WiskundE-brief nr. 305 14-03-2003

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

NASCHOLINGSDAG VOOR WISKUNDEDOCENTEN

WISKUNDE: MEER HUISWERK, MINDER OVERHORINGEN

GOOCHELEN MET GETALLEN


NASCHOLINGSDAG VOOR WISKUNDEDOCENTEN

Onderwerp: Algebraïsche Topologie Datum: vrijdag 14 mei van 10.00 tot 17.00 uur Plaats: Lorentz Center te Leiden Kosten: geen
Eind april en begin mei wordt de Master-PO over Algebraïsche Topologie voor scholieren georganiseerd. Met de aanmeldingen loopt het storm. Er zijn nu al 21 deelnemers en dat is zo'n beetje het maximum. Voor de nascholingsdag voor docenten op 14 mei hebben we echter pas 11 aanmeldingen binnen gekregen, dus daar is zeker nog plaats! U wordt van harte voor deze dag uitgenodigd! Er zijn geen kosten aan verbonden en de voorgaande jaren was deze nascholingsdag telkens weer een groot succes.
Heerlijk een hele dag met mooie wiskunde bezig zijn met aansluitend een gezellige afsluiting met "Whine and cheese" in de Common Room van het Lorentz Center. Aan bod zullen komen verzamelingenleer, equivalentierelaties, groepentheorie, topologie, homotopie, fundamentaalgroep, functoren en als afsluiting het bewijs van de Fixpuntstelling van Brouwer. U kunt u per e-mail bij ondergetekende opgeven. Komt allen! Het wordt beslist een erg leuke, gezellige en vooral inspirerende dag!
Met vriendelijke groet,
Hans Finkelnberg, Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden, hfinkeln@math.leidenuniv.nl www.math.leidenuniv.nl/~hfinkeln


WISKUNDE: MEER HUISWERK, MINDER OVERHORINGEN

docenten wiskunde op middelbare scholen geven hun leerlingen meer huiswerk dan hun collega's Nederlands. Scholieren krijgen echter wel vaker een mondelinge of schriftelijke overhoring bij Nederlands dan bij wiskunde. Wiskundedocenten geven weer vaker zwaarder tellende proefwerken. Dit staat in twee onlangs verschenen rapporten over Nederlands en wiskunde in de basisvorming. NWO Financierde dit onderzoek.
Van de ondervraagde docenten wiskunde zegt 81 procent elke les huiswerk op te geven. Bij Nederlands is dit 55 procent. Bovendien geven wiskundedocenten meer huiswerk naarmate leerlingen in een hoger schooltype zitten. VWO-scholieren zijn bijna anderhalf keer zoveel tijd kwijt aan hun wiskundehuiswerk als scholieren op het VMBO. Bij Nederlands is er geen onderscheid tussen de verschillende schooltypen. Alhoewel docenten Nederlands minder huiswerk opgeven, overhoren ze de scholieren wel vaker. Bij Nederlands hebben de scholieren een grotere kans op een schriftelijke of mondelinge overhoring. Ook krijgen de scholieren bij dit vak vaker cijfers voor nagekeken huiswerk dan bij wiskunde. Tenslotte zijn de Neerlandici grotere fans van individuele opdrachten en groepsopdrachten. De wiskundedocenten compenseren al deze mogelijkheden om cijfers te geven door meer zware proefwerken af te nemen.
BRON: WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


GOOCHELEN MET GETALLEN

Goochelen met getallen is écht een tentoonstelling voor jong en oud. Te zien is dat wiskunde het leven van de mens een stuk aangenamer maakt. Wiskunde is immers overal: thuis, op straat en zélfs in de natuur. Er is vrijwel niets te bedenken waaraan wiskunde niet op de één of andere manier te pas is gekomen.

Wat is er te zien?

De voorwerpen in Goochelen met getallen zullen de bezoeker zéker verrassen. Ze laten de vele toepassingen van de wiskunde zien, uiteenlopend van bijvoorbeeld de astronomie en de zeevaart tot aan de architectuur. Een greep uit de voorwerpen:
de voorloper van onze computer uit ± 1830 (Differentiemachine van Babbage), een schitterende verzameling 19de-eeuwse rekenmachines, bijzondere land- en zeekaarten, planetaria, de voorloper van onze staatsloten en een vierduizend jaar oud Babylonisch kleitablet met een wel héél oude rekensom.

Wat is er te doen?

Ook zijn er een heleboel spellen waarmee je de wereld achter de getallen kunt beleven. Heeft jouw lichaam de ideale wiskundige verhoudingen? Ooit een kegel omhóóg zien rollen? Op je vingers tot tienduizend geteld? En hoe zit het eigenlijk met de wiskunde van de gokkast uit de snackbar?

Catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die de ontwikkelingen in de westerse wiskunde behandeld en dan vooral de reken- en meetkunde - de wiskunde van het voortgezet onderwijs. De catalogus in fullcolour telt 48 pagina's en kost 7 euro.

Schoolprogramma

Speciaal voor de basisvorming van het middelbaar onderwijs is een werkblad ontwikkeld, waarmee de tentoonstelling bezocht kan worden. Daarnaast zijn de rondleidingen door de vaste presentatie van het museum voor schoolgroepen gratis.

Plaats: Leiden www.museumboerhaave.nl
BRON: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl