WiskundE-brief nr. 301 08-02-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007

VAKDOSSIERS 2e FASE 2003

PASSERS

TEXAS INSTRUMENTS NIEUWE GRAFISCHE REKENMACXHINES (ADVERTENTIE)


AANPASSINGEN TWEEDE FASE PER 2007

De vaste commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer is woensdag 4 februari op hoofdlijnen akkoord gegaan met de voorstellen die de minister begin december heeft gedaan m.b.t. aanpassingen binnen de tweede fase havo/vwo m.i.v. schooljaar 2007-2008. Dit betekent dat de natuurprofielen zullen bestaan uit drie voorgeschreven vakken in het profieldeel en één zogenaamd profielkeuzevak te kiezen uit een beperkt cluster. De maatschappijprofielen zullen bestaan uit twee voorgeschreven vakken en twee vakken te kiezen uit een beperkt cluster. Eén van de wijzigingen van het voorstel is namelijk dat in het profiel Economie & Maatschappij Management & Organisatie niet een verplicht vak wordt, maar een keuzevak. Hiervoor wordt geen ander vak verplicht in de plaats gesteld. Een andere uitkomst van het overleg is dat er twee profielcommissies zullen worden ingesteld, één voor de natuurprofielen en één voor de maatschappijprofielen. De profielcommissies krijgen een duidelijke taakomschrijving. Zij zullen zich moeten richten op de inhoud van de vakken, de samenhang tussen de vakken, de doorstroom naar het hoger onderwijs en inhoudelijke vernieuwing. De profielcommissie voor de natuurprofielen krijgt ook als taak te onderzoeken of het nieuw te ontwikkelen bètavak zich als nieuw modulair vak zo kan ontwikkelen dat het op termijn, als het zich bewezen heeft, verplicht gesteld kan worden in het profiel Natuur & Techniek. Ook is een vraag aan de profielcommissie Natuur om een advies te geven over het aantal profielkeuzevakken voor het profiel Natuur & Gezondheid. Aan de profielcommissie Maatschappij wordt gevraagd te adviseren over een adequate invulling van wiskunde met het oog op de doorstroming naar het hoger onderwijs in het profiel Cultuur & Maatschappij. Het is niet de bedoeling dat in de profielcommissies de discussie over de invulling van de profielen nog eens over wordt gedaan. De profielcommissies moeten op korte termijn worden ingesteld. Het wetsvoorstel zal dit kalenderjaar behandeld moeten worden wil invoering per 2007 mogelijk zijn. Bij de behandeling van het wetsvoorstel wil de minister de resultaten van de profielcommissies betrekken, hetgeen betekent dat de commissies nog dit kalenderjaar zullen moeten rapporteren.
Alles op een rij zettend verandert vanaf schooljaar 2007-2008 het volgende:

Voor een overzicht van de invulling van het gemeenschappelijk deel en de verschillende profieldelen zie de rubriek downloaden onder overige publicaties www.tweedefase-loket.nl/downloaden/index.php.
Marlies van Tooren Tweede Fase Adviespunt m.vantooren@sopo.nl


VAKDOSSIERS 2e FASE 2003

Het vakdossier wiskunde 2e fase 2003 is gepubliceerd. Het is, evenals de vakdossiers van de andere vakken, te downloaden vanaf de site van de SLO. Site:www.slo.nl Volg de links: Voortgezet onderwijs; Tweede fase/studiehuis; Vakdossiers 2e fase; Vakdossiers 2003; Wiskunde 2003.
Het is even volhouden, en soms even zoeken naar de links. Maar dan bent u weer van de nodige informatie voorzien


PASSERS

Wie kan mij helpen aan een adres voor aankoop van passers die geschikt zijn voor whiteboards?
Graag uw reactie naar pnabbe@mencia.nl


TEXAS INSTRUMENTS NIEUWE GRAFISCHE REKENMACXHINES (ADVERTENTIE)

Texas Instruments heeft twee nieuwe grafische rekenmachines ontwikkeld, de TI-84 Plus en de TI-84 Plus Silver Edition (SE). Ze zijn opvolgers van de TI-83 Plus en de TI-83 Plus Silver Edition (SE). Beide machines hebben reeds goedkeuring van de CEVO gekregen. Belangrijke nieuwe eigenschappen zijn o.a. een USB-poort en een USB-kabel, een grotere snelheid en een groter geheugen. Ook het scherm is verbeterd. Al deze nieuwe eigenschappen geven nog meer gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld het gebruik van applicaties). De functionaliteit van de TI-84 (SE) is exact hetzelfde gebleven als die van de TI-83 Plus (SE), dus in de klas kunnen beide typen gewoon naast elkaar worden gebruikt. Voor meer informatie: www.education.ti.com/nederland
WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl