WiskundE-brief nr. 296 14-12-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar bijna 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2004 : LAATSTE OPROEP

VACATURE EFA (Educatieve Faculteit Amsterdam) [advertentie]


EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE 2004 : LAATSTE OPROEP

Mocht uw school zich nog niet hebben aangemeld voor de de eerste ronde, te spelen op vrijdag 16 januari a.s., doet u dat dan alstublieft nog deze week. De opgaven worden namelijk in de eerste week van januari 2004 naar de wedstrijdleiders van alle aangemelde scholen verstuurd.
U kunt uw school schriftelijk aanmelden (Citogroep, t.a.v. Fred Bosman, postbus 1034, 6801 MG, Arnhem), telefonisch (026-3521294) of per e-mail ( fred.bosman@citogroep.nl ) en u fungeert dan als wedstrijdleider voor uw school.
Fred Bosman, secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade


VACATURE EFA (Educatieve Faculteit Amsterdam)

advertentie

Als gevolg van een toename van het aantal studenten en een gewijzigde organisatiestructuur is er bij onze lerarenopleiding wiskunde een vacature ontstaan voor de gecombineerde functie van teamleider/docent. De nieuwe collega gaat een team van ongeveer tien docenten leiden en zal daarnaast lessen verzorgen en studenten begeleiden bij stages en andere opleidingsactiviteiten. De beschrijving van de functie is onder de knop "vacature" te vinden op onze site www.efa.nl/opleidingen/wntv/wiskunde
Naar het zich laat aanzien zullen er (weinig of) geen interne kandidaten zijn, wij nodigen externe kandidaten dan ook van harte uit te reageren.
Sjaak Schoen, co÷rdinator opleiding wiskunde EFA 020-5995403 , j.p.c.schoen@efa.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl