn voor de praktijk van de 2e fase. Daarover is o.a. in Euclides gepubliceerd onder de titel “Hoe overleef ik mijn eerste praktische opdracht?”
De laatste jaren is het thema wat verbreed. Naast nieuwe praktische opdrachten gekoppeld aan ICT, kwamen aan bod:

Steeds kwam het initiatief voor een onderwerp van een docent. Voor het komende jaar streven we naar een beperkte uitbreiding van ons Netwerk. Er zijn nog drie plaatsen vrij.
Mocht U belangstelling hebben dan kunt U een mailtje sturen naar D. Kok Onderwijscentrum VU De Filosofenhof De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Kamer OG-22 tel 020 - 4449229.
Mijn nieuwe e-mailadres luidt d.kok@ond.vu.nlWiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl