WiskundE-brief nr. 294 23-11-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2004


NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2004

De Wiskunde Olympiade is niet alleen bedoeld voor ‘bollebozen’ met een wiskundeknobbel maar voor elke leerling die geďnteresseerd is in problemen van wiskundige aard waarin de uitdagende en aantrekkelijke kanten van de wiskunde aan de orde komen. Geef s.v.p. uw leerlingen informatie over het bestaan van de Wiskunde Olympiade. Probeer hen enthousiast te maken en aan te sporen om mee te doen.
Mocht u folders en/of posters nodig hebben, laat dat dan even weten.
U kunt uw school schriftelijk aanmelden (Citogroep, t.a.v. Fred Bosman, postbus 1034, 6801 MG, Arnhem), telefonisch (026-3521294) of per e-mail ( fred.bosman@citogroep.nl.) U fungeert dan als wedstrijdleider voor uw school. De hoeveelheid werk daaraan verbonden is klein en bestaat uit het op school organiseren van de eerste ronde. Die vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 16 januari 2004.
Het organiseren van de eerste ronde houdt het volgende in. U zorgt ervoor dat op 16 januari 2004 de deelnemende leerlingen de opgaven kunnen maken. Na afloop stuurt u de resultaten daarvan naar mij op. Verder fungeert u als mijn aanspreekpunt voor uw school. De opgaven en de resultatenformulieren worden in de eerste week van januari 2004 naar de wedstrijdleiders van alle aangemelde scholen verstuurd.
Fred Bosman secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl