WiskundE-brief nr. 308 04-04-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

JAARVERGADERING/STUDIEDAG NVVW

WISKUNDEONDERWIJS CROSS THE BORDER

ABELPRIJS 2004


JAARVERGADERING/STUDIEDAG NVVW

De jaarvergadering/studiedag van de NVvW vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 november. Het thema zal zijn: "Voor wie welke wiskunde?" Zoals elk jaar zijn er veel enthousaste deelnemers op die dag en ook veel enthousiaste workshopleiders. Omdat de studiedag is van en voor wiskundeleraren vindt het bestuur het belangrijk om workshops vanuit de praktijk te kunnen presenteren. Daarom deze oproep: Wie denkt dat hij of zij iets kan laten zien of andere leraren mee wil laten kennismaken en daar een workshop van 45 minuten mee kan vullen, laat dat dan per ommegaande weten aan Marianne Lambriex, m.lambriex@nvvw.nl
Wacht niet te lang met reageren, want als het programma eenmaal bij de redactie van Euclides ligt kan ik er niets meer aan veranderen. Uit ervaring van vorige jaren weet ik dat juist als het programma vastligt er nog aanmeldingen zijn om een workshop te mogen houden. En die moet ik dan teleurstellen, want ik heel spijtig vind.
Dus als er nu iets door uw hoofd flitst dat u anderen wilt laten zien, even reageren.
namens het bestuur van de NVvW, Marianne Lambriex


WISKUNDEONDERWIJS CROSS THE BORDER

Op 17 en 18 juni 2004 organiseert het Freudenthal Instituut in samenwerking met de universiteit van Duisburg-Essen een workshop voor Nederlandse en Duitse wiskundedocenten. Centraal in deze workshop staan twee video-registraties van wiskundelessen, één uit Duitsland en één uit Nederland. Het bekijken en analyseren van deze video-registraties zal aanleiding zijn om de verschillen in onderwijscultuur in kaart te brengen. Het belooft een inspirerende confrontatie van twee onderwijsculturen te worden! De workshop vindt plaats in Hotel Via Stenden in Kempen (omgeving Venlo, zie www.hotel-viastenden.de
Aanvang 17 juni om 17:00 uur, eindtijd 18 juni om 17:00. Aan deelname, overnachting en maaltijden zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via www.uni-duisburg.de/FB11/DIDAKTIK/victa/
De deelname is beperkt tot 25 Nederlandse en 25 Duitse docenten, dus snel aanmelden is aan te bevelen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Paul Drijvers, p.drijvers@fi.uu.nl


ABELPRIJS 2004

De Abel Prijs (evenals de Field medaille wel de "Nobelprijs voor wiskunde genoemd") is dit jaar toegekend aan sir Michael Atiay(Un. Edinburgh) en Isadore Singer (MIT-Boston) voor het ontwikkelen (in de jaren zestig van de vorige eeuw) van de "index-theorie". Deze theorie maakt het mogelijk precieze uitspraken te doen over het aantal oplossingen van de meest uiteenlopende problemen. De Noorse Academie van Wetenschappen die de prijs toekent, noemt in het persbericht als voorbeeld de beroende ets "stijgen den dalen" van M.C. Escher. Met behulp van de index-theorie is de onmoglijkheid van deze prent aan te tonen. De index-theorie wordt beschouwd als een van de belangrijkste resultaten van de laatste 50 jaar, en speelt ook een rol bij recente onwikkelingen in de natuurkunde met name de snaartheorie. De prijs (waaraan een geldbedrag 6 miljoen Norse kronen d.w.z ruim 700 000 euro is vebonden) zal op 25 mei in Oslo worden uitgereikt. www.nature.com/nsu/040322/040322-16.html
Bron: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd )


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl