WiskundE-brief nr. 286 28-09-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1500 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL IN SCHOOLEXAMEN VWO WB1/12

WORKSHOPS TMSZ


CONTINUE DYNAMISCHE MODELLEN WEL IN SCHOOLEXAMEN VWO WB1/12

In het ‘Overzicht niet-CE-stof havo en vwo’ o p p. 038 van het septembernummer van Euclides staat een storende fout, waarvoor mijn excuses. Het domein ‘Continue Dynamische Modellen’ moet namelijk wél aan de orde komen in het SchoolExamen vwo-B1/B12 (al staat nergens vermeld, op welke wijze). In het overzicht dienen bij vwo B1 en vwo B12 de woorden 'eigen keuze' bij het Domein Continue Dynamische modellen (in de kolom SE) dus te worden vervangen door 'ja'.
Ter nadere informatie:
Voor CDM gaat het om een zogeheten ‘permanente aanpassing’. In sommige andere gevallen van niet-CE-stof gaat het om door de CEVO aangewezen (sub)domeinen die in zeker examenjaar (dus tijdelijk) niet op het Centraal Examen aan de orde zullen komen. In de status hiervan is vanaf 2001 een verandering gekomen; de school bepaalt tegenwoordig namelijk of die door de CEVO aangewezen (sub)domeinen in het schoolexamen aan de orde komen, en zo ja, op welke wijze.
De letterlijke teksten van de regelingen zijn te vinden op examenblad.kennisnet.nl/, onder meer de ‘Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2004 en 2005’ zoals gepubliceerd in het Gele katern 2002 nr. 11 (van 24 april 2002) bij Uitleg. De teksten zijn uiteraard ook te bekijken op www.nvvw.nl (via ‘examens’ naar ‘Regelingen e.d.’).
Eén dezer dagen is overigens een CEVO-aanwijzing van niet-CE-stof havo/vwo voor 2006 te verwachten; zie ook weer examenblad.kennisnet.nl
Marja Bos, hoofdredacteur Euclides. Op www.nvvw.nl staat inmiddels de aangepaste vorm van genoemd overzicht uit Euclides. (redactie WiskundEbrief)


WORKSHOPS TMSZ

Liebe Mathematik-Fans, liebe Familien, die beiden Workshops
a.. Technische Informatik - Mathematische Grundlagen und Methoden
b.. Galoistheorie - Die Auflösung von Gleichungen höher als 4. Grades
in Haus Eich in Aachen vom 27.-31.10.2003 stehen bevor.
Auf der homepage des TMSZ finden Sie nähere Informationen hierzu. Das Anmeldeformular erhalten Sie per download hier, das Sie per Fax/gelber Post an uns senden können. Für weitergehende Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
. Mit freundlichen Grüßen
das TMSZ-Team Axel Bäuerle, Sebastian Mänz und Günther Zepf
TMSZ TechnoMathematisches SchülerZentrum www.tmsz.de zepf@fermat.de


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl