WiskundE-brief nr. 290 26-10-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

OPROEP EMAIL-ACTIE SUCCESVOL

SCHOLENNETWERK TI-INTERACTIVE


OPROEP EMAIL-ACTIE POLITIEK SUCCESVOL, 29 OKTOBER BIJNA GENADERD.

De oproep om richting politiek te reageren op de desastrueuze plannen voor het vak wiskunde is niet aan dovenmansoren gericht geweest. Binnen enkele dagen na het uitkomen van de extra uitgave van de WiskundeEbrief hebben honderden van u hun mening naar een of meerdere kamerleden gestuurd. Als u uw (email)stem nog niet heeft laten horen verzoeken wij u met klem dat nu alsnog te doen, in ieder geval vˇˇr woensdag 29 oktober as.. Dan bespreekt de commissie in de Tweede Kamer namelijk de vernieuwingsplannen. En u weet inmiddels wel dat in de politiek de macht van het aantal zwaar telt.
Volgens de teller bij www.bozebetas.nl is de teller in de afgelopen paar dagen omhooggeschoten naar 444 door u verstuurde emails. Het aantal abonnees van de WiskundEbrief bedraagt bijna 1600 . . . . . .
Voor nadere informatie en emailadressen van diverse politici kunt u terecht op www.nvvw.nl en/of www.bozebetas.nl
Jos Andriessen.


SCHOLENNETWERK TI-INTERACTIVE

TI-InterActive! is een computeralgebrapakket van Texas Instruments. Met dit pakket kun je wiskundige bewerkingen uitvoeren als vergelijkingen oplossen, ontbinden in factoren, uitwerken van veeltermvermenigvuldigingen, tekenen van grafieken, differentiŰren, integreren, vermenigvuldigen van matrices enzovoort. Daarnaast biedt het pakket mogelijkheden voor tekstverwerking waarin ook formules opgenomen kunnen worden. De bediening van het pakket sluit nauw aan bij de bediening van de grafische rekenmachines van Texas Instruments.
Bij APS-wiskunde, www.aps.nl/wiskunde bestaat sinds enkele jaren het scholennetwerk TI-InterActive! De deelnemende wiskundedocenten onderzoeken de gebruiksmogelijkheden van TI-InterActive! in de klas. Er is hiervoor al aardig wat lesmateriaal gemaakt door de deelnemende docenten en medewerkers van APS-wiskunde. Dit materiaal is gedeeltelijk beschikbaar gesteld op www.aps.nl/t3/materiaal. De deelnemers komen drie keer per cursusjaar bij elkaar. Op die bijeenkomsten worden plannen gemaakt voor korte experimenten in de klas en worden ervaringen uitgewisseld. Tot nu toe lag daarbij het accent op de bovenbouw havo/vwo, maar er is een groeiende belangstelling voor het inzetten van TI-InterActive! in de onderbouw. De bedoeling van het netwerk is om door deze experimenten te leren hoe het inzetten van een computeralgebrapakket het inzicht bij leerlingen gunstig kan be´nvloeden. De ervaringen hebben al geleid tot enkele artikelen in Euclides en sommige deelnemende docenten hebben workshops verzorgd op de jaarlijkse ICT-conferentie van APS en Freudenthal Instituut.
In het netwerk is plaats voor enkele nieuwe deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om (korte) experimenten te doen met TI-InterActive! in de klas en op de bijeenkomsten verslag uit te brengen van ervaringen. Deelnemers kunnen gebruik maken van het ontwikkelde materiaal en kunnen rekenen op begeleiding bij de experimenten in de klas.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk Staal,h.j.p.staal@planet.nl en Paul Drijvers, p.drijvers@fi.uu.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl