WiskundE-brief nr. 283 07-09-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

MEER STUDENTEN WISKUNDE MAAR .....

HOE WISKUNDE WERKT. COLLEGECYCLUS VOOR "LEKEN"

GEOMETRISCHE KUNST. LESBRIEF CKV /WISKUNDE


MEER STUDENTEN WISKUNDE MAAR .....

Volgens de jongste cijfers is het aantal eerste jaars studenten wiskunde (excl de TU's) gestegen met bijna 30% t.o.v. de vorige twee jaar. Ook bij natuurkunde is een duidelijke stijging te zien - ruim 10 %. Daarentegen zijn de inschrijvingen bij scheikunde en informatica beduidend lagen (in de orde van 20-30%). De beta-studies als geheel geven het beeld van een lichte achteruitgang - zoals ook in nr. 281 genoemd, en in tegenstelling tot de kop boven een bericht in de Volkskrant van zaterdag j.l..
Afgezet tegen de daling van het totaal aantal nieuwe aanmeldingen bij Universiteiten van zo'n 4 % kan hoogstens gezegd worden dat (met een afname van 1-2%) de betastudies relatief weer iets terugkrabbelen. Wanneer echter ook de ontwikkelingen van aanmeldingen aan de TU's in ogenschouw genomen worden (ca.10% achteruitgang) lijkt ook deze conclusie te optimistisch, te meer omdat het hier gaat om veel grotere aantallen.(een factor 3 groter).
Gerard Koolstra


HOE WISKUNDE WERKT. COLLEGECYCLUS VOOR "LEKEN"

Dit najaar verzorgen prof. dr. Johan van Benthem en prof. dr. Robbert Dijkgraaf de collegecyclus 'Hoe wiskunde werkt: van natuur tot cognitie'. De collegecyclus is in eerste instantie bedoeld voor geÔnteresseerde leken, in het bijzonder uit de alfa- en gammawetenschappen. Een logicus, universiteitshoogleraar prof. dr. Johan van Benthum, en een mathematische fysicus, prof. dr. Robbert Dijkgraaf, spreken vanuit hun eigen ervaring en visie over de 'onredelijke effectiviteit' van de wiskunde om de structuren om ons heen te vatten. Er wordt getracht de rol van de moderne wiskunde en logica in alle mogelijke disciplines te illustreren door onconventioneel dwars door alle traditionele grenzen heen te snijden en juist de samenhang van de ideeŽn te benadrukken.
De nadruk zal daarbij liggen op het universele karakter, de eenheid en de brede toepasbaarheid van de wiskunde, met ook ruime aandacht voor culturele en historische aspecten. Centraal hierbij staan de veelal verrassende relaties tussen zeer verschillende toepassingen. Zo vinden we bijvoorbeeld veel wiskunde direct terug in ons alledaagse taalgebruik, gebruiken we speltheorie in onze redeneringen, en vinden we symmetrie terug in de beeldende kunst maar ook in de moderne fysica van de elementaire deeltjes. In de opzet van deze serie van acht avondcolleges komen de volgende thema's aan de orde: tellen, oneindig, symmetrie, bewijzen, paradoxen, waarschijnlijkheid, voorspelbaarheid, en spelen. Iedere week wordt een thema belicht vanuit de gezichtspunten van de sprekers.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.iis.uva.nl/i2o/


GEOMETRISCHE KUNST. LESBRIEF CKV /WISKUNDE

Van 6 september tot en met 23 november is in het Mondriaanhuis in Amersfoort de tentoonstelling 'De Bomen van Pythagoras, Geconstrueerde groei' te zien. Speciaal bij deze tentoonstelling is een LESBRIEF gemaakt voor bovenbouw havo/vwo voor CKV en/of wiskunde. Het Mondriaanhuis, het Amersfoortse Museum voor Constructieve en Concrete Kunst, toont werk van ca. 35 constructieve en concrete kunstenaars uit binnen- en buitenland. De werken zijn geconstrueerd op wiskundige basis en brengen tegelijk begrippen als groeien, krimpen, groter en kleiner worden, seriŽle verandering of vormverandering tot uitdrukking. Deze tentoonstelling is in een samenwerking van het Mondriaanhuis met de stichting Ars et Mathesis tot stand gekomen. De LESBRIEF beschrijft 11 verschillende wiskundig/kunstzinnige thema's >waaruit gekozen kan worden. Per thema wordt extra informatie gegeven en worden kijk-suggesties gedaan, waarmee leerlingen gericht in het museum aan de slag kunnen. De bijbehorende website biedt voldoende materiaal om na een bezoek aan de tentoonstelling een werkstuk te maken: documentatie, toelichtingen en 46 foto's van tentoongestelde werken. De Lesbrief is op te halen op twee websites: Van de Stichting Ars et Mathesis: www.arsetmathesis.nl
Van het Mondriaanhuis, Museum voor Constructieve en Concrete Kunst: www.mondriaanhuis.nl
Adres museum: Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort
Voor meer informatie kunt U terecht bij: Aad Goddijn A.Goddijn@fi.uu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl