WiskundE-brief nr. 309 18-04-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE

LESSEN SPANNENDER EN UITDAGENDER

CONGRES OVER WISKUNDE EN FILOSOFIE

LEVE DE WISKUNDE!

VACATURE: NATIONALE MEDEWERKER 'PR VOOR DE WISKUNDE'


EERSTE RONDE NEDERLANDSE WISKUNDE OLYMPIADE

Op vrijdag 16 januari hebben 2343 leerlingen van 182 scholen zich gebogen over de opgaven van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. En ze hebben goed werk afgeleverd! Over het algemeen werden de opgaven makkelijker gevonden dan voorgaande jaren. Dit komt ook tot uitdrukking in de scores. Zo waren er maar liefst 12 leerlingen die de maximale score van 22 punten behaald hebben! Alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels het Olympiade-boekje ontvangen. De leerlingen die 15 punten of hoger gescoord hebben, zullen in april een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de tweede ronde, die op 17 september zal zijn in Eindhoven.
Het Christelijk Gymnasium in Utrecht heeft dit jaar de scholenprijs gewonnen. De beste vijf leerlingen van deze school hadden van de maximaal te behalen 110 punten, 103 punten gescoord. En in totaal gaan er maar liefst acht leerlingen van deze school door naar de tweede ronde. Genoeg redenen dus voor een feestelijke uitreiking van de scholenprijs, die plaatsvond op 18 maart. De wisselbeker werd door Wiel Cleven van het Stedelijk Gymnasium Breda overhandigd aan een trotse Sietze Kaldeway, leraar op het Christelijk Gymnasium. Daarnaast was er de Grote Wiskunde Quiz, waarin quizmaster Jan van de Craats (voorzitter van de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade) lastige vragen afvuurde op leerlingen èn leraren van het Gymnasium. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.
De Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade is blij met de belangstelling en hoopt volgend jaar op nog meer deelnemende leerlingen!
Voor meer informatie, mail of bel Melanie Steentjes (secretaris Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade): Melanie.Steentjes@citogroep.nl 026-3521332


LESSEN SPANNENDER EN UITDAGENDER...

Uit de reacties die ik heb ontvangen na de verschijning van mijn artikel in Euclides begrijp ik dat bij sommige collega’s het vuur weer is aangewakkerd.
Ook is er behoefte om van elkaar meer te weten wat er zoal aan stimulerende activiteiten gedaan wordt. Voor mijn artikel heb ik een selectie gemaakt uit de dingen die ik doorgaans doe. Maar hoe het in de praktijk in zijn werk gaat kan ik beter vertellen dan via een geschrift duidelijk maken. Een aantal collega’s hebben in de workshops op de lerarendag van 16 december van de RU Groningen of op die van de Nationale Wiskundedagen kunnen ervaren hoe dat dan gaat bij mij in de les.
Nu besef ik dat het lezen van de mogelijke manieren om de lessen spannender en uitdagender te maken, nog niet meteen leidt tot actie. Vaak is er een extra zetje nodig of moet je eerst zelf ervaren hoe het is, voordat je zelf de stap durft te zetten om eens wat uit te proberen.
Voor secties (minimaal 10 leden) die graag eens aan den lijve willen ervaren hoe het kan gaan, wil ik na mijn werk best eens langs komen om samen aan de slag te gaan met een aantal items die ik kan aanbieden. Het kan zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw zijn.
Het kunnen stimulerende activiteiten zijn die niet direct in de lesstof zitten, het kunnen didactische varianten zijn, andere werkvormen, maar ook stukken lesstof die spannend gebracht kunnen worden. Ik denk dat ik op zo’n middag 3 tot 4 dingen zou kunnen doen met een sectie. Wanneer het niet te ver uit de buurt is dan kan ik op maandag b.v. van 14.30 tot 16.00 uur. (je moet er wel wat voor over hebben, dat heb ik ook). In overleg is er misschien ook een ander tijdstip te vinden, ik heb een enkele keer dinsdagmiddag geen les. Mocht er in de sectie behoefte zijn aan zo’n bijeenkomst (puur privé), laat de sectieleider dan contact met me opnemen. Daarna stuur ik een lijst met mogelijke activiteiten op waar er dan 3 tot 4 uit gekozen kunnen worden. Hierover kan ook nog telefonisch overlegd worden.
Ik neem materiaal mee dat naderhand gebruikt kan worden in de les. Uiteraard vraag ik een onkostenvergoeding + reiskostenvergoeding.
Rob van Oord robvanoord@tiscali.nl


CONGRES OVER WISKUNDE EN FILOSOFIE

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei organiseren we aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een congres over wiskunde en filosofie. Vraag is:

welk onderzoek bestaat er dienaangaande?
De eerste dag is gericht op het onderzoek m.b.t. filosofie van de wiskunde met een aantal internationale sprekers (voertaal Engels); de tweede dag is gericht op de onderwijspraktijk (voertaal Nederlands). Inschrijven voor 1 mei 2004.
Meer informatie vind je op de website: www.vub.ac.be/CLWF/MathEdu2004/
Allen welkom, Karen François
Prof. dr Jean Paul Van Bendegem
Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) Lokaal 5B425 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Campus Etterbeek Pleinlaan 2B-1050 Brussel www.vub.ac.be/CLWF


LEVE DE WISKUNDE!

Op vrijdag 14 mei aanstaande organiseren het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde en het Institute for Logic, Language & Computation van de Universiteit van Amsterdam een open dag voor docenten wiskunde, scholieren en andere belangstellenden. Leve de Wiskunde! is dé gelegenheid om kennis te maken met het spraakmakende onderzoek in de wiskunde en logica aan de UvA.
Op het programma staan lezingen door internationaal bekende onderzoekers uit eigen huis, waaronder prof. dr. Robbert Dijkgraaf en prof. dr. Jan van Eijck. Ook een student wiskunde en de hoofdredacteur van Kennislink zullen een presentatie verzorgen. De onderwerpen van de lezingen begeven zich op de diverse deelgebieden van de wiskunde en logica. Eén aspect hebben alle sprekers gemeen: passie voor het vak.
Op de informatiemarkt tijdens de lunch worden onder andere originele profielwerkstukken gepresenteerd die scholieren in samenwerking met medewerkers van de instituten kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt een aantal populariserende en actuele publicaties, waaronder artikelen voor Kennislink getoond. Naast onderwijs en onderzoek komen ook de recreatieve en kunstzinnige kant van wiskunde en logica aan bod.
De hele dag staan de UvA wetenschappers open voor vragen en discussie over het onderwijs en onderzoek binnen de wiskunde en logica.
Meer informatie en aanmelden kan via www.science.uva.nl/congres of per telefoon: 020 525 7865.
Mariska Enneking Universiteit van Amsterdam Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica


VACATURE: NATIONALE MEDEWERKER 'PR VOOR DE WISKUNDE'

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het Koninklijk Wiskundig Genootschap zijn op zoek naar een medewerker voor 0.2 FTE die op nationaal niveau de PR van de wiskunde zal versterken door middel van actieve nieuwsgaring. De looptijd van het project is twee jaar.
Functie:
De nationale wiskunde PR-medewerker zet zich actief in voor de popularisering van de wiskunde en haar toepassingen, onder scholieren enhet algemeen publiek.
Taken:
De medewerker bouwt en onderhoudt een netwerk van contacten en correspondenten. De medewerker levert zelfstandig bijdragen, redigeert nieuws en informatie vanuit het netwerk en brengt dat onder bij de Wiskunde PersDienst, de wiskundepagina van Kennislink, en overige nieuwskanalen.
Vaardigheden
De medewerker kan zich mondeling en schriftelijk helder uitdrukken en kan zelfstandig contacten onderhouden met vakgenoten bij onderzoeksinstituten, docenten in het onderwijs en met de media.
Opleiding
Wiskunde; een specialisatie in communicatie is een pre. Standplaats: Amsterdam
Meer informatie: Mark Peletier (peletier@cwi.nl ) of Chris Zaal (c.zaal@fi.uu.nl)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl