WiskundE-brief nr. 299 18-01-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TRITARE

GEOCADABRA


TRITARE

Twee Canadese wiskundigen (Samuel Gaudet en Claude Gauthier) hebben een nieuw muziek instrument ontwikkeld - de tritare. Tijdens hun onderzoek op het gebied van getaltheorie stuitten ze op een verzameling getallen met symmetrieŽn die mogelijkheden leken te hebben in de elctronica, en uiteindelijk was een nieuw instrument het resultaat. Het heeft de vorm van een (omgekeerde) Y en heeft 6 netwerken van snaren, die een hele serie geluiden kunnen voortbrengen, variŽrend van snaargetokkel tot het luiden van kerkklokken.
url: www.radio-canada.ca/regions/atlantique/tele/Chroniques/tritare_12371.shtml
bron: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


GEOCADABRA

Het computerprogramma Geocadabra (auteur Ton Lecluse) is gedurende het jaar 2004 gratis te gebruiken. Het betreft software waarmee (ruimte)tekeningen kunnen worden gemaakt. Deze zijn dynamisch waardoor leerlingen al experimenterend tot versteviging van ruimtelijk inzicht kunnen komen. De auteur heeft een website waarop divers ondersteunend lesmateriaal te vinden is. Het programma is rechtstreeks te downloaden of wordt -tegen vergoeding- geleverd op cd-rom. Het is ook mogelijk om het programma als bijlage bij een email toegestuurd te krijgen.
Nadere informatie:www.geocababra.nl of www.planet.nl/~leclu012


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl