Date: Sun, 29 Jun 1997 21:23:58 +0200 (MET DST)

X-Sender: gerardk@xs4all.nl

X-Mailer: Windows Eudora Version 1.4.4

To: Abonnees WiskundE-brief van <gerardk@xs4all.nl>

From: gerardk@xs4all.nl (Gerard Koolstra)

Subject: WiskundE-brief nr. 30

=============== WiskundE-brief nr. 30 ==========29-06-1997 =============

OPZET

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskunde docenten in

het voorgezet onderwijs. Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden

van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige

nadruk op ICT en de tweede fase.

De redactie wordt gevormd door: Jos Andriessen en Gerard Koolstra.

Bijdragen zijn welkom via Andriess@worldonline.nl of gerardk@xs4all.nl

Deze brief wordt gestuurd naar ca. 180 adressen.

Oude nummers zijn te bekijken op

http://ct.idg.nl/user/gevorderden/g88/wb_main.htm

===============================================================

In deze WiskundE-brief

- Terugblik en voorbeschouwing

- Ruimtemeetkunde op WWW

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

TERUGBLIK en VOORBESCHOUWING

Voor velen van ons is de vakantie net begonnen, of komt snel nader.

Een mooi moment voor een korte terublik.

In oktober 1996 werd nr 0 van de WiskundE-brief verstuurd met een oplage van

ruim 10 exemplaren.Eind februari werd nummer 9 verstuurd naar ruim 50 adressen.

Vanaf nummer 10 komen de bijdragen van lezers echt los, eerst vooral over

het 'nieuwe'

onderbouwprogramma, later o.a. over gebruik en misbruik van de rekenmachine

en beoordeling van werkstukken

Vanaf eind maart (nr .14) is de WiskundE-brief gefuseerd met het E-mail

netwerk van Jos Andriessen.

WiskundE-brief nr 19 wordt eind april verstuurd naar ruim 100 abonnees.

Bij de nummers 20 t/m `27 stonden de eindexamens centraal. Dank zij de

medewerking van een paar actieve collega's konden verslagen van een aantal

regionale examenbesprekingen zeer snel verspreid worden. Vlak daarna kwam de

enquete over de tweede fase die naar ca. 150 adressen is gestuurd en een

paar opmerkelijke uitkomsten opleverde.

De diskussie naar aanleiding van het arttikel in de Nieuwe Wiskrant is nog

niet echt losgebarsten, we nemen aan dat er in de loop van de vakantie de

nodige reacties zullen binnenkomen, op dit moment is "Dat komt later wel"

een logische reactie.

Ook voor de WiskundE-brief tijd voor een korte onderbreking.

Tijdens de zomervakantie geldt de volgende regeling:

Tot 27-07-97 is Jos bereikbaar op Andriess@worldonline.nl, daarna Gerard op

gerardk@xs4all.nl

Voorzover van toepassing een prettige vakantie toegewenst, en de anderen

veel sterkte!

Redactie

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

RUIMTEMEETKUNDE op WWW

Bij ons op school (Zernike College, Haren) draait al enige jaren een

studiehuismodel. Leerlingen werken daarin veel zelfstandig.

Bij het onderwijs in Atheneum-5 Wiskunde B kregen we het gevoel dat bij het

ruimtemeetkunde-onderwijs behoefte bestond aan materiaal om de leerlingen te

helpen bij het aanleren van de technieken bij het tekenen van doorsneden van

vlakken met ruimtelijke figuren. Ik heb hiervoor een aantal webpagina's gemaakt.

Voor geinteresseerde collega's die alvast een kijkje willen nemen:

het adres is http://www.worldaccess.nl/~hklein/start.htm

Hans Klein: hklein@worldaccess.nl

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------