WiskundE-brief nr. 298 11-01-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

OVERLEG TWEEDE KAMER VERVROEGD NAAR WOENSDAG 4 FEBRUARI

DE GROTE GRIEPMETING

MASTER-PO ALGEBRAISCHE TOPOLOGIE

DE GROTE REKENDAG


OVERLEG TWEEDE KAMER VERVROEGD NAAR WOENSDAG 4 FEBRUARI

Kort voor de kerstvakantie berichtten we dat de Tweede Kamer begin februari zou vergaderen over de nieuwste voorstellen van de minister m.b.t. de tweede fase. We meldden toen dat dat op donderdag 5 februari in de middag zou gebeuren, maar deze vergadering is verplaatst naar woensdag 4 februari 's ochtends, van 10.00 - 13.00 uur in de Thorbeckezaal.
Voor het geval dat er m.b.t. deze vergadering nog een keer iets wijzigt: de agenda van de vaste kamercommissies en eventuele wijzigingen kunt u vinden op www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/. Ook is het mogelijk de vergadering zelf via internet te volgen. U moet daarvoor weer naar www.tweedekamer.nl, klik op 'live debat' in de balk onderaan het scherm en vervolgens op de zaal waar de vergadering plaatsvindt (in dit geval Thorbeckezaal). U komt daar ook door op de volgende link te klikken: www.tweedekamer.nl/applicaties/livedebat/index.jsp. De brief van de minister die centraal staat in dit overleg kunt u downloaden vanaf www.minocw.nl/tweedefase/brieven.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


DE GROTE GRIEPMETING

Begin november j.l. heeft u een aankondiging ontvangen over de grote griepmeting die op 1 november van start is gegaan en doorloopt tot 31 maart 2004. Op dit moment nemen 276 groepen met 4.148 leden deel aan de meting.
Totaal, inclusief de individuele meters, nemen 24.364 mensen in Nederland en BelgiŰ deel aan de grote griepmeting. Voor de kwaliteit van de meting is het van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen en groepen deel (blijven) nemen (zie www.degrotegriepmeting.nl/public/index.php?thissection_id=23 voor het aanmelden van groepen).
Klassen en groepen die trouw wekelijks meten en daarnaast voor 31 maart 2004 een werkstuk insturen naar de grote griepmeting komen in aanmerking voor interessante prijzen (zie www.degrotegriepmeting.nl/public/index.php?thisarticle=77 ).
Er zijn 9 verschillende wedstrijdbepalingen die aansluiten bij verschillende opleidingen en leeftijden van leerlingen in Nederland en BelgiŰ. Een voorwaarde voor deelname aan deze wedstrijden is dat de eerste groepsmeting plaatsvindt voor 18 januari 2004 en de laatste wekelijkse meting na 31 maart verricht wordt. De griepepidemie in Nederland lijkt haar top bereikt te hebben. Toch blijft het interessant om deel te nemen aan de grote griepmeting. Doordat de epidemie dit jaar zo vroeg heeft plaats gevonden komt er misschien nog een tweede 'grieppiek' in de loop van deze winter. Namens de project groep van De Grote Griepmeting, nodig ik u van harte uit om met uw groep of klassen deel te nemen aan de wedstrijden en aan de griepmeting.
Francine Behnen


MASTER-PO ALGEBRAISCHE TOPOLOGIE

Algebra´sche Topologie voor docenten:
Dit voorjaar wordt weer de jaarlijkse Master-PO georganiseerd door het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. Het onderwerp zal dit jaar zijn "Algebra´sche Topologie". De Master-PO is bedoeld voor ge´nteresseerde leerlingen uit 5 en 6 VWO. Voor verdere informatie zie: www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln. Mocht u leerlingen hebben die opvallen door hun aanleg of belangstelling voor wiskunde, zoudt u ze dan op deze mogelijkheid willen wijzen? De ervaringen met de Master-PO zijn uitermate positief.
Aansluitend op de Master-PO zal ook dit jaar weer de (gratis) nascholingsdag worden georganiseerd voor docenten over hetzelfde onderwerp (Algebra´sche Topologie). U wordt van harte uitgenodigd u hiervoor op te geven om weer eens heerlijk een hele dag met alleen maar mooie wiskunde bezig te zijn! U kunt u per e-mail onder opgaaf van NAW-gegevens en school bij mij aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, hfinkeln@math.leidenuniv.nl   www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln


DE GROTE REKENDAG

Het Freudenthal Instituut organiseert op 18 februari a.s. voor de eerste keer de Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een dag waarop een heleboel kinderen inNederland aan hetzelfde onderwerp op het gebied van rekenen-wiskunde werken. Niet de gewone sommetjes, maar iets speciaals. Bijna 400 basisscholen hebben aangegeven dat ze meedoen.
Het is de bedoeling om van de Grote Rekendag een jaarlijks evenement te maken. Dit jaar zijn als onderwerpen kijkmeetkunde en meten gekozen. Leerlingen van onder-, midden- en bovenbouw doen ieder een eigen 'project'. Voor de onderbouw: samen ontwerpen van een dierentuin. Voor de middenbouw: het eiland 'Wieringerzand' voor de bovenbouw: de schat van het schip 'De Lutine'. De Grote Rekendag is bedoeld om kinderen en leerkrachten te laten zien hoe interessant het vak rekenen-wiskunde kan zijn. Het organiseren van een gezamenlijk rekenproject op school stimuleert leerkrachten bovendien om met elkaar over hun rekenonderwijs te praten.
Meedoen? Wanneer u met uw school mee wilt doen met de Grote Rekendag kunt zich aanmelden via www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag/2004/inschrijven
Dit kan tot uiterlijk 16 januari a.s Deelname is gratis. U krijgt het lespakket nog deze maand toegestuurd


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl