WiskundE-brief nr. 280 06-07-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TOEKOMSTIGE INRICHTING TWEEDE FASE HAVO/VWO


TOEKOMSTIGE INRICHTING TWEEDE FASE HAVO/VWO

Vrijdag 4 juli, heeft minister Van der Hoeven, na overleg met de ministerraad, een brief aan de Tweede Kamer verzonden, waarin ze haar voornemens met betrekking tot de toekomstige inrichting van de Tweede Fase havo/vwo uiteenzet. Het oorspronkelijke voorstel Ruimte laten en keuzes bieden had zij in januari aan het onderwijsveld voorgelegd. Hierop is veel commentaar gekomen, zowel instemmend als totaal afwijzend. Het vergde dan ook veel overleg en denkwerk om tot een afgewogen beslissing te komen. Uiteindelijk heeft ze besloten deels tegemoet te komen aan protesten vanuit de bta-hoek. Het aantal uren voor de wiskunde vakken op het vwo is in het voorstel aan de Tweede Kamer iets hoger (520 in plaats van 480) en ook is in het profiel Natuur & Gezondheid het vierde vak, namelijk natuurkunde, weer terug. ( ZIE OOK "TOEVOEGING" HIERONDER ) Andere aanpassingen zitten in het gemeenschappelijk deel waarin voor vwo nu voor alle leerlingen weer zowel algemene natuurwetenschappen als maatschappijleer staat en waarin voor havo nu alleen maatschappijleer voor alle leerlingen verplicht staat. Als invoeringsdatum wordt augustus 2007 genoemd. Na het zomerreces zal de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen van de Tweede Kamer vermoedelijk in de procedurevergadering van 4 september bepalen wanneer dit nieuwe voorstel besproken gaat worden. De brief van de minister met het voorstel kunt u vinden op http://www.minocw.nl/brief2k/2003/index.html.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl

TOEVOEGING:

BIJLAGE

tabel 1: profielen vwo
Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960)
Nederlands 480
Engels 480
2e moderne vreemde taal *) 480
maatschappijleer 120
lich. opvoeding 1 160
ckv f kcv 160
anw 120
Natuur en techniek (1520 slu, was 1840)
wiskunde B 520
natuurkunde 480
scheikunde 440
profielwerkstuk 80
Natuur en gezondheid (1960 slu, was 1840)
wiskunde AB (of B) 520
biologie 440
scheikunde 440
natuurkunde 480
profielwerkstuk 80
Econonome en maatschappij (1520 slu, was 1840)
wiskunde AB (of B) 520
economie 480
maatschappijvak (keuze) 440/520 aardrijkskunde (440), maatschappijleer (440), geschiedenis (520)
profielwerkstuk 80
Cultuur en maatschappij (1520 slu, was 1840)
wiskunde A 480
cultureel vak (keuze) 520/600 kunstvak (520), geschiedenis (520), filosofie (520), klassieke taal (600)
maatschappijvak (keuze) 440/520 aardrijkskunde (440), maatschappijleer (440), geschiedenis (520)
profielwerkstuk 80
Vrij deel (1360 slu (NG 920), was 1000)
1e keuze-examenvak 440/480/600
2e keuze-examenvak (niet NG) 440/480/600
geheel vrij deel 480 (was 520)
*) kan vervangen worden in aangewezen uitzonderingsgevallen; gymnasium: klassieke taal.

tabel 1: profielen havo
Gemeenschappelijk deel (1120 slu, was 1480)
Nederlands 400
Engels 360
maatschappijleer 120
lich. opvoeding 1 120
ckv 1 120
Natuur en techniek (1120 slu, was 1160)
wiskunde B 320
natuurkunde 400
scheikunde 320
profielwerkstuk 80
Natuur en gezondheid (1440 slu, was 1160)
wiskunde AB (of B) 320
biologie 320
scheikunde 320
natuurkunde 400
profielwerkstuk 80
Econonome en maatschappij (1120 slu, was 1160)
wiskunde AB (of B) 320
economie 400
maatschappijvak (keuze) 320 aardrijkskunde (320), maatschappijleer (320), geschiedenis (320)
profielwerkstuk 80
Cultuur en maatschappij (1120 slu, was 1160)
cultureel vak (keuze) 320 kunstvak (320), geschiedenis (320), filosofie (320)
maatschappijvak (keuze) 320 aardrijkskunde (320), maatschappijleer (320), geschiedenis (320)
profielwerkstuk 80
Vrij deel (960 slu (NG 640), was 560)
1e keuze-examenvak 320/400
2e keuze-examenvak (niet NG) 320/400
geheel vrij deel 320 (was 240)

WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl