WiskundE-brief nr. 307 28-03-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

TENTOONSTELLING GOOCHELEN MET GETALLEN : EXTRA INFO

BIJ TOEVAL VEROORDEELD?

HBO-OPLEIDINGEN BEDRIJFSWISKUNDE POSITIEF BEOORDEELD, MAAR HEBBEN WEL STUDENTEN NODIG!!


TENTOONSTELLING GOOCHELEN MET GETALLEN : EXTRA INFO

Er is veel belangstelling voor deze tentoonstelling in museum Boerhave (zie ook WiskundEbrief 305). En daarbij een aantal wederkerende vragen over de praktische uitvoering van een bezoek. Vandaar deze extra toelichting:
* Werkblad bij de tentoonstelling Goochelen met getallen in Museum Boerhaave
In Museum Boerhaave is t/m 26 september 2004 de tentoonstelling Goochelen met getallen te zien. Hierbij is een leerlingenwerkblad beschikbaar. Informatie over dit werkblad is te vinden op de site www.museumboerhaave.nl Hier kunt u in het vak ga direct naar ‘actuele tentoonstelling’ aanklikken. Vervolgens ziet u links onderin op de pagina ‘DOWNLOADS voor bezoekers en klasbezoek’ met de drie volgende documenten: ‘suggesties voor klasbezoek’, ‘werkblad bij de tentoonstelling’ en ‘bijsluiter: de brug van Leonardo da Vinci’.
* Niveau werkblad:
Het werkblad is gemaakt voor de basisvorming. Leerlingen worden in de opdrachten van spel naar historisch voorwerp geleid. Het werkblad (niveau en aantal opdrachten) kan men eventueel zelf naar wens aanpassen (downloaden en in het Worddocument aanpassen).
* Leerlingencapaciteit programma:
Er kunnen maximaal 36 leerlingen tegelijk op de tentoonstelling met het werkblad aan de slag. Indien men met meer leerlingen (± 70) wil komen is het volgende mogelijk: De leerlingen worden in 2 groepen ingedeeld, groep 1 doet een rondleiding* door de vaste tentoonstelling van het museum, groep 2 doet het werkblad op de tentoonstelling Goochelen met getallen. Na ± 45 minuten vindt een wisseling plaats: groep 1 doet het werkblad en groep 2 de rondleiding. Totaal zou het programma dus zo’n 90 minuten duren. Tijdens de wisseling kan een pauze ingelast worden, waarin een gratis drankje** genuttigd kan worden.
* rondleidingen zijn gratis voor schoolgroepen, mits 2 weken van te voren aangemeld.
** bezoekers krijgen een gratis drankje aangeboden
* Kosten & boeken:
De toegangsprijs voor groepen vanaf 10 personen is € 2,50 p.p. inclusief een drankje. Boeken kan alleen telefonisch: tel. 071- 521 42 24 en vraag naar Francisca Parmentier.
* Zelf doen voor het bezoek:
Uitprinten van het benodigd aantal werkbladen (eventueel eerst aanpassen van het werkblad)


BIJ TOEVAL VEROORDEELD?

Op vrijdag 2 april organiseert de Vereniging voor Statistiek en Operationele Research een lezingen- en discussiemiddag, naar aanleiding van de rechtzaak tegen de Haagse verpleegster Lucy de B en de rol van "statistisch bewijs" in deze zaak Zie www.nos.nl/nieuws/achtergronden/luciadeb.html .
Sprekers en discussanten zijn Henk Elffers (getuige-deskundige voorgesteld door het openbaar ministerie), Ronald Meester (getuige-deskundige voorgesteld door de raadslieden van de verdachte) en Aart de Vos (instigator van pagina-grote artikelen in Trouw en het NRC van 13 maart waarin een Bayesiaanse methode wordt voorgesteld. Hoewel de zaak Lucy de B de directe aanleiding is voor de middag, is het doel van middag niet deze zaak zelf te bespreken, maar de (mogelijke) rol van de statistiek in een soortgelijke zaak,bijvoorbeeld zoals beschreven in het artikel van Elffers.
Meer informatie: www.math.vu.nl/~aad/BijToeval/
Bron: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd )


HBO-OPLEIDINGEN BEDRIJFSWISKUNDE POSITIEF BEOORDEELD, MAAR HEBBEN WEL STUDENTEN NODIG!!

De opleidingen Bedrijfswiskunde van de Nederlandse hogescholen leveren waardevolle krachten voor het bedrijfsleven en (semi-) overheidsinstellingen af. De afgestudeerden van deze opleidingen blijken moeiteloos aantrekkelijke banen te vinden. Maar een belangrijk probleem is de onbekendheid van de opleiding bij scholieren, universitaire studenten, het grote publiek en zelfs bij vakwiskundigen”. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de onafhankelijke visitatiecommissie die, onder voorzitterschap van de heer prof.dr. J. van de Craats, in 2003 vier hbo-opleidingen Bedrijfswiskunde voor de eerste keer op hun kwaliteit heeft beoordeeld. De bevindingen zijn vastgelegd in het gepubliceerde visitatierapport “Analyse en inzicht”.
Bedrijfswiskundige is een nieuw en nog tamelijk onbekend beroep. De afgestudeerden zijn breed inzetbaar in verschillende bedrijfstakken en in toepassingsgebieden als statistiek; actuariële wiskunde; database marketing; wiskundige software-ontwikkeling; logistiek en planning; bedrijfsanalyse en risk management. Bedrijfswiskundigen zijn medewerkers die via een kwantitatieve benadering informatie verzamelen en structureren op basis waarvan beleidsvoering en besluitvorming in organisaties onderbouwd kunnen worden.
Over alle gevisiteerde opleidingen is de visitatiecommissie positief. De opleidingen bieden een mix van project- en traditioneel onderwijs met voldoende diepgang en veel aandacht voor het leerproces van de student.
Maar, zoals gezegd, de onbekendheid met de opleidingen is een probleem, waardoor de instroom feitelijk lager is dan de behoefte aan bedrijfswiskundigen. Dit probleem wordt door de hogescholen erkend. De hogescholen, die bedrijfswiskunde aanbieden (dit zijn: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Fontys-hogescholen Tilburg en Technische Hogeschool Rijswijk) hebben dan ook de handen ineengeslagen en zijn begonnen met het ontwikkelen van een landelijke PR-campagne.
Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die wiskunde een leuk vak vinden en zouden willen weten hoe ze op een gevarieerde en aantrekkelijke manier hun kennis en vaardigheden tot een beroep kunnen ontwikkelen zouden zich eens moeten oriënteren op een HBO-studie bedrijfswiskunde. De vijf hogescholen hopen dat ook de wiskundedocenten daarbij een positieve rol kunnen spelen.


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl