WiskundE-brief nr. 304 07-03-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NIEUWS VAN HET WERELDWISKUNDEFONDS (WwF)

TI-CURSUS IN DE DERDE KLAS

WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2004

LERARENMIDDAG DINSDAG 23 MAART TE GRONINGEN


NIEUWS VAN HET WERELDWISKUNDEFONDS (WwF)

De WwF-projectronde voor 2004 is van start gegaan. Op de NVvW-site treft u uitgebreidere informatie over de criteria die bij het toekennen van projectgelden gehanteerd worden. Bent u betrokken bij zo'n project of kent u iemand die dat is, dan kunt u een aanvraag indienen bij de secretaris van het Wereldwiskunde Fonds, Wim Kuipers, tel. 038 - 4447017 of via e-mail: wkuipers@worldonline.nl U kunt de aanvraag het beste eerst even met hem doorspreken. Aanvragen moeten voor 15 mei binnen zijn. Verenigingsleden die geďnteresseerd zijn in het werkgroeplidmaatschap kunnen eveneens met onze secretaris contact opnemen. Zie ook de verenigingspagina's op de NVvW-site.
Wat betreft de WwF-internetboekenveiling, het WereldWiskundeWeb (WWW), kan gemeld worden dat er naar gestreefd wordt nog dit kalenderjaar een volgende ronde te organiseren waarbij ook de mogelijkheid geboden zal worden zelf boeken aan te bieden. Nader bericht daarover volgt nog te zijner tijd.
Ger Limpens, namens het Wereldwiskunde Fonds


TI-CURSUS IN DE DERDE KLAS.

Wij hebben het voornemen in de projecteren van de derde klassen in het laatste deel van het jaar een cursus op te zetten voor het gebruik van de TI-83, zodat de leerlingen in de 4e klassen die hobbel niet meer hoeven te nemen en meteen aan de gang kunnen met de echte stof om daarbij de GR adequaat kunnen gaan inzetten. We nemen aan dat dat een aardige tijdwinst in de Tweede Fase kan opleveren, zeker in het 4e jaar.
Alleen: we moeten die cursus nog opzetten en inrichten. Om nu niet nog een keer het wiel uit te hoeven vinden willen we bij deze "in het land" vragen of er andere scholen zijn die al zoiets doen, hoe ze dat bevalt, hoe ze dat opgezet hebben, van welk cursorisch materiaal ze gebruik maken, wat er op dit punt al gepubliceerd is (Getal & Ruimte heeft een paar jaar geleden een keer een dergelijk boekje aangekondigd) en misschien kunnen we wel reeds ontwikkeld materiaal lenen of overnemen.
Hopelijk kunnen collega's ons zo op weg helpen met hun ervaring.
Erik Korthof, docent wiskunde Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat, Enschede, korthof@bc-enschede.nl


WISKUNDE SCHOLEN PRIJS 2004

De inzendingstermijn voor de Wiskunde Scholen prijs is verlengd tot 15 maart 2004. Voor meer informatie en het formulier voor deelname zie www.wiskundescholenprijs.nl Ook als u zelf denkt dat u ‘niets bijzonders’ doet op school, kan uw school in aanmerking komen voor het winnen van de ‘Wiskunde Scholen Prijs’. Deze prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskundeonderwijs naar buiten te treden. Er zijn drie categorieën waarin een school een prijs kan winnen: basisvorming (klas 1 en 2), bovenbouw vmbo (klas 3 en 4), havo/vwo (de klassen 3 t/m 6). In iedere categorie is een prijs van 1000 euro te winnen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedingen naar deze prijs.
Contactpersoon: Heleen Verhage, h.verhage@fi.uu.nl


LERARENMIDDAG DINSDAG 23 MAART TE GRONINGEN

De Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde heeft als algemeen doel het onderzoek in de Wiskunde te bevorderen. Elk jaar wordt hiertoe een lezing georganiseerd. Dit jaar is de Johann Bernoulli-lezing op 23 maart a.s. vanaf 19:30 uur in de Aula van het Academiegebouw van de RUG, Broerstraat 5 te Groningen. De lezing wordt gehouden door Prof. Dr. Ir. Bart de Moor van de Katholieke Universiteit Leuven (website ) en heeft als titel SYSTEMS BIOLOGY: A NEW MATHEMATICAL FRONTIER Na afloop is er een receptie.
Het Onderwijsinstitituut voor Wiskunde en Informatica van de RuG knoopt jaarlijks aan deze lezing een lerarenmiddag vast, zodat het geheel een mooie nascholingsaktiviteit wordt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, vooraanmelding is wel noodzakelijk.
U kunt zich opgeven voor 12 maart a.s. per email bij Ineke Kruizinga ( onderwijsbureau@math.rug.nl) of per post.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl