WiskundE-brief nr. 292 9-11-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

VMBO: JAARLIJKS WISSELENDE ONDERWERPEN

WISKUNDE PROGRAMMA'S VOOR DE CASIO GRAFISCHE REKENMACHINE

WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT VEILINGMEESTER

REDENEREN EN BEWIJZEN IN DE MEETKUNDE


VMBO: JAARLIJKS WISSELENDE ONDERWERPEN

Meetkunde zal geen deel uitmaken van het centraal examen voor vmbo in 2004.
Maar meetkunde is wel een groter blok dan informatieverwerking/ statistiek in het vmbo.
Nu moet alles natuurlijk wel in het schoolexamen getoetst worden, maar toch heeft dit gevolgen voor de behandeling van de stof in je lessen. Ik vraag me af hoe andere scholen omgaan met deze jaarlijks wisselende onderwerpen.
Mignon Engel, Montessoricollege Nijmegen m.engel@montessoricollege.nl


WISKUNDE PROGRAMMA'S VOOR DE CASIO GRAFISCHE REKENMACHINE

Voor de Casio Grafische Rekenmachine heb ik 5 wiskunde programma's gemaakt. De nieuwe updates zijn van oktober 2003.
Het belangrijkste is een programma om de mu of sigma van een normale verdeling te berekenen via een grafiek.
Verder een simulatie programma voor de Moderne-Wiskunde-Praktische-Opdracht die Randomized Response heet. Een programma dat vergelijkingen van lijnen geeft zonder dat regressie gebruikt hoeft te worden, ook raaklijnen en ook een gesplitst functievoorschrift. Een wortel-herleid-programma en een klein hulpje bij de Bin. verd.
Op 15 nov. sta ik tussen 9.30 en 10.00 uur bij de GR stands (helaas is de Casiostand afwezig) op de jaarvergadering van de NvvW, daar zijn de programma's gratis te kopiŽren van een rekenmachine naar een rekenmachine via een kabel. NEEM dus je GRAFISCHE REKENMACHINE MEE. Heb je een PC-GR kabel, dan kun je ze ook downloaden via www.digischool.nl
Afz. Simon Biesheuvel ( biesheuvel@zonnet.nl)


WERELDWISKUNDEFONDS ZOEKT VEILINGMEESTER

Het WereldwiskundeFonds (WwF) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het WwF ondersteunt wiskunde(onderwijs)projecten in de Derde Wereld. Een van de bronnen van inkomsten is sinds 2001 het WereldWiskundeWeb (WWW), een veiling op internet van oude wiskundeboeken (zie ). In 2003 heeft het WWW voor de derde keer een verkoopronde georganiseerd en de opbrengst ervan (ruim 1000 euro) vormde een meer dan welkome aanvulling op het WwF-budget.
Onlangs is de functie van veilingmeester bij het WWW vacant gekomen. Om het WWW ook in de toekomst mogelijk te maken, zoeken we een enthousiast iemand met kennis en ervaring op het gebied van internet en databanken (in het bijzonder Access). Ook organisatorische vaardigheden zijn van belang.
Omdat er al enkele rondes met succes zijn verlopen, is duidelijk dat de huidige vorm van het WWW in een behoefte voorziet. Aan de andere kant juichen we, als WwF, het toe als een nieuwe veilingmeester zich in zou willen zetten voor een vernieuwde WWW-opzet die nog grotere efficiŽntie tot stand zou brengen.
Op basis van ervaringen van de vorige veilingmeester weten we dat deze functie gedurende de looptijd van een verkoopronde (enkele maanden) circa 2 uur per week kost, behalve in de aanloop- en afrondfases: in deze periodes (bij elkaar enkele weken) moet er met ongeveer 8 uur wekelijkse bezigheid rekening worden gehouden.
GeÔnteresseerden kunnen contact opnemen met Ger Limpens, p.r.-medewerker WwF


REDENEREN EN BEWIJZEN IN DE MEETKUNDE

Naar aanleiding van de berichten die mij bereiken over de herziening van de tweede fase vermoed ik dat het onderwerp "redeneren en bewijzen in de meetkunde" uit de huidige wiskunde B12 van het vwo niet terug zal keren in het vernieuwde wiskunde B-programma. De toegevoegde waarde van een zo weinig praktisch toepasbaar onderwerp zal in een noodgedwongen sterk afgeslankt programma door weinigen hoog ingeschat worden, vrees ik. En dat terwijl ik nu al voor het vijfde achtereenvolgende jaar signaleer dat het overgrote merendeel van mijn wiskunde B-leerlingen dit onderwerp veel interessanter en motiverender vinden dan de gebruikelijke wiskunde B1-onderwerpen. Ik citeer een paar leerlingen: "Het is meer dan invullen, je moet je verstand gebruiken" "Je kunt geen standaardmethode gebruiken, je moet er zelf achter komen" "Het geeft voldoening dat je het zelf verzint" "het geeft niet dat je het niet kunt toepassen in het dagelijks leven, het nut is het scherpen van je verstand"
Omdat ik zie hoe enthousiast leerlingen in de meetkunde-lessen kunnen worden, denk ik dat het belang van dit onderwerp (naast het scherpen van het verstand zoals mijn leerling dat al zei) het stimuleren van de keuze voor een exacte studie is. Maar dit idee is alleen gebaseerd op mijn eigen leservaringen. Misschien geef ik wel erg leuk wiskunde B2 en erg saai wiskunde B1? Graag zou ik van collega's horen of zij mijn verhaal herkennen, en hoe zij erover denken.
AriŽtte KŁhler alkuhler@xs4all.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl