WiskundE-brief nr. 284 14-09-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

STUDENTEN WISKUNDE: REACTIE

OPROEP ERRATA ZEBRABOEKJES

COMPUTERALGEBRA EN INZICHT IN ALGEBRAISCHE CONCEPTEN


STUDENTEN WISKUNDE: REACTIE

In de laatste Wiskundebrief stond een artikel over het aantal studenten wiskunde aan universiteiten.
Het lijkt me interessant om ook wat te zeggen over aantallen aanmeldingen voor de wiskunde-opleidingen op het HBO: de lerarenopleiding wiskunde en de opleidign bedrijfswiskunde. De aantallen vooraanmeldingen in week 35 zijn:
2001 2002 2003
Leraar wiskunde ('opleiding tot leraar vo van de 2e graad in wiskunde') 194 202 203
Bedrijfswiskunde ('wiskunde') 167 209 189
Je kunt dit controleren via de website van de HBO-raad (via Pers, kengetallen, vooraanmeldingen per opleiding) kom je op een applicatie Cube Explorer die deze gegevens genereert. Tussen aanhalingstekens heb ik de ' officiŰle' opleidingsnamen gezet waaronder je ze dan vindt.
Wat opvalt aan deze cijfers is dat de aanmeldingen voor de lerarenopleidingen wiskunde vorig jaar ca 5% stegen en dit jaar 10%, en dat de aanmeldingen voor bedrijfswiskunde vorig jaar ca 25% stegen en dit jaar ca 10% dalen. Overigens wijkt het beeld per hogeschool die de opleiding aanbiedt soms aanzienlijk positief of negatief van dit beeld af.
Met vriendelijke groet, Klaas-Jan Wieringa, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, k.j.wieringa@iec.nhl.nl


OPROEP ERRATA ZEBRABOEKJES

Bij het bestuderen van de zebraboekjes komt het regelmatig voor dat leerlingen mij komen vragen of er misschien een fout in het boekje staat. Omdat ik zelf niet alle boekjes helemaal grondig heb doorgenomen, kan ik vaak niet meteen beamen of de door hen vermeende fouten dit ook werkelijk zijn. Ik wil wel een errata-bank aanleggen van alle in de zebraboekjes gevonden fouten. Willen de collegaĺs die fouten in boekjes hebben geconstateerd dit aan mij mailen? Misschien zijn er nog andere zaken die ik meteen kan meenemen. Ik denk aan uitwerkingen van opgaven. Soms staat er slechts een antwoord achterin zonder toelichting.
Dit kan voor leerlingen die zelfstandig het boekje doorwerken een handicap zijn. Graag opmerkingen, aanvullingen en uitwerkingen naar mij mailen. Over enige tijd kan ik dan aan collegaĺs die mij dit vragen een document mailen met de gevonden fouten, enz.
Rob van Oord, Waddinxveen van.oord@wxs.nl


COMPUTERALGEBRA EN INZICHT IN ALGEBRAISCHE CONCEPTEN

Op donderdag 25 september a.s. om 10.30 uur promoveert Paul Drijvers aan de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht. De centrale vraag in het onderzoek van Paul Drijvers is hoe het gebruik van computeralgebra het inzicht kan bevorderen in algebra´sche concepten en bewerkingen. Om deze vraag te onderzoeken is bij het begrip parameter een leergang voor vwo-3 en vwo-4 ontwikkeld, waarin computeralgebra is ge´ntegreerd. Aan de hand van de analyse van de gegevens concludeert Drijvers dat het gebruik van computeralgebra inderdaad kan bijdragen aan het inzicht in algebra´sche concepten en bewerkingen, maar dat deze bijdrage verre van vanzelfsprekend is.
Een korte samenvatting van het proefschrift is te vinden op: www.fi.uu.nl/nl/nieuws/welcome.html Titel: Learning algebra in a computer algebra environment. Design research on the understanding of the concept of parameter.
Bericht van de WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl