WiskundE-brief nr. 306 21-03-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

COMPUTERPROGRAMMA GEZOCHT

MINISYMPOSIUM DIDACTIEK WISKUNDE

NOMINATIES NATIONALE WISKUNDE WEBSTRITE

MASTERCLASS OWI


COMPUTERPROGRAMMA GEZOCHT

Wie van de collega's is in het bezit is van het computerprogramma "handig tellen" dat bij de cursus combinatoriek, grafen- en getaltheorie hoort? Ik ben in tilburg bezig met mijn eerste graads opleiding en volg daar nu dat vak, echter, ze verkochten daar wel het cursusboek, maar niet het bijbehorende programma
roland de valk, r.devalk@home.nl


MINISYMPOSIUM DIDACTIEK WISKUNDE

Tijdens het Nederlands/Belgisch Mathematisch Congres in Tilburg op zaterdag 17 april 2004. Algebra: een verloren zaak of een uitdaging
De klacht in (in ieder geval het Nederlandse) hoger onderwijs in bèta en techniek is dat de afgestudeerden van het voortgezet onderwijs steeds minder algebraïsch competent zijn. In een minisymposium binnen het Nederlands-Belgisch Mathematisch Congres op Vrijdag 16 en zaterdag 17 april 2004 besteden we op de zaterdagochtend aandacht aan de aard van deze problematiek, mogelijke aanpakken én discussie met de aanwezigen over hun ervaringen en partiële oplossingen.
Centraal in de inleidingen en de discussie zal het gebruik van computeralgebra staan: de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden en uitdagingen. Inleiders:


www.uvt.nl/nmc2004


NOMINATIES NATIONALE WISKUNDE WEBSTRITE

Welke wiskundesectie of welke wiskundedocent heeft de mooiste website? Om dit te bepalen wordt jaar wordt voor de tweede keer de Nationale Wiskunde Webstrite georganiseerd. En u kunt bepalen welke sites hiervoor genomineerd worden. Kent u een mooie site van een wiskundesectie of van een individuele wiskundedocent (mag natuurlijk uw eigen site zijn), meld deze dan aan voor vrijdag 26 maart door een mailtje te sturen naar webstrite@fi.uu.nl. Vermeld hierbij duidelijk het webadres van de site en de naam van de school of docent. Sites van organisaties zoals APS, FI en NVvW zijn van deelname uitgesloten.
Wilt u weten welke sites al genomineerd zijn, kijk dan op: www.fi.uu.nl/ict/2004
Een jury zal de websites beoordelen op onder andere inhoud, vormgeving, navigatie en aantrekkelijkheid voor de doelgroep.
De jury zal bestaan uit:

Naast de juryprijs zal er een publieksprijs worden uitgereikt. Van 5 april tot en met 18 april zal het mogelijk zijn om op www.fi.uu.nl/ict/2004 uw stem uit te brengen wie van de genomineerden volgens u de mooiste website heeft.
De winnaars van de jurypijs en de publieksprijs worden bekend gemaakt tijdens de conferentie ICT2004 op donderdag 22 april 2003 in Putten.


MASTERCLASS OWI

De voorjaars-masterclass van het Opleidingsinstituut voor Wiskunde enInformatica (OWI) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat weer van start. Het onderwerp is deze keer Redeneren en Bewijzen. Bij de laatste herziening van het bovenbouwprogramma is de vaardigheid "redeneren en bewijzen" voornamelijk ondergebracht bij de Vlakke Meetkunde. Dat kan heel goed, maar er zijn eigenlijk geen gebieden in de Wiskunde waar je niet hoeft te redeneren en te bewijzen.
In de masterclass kijken we dan ook buiten de meetkunde naar bewijzen en bewijstechnieken. Deze tweede cursus is bedoeld voor vijfdeklassers VWO uit de profielen N&G en N&T. In het najaar van 2003 is dezelfde cursus al een keer gegeven voor zesdeklassers. Deelnemende leerlingen kunnen in het kader van het ZEBRA-project binnen het vak WB de bijbehorende 40 SLU verdienen. Ook bleek in het verleden dat sommige collega's deelname aan de masterclass beschouwden als een (grote) Praktische Opdracht.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en reiskosten van deelnemers zullen worden vergoed. De masterclass wordt begeleid door Wout de Goede en Martha Witterholt, ook heeft Dr. Jaap Top zijn medewerking toegezegd.
Cursusbijeenkomsten in Groningen op Vrijdag 16 april 2004, Donderdag 22 april 2004, Maandag 10 mei 2004 en Vrijdag 28 mei 2004 is de Slotdag. Zie ook www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/nieuws/masterclass


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl