WiskundE-brief nr. 282 31-08-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VIRUSMELDINGEN REACTIES

PRAKTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: ERVARINGEN NA VIJF JAAR TWEEDE FASE (NASCHOLING RU GRONINGEN)

STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN VO (RU GRONINGEN)

WIS-WEB SITE


VIRUSMELDINGEN REACTIES

Een aantal van u heeft gereageerd op het artikel virusmeldingen in nr 281.
De WiskundEbrief is niet bedoeld om computerproblemen uitvoerig aan de orde te stellen, maar met het verschijnsel virus heeft ieder (helaas) te maken. Een drietal reacties waarmee u misschien iets mee kunt doen vermeld ik daarom verkort hieronder:


Jos Andriessen


PRAKTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: ERVARINGEN NA VIJF JAAR TWEEDE FASE (NASCHOLING RU GRONINGEN)

In drie middagen op do. 25 september, di. 7 oktober en wo. 29 oktober a.s. wisselen de deelnemers met elkaar van gedachten over ervaringen omtrent uitvoering en beoordeling van Praktische opdrachten in het VO. Naast uiteenzettingen van deskundigen, Wout de Goede en Cor Hofstra, kunnen de deelnemers Praktische opdrachten uitwisselen. De cursusleiding van deze nascholing is in handen van Hilbrand Teeninga, zelf docent in het VO en Martha Witterholt, bezig met een onderzoek naar de lange leerlijn in de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Voor meer informatie over de cursus en voor de (digitale) aanmeldingsprocedure kunt u terecht op: http://www.rug.nl/uclo/nascholing/aanbod/vakdidactischevernieuwing/exact/praktischeopdrachtwiskunde


STUDIEDAG WISKUNDEDOCENTEN VO (RU GRONINGEN)

Op dinsdag 16 december a.s. organiseert de Rijksuniversiteit in Groningen weer een studiedag voor wiskundedocenten. Het thema is deze keer: "Wiskundeonderwijs moet spannender en uitdagender".
Op dit moment wordt druk aan het programma gewerkt, maar binnenkort volgen nadere aankondigingen over programma, workshops en sprekers. Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Met vriendelijke groeten, mede namens Wout de Goede, Martha Witterholt


WIS-WEB SITE

In de zomer is de WisWeb-site ( www.wisweb.nl ) opgepoetst ("restyled" en "updated" om in het jargon te blijven).
De startpagina is soberder maar sneller en geeft direct informatie over nieuws op de site.
Het veelgebruikte overzicht van applets is vanaf de startpagina nu met een klik te bereiken. Daarnaast wordt materiaal dat in het WELP-project wordt ontwikkeld via de WisWeb-site voor iedereen ontsloten. In de loop van dit schooljaar zal er steeds meer materiaal voor het gebruik van de algebra-applets worden gepubliceerd. Ook ervaringen in de vorm van artikelen en verslagen zullen op de WisWeb-site worden neergezet.
En er zijn weer nieuwe applets bijgekomen. Dus, kom weer eens langs en laat je inspireren tot gebruik van applets in je les!
Martin van Reeuwijk


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl