WiskundE-brief nr. 310 25-04-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

WISKUNDE HAVO EN VWO, WAT IS WIJSHEID...

AANSLUITING WISKUNDE VO-HO

ZORG OVER DE HERIJKING TWEEDE FASE VAN HAVO EN VWO


WISKUNDE HAVO EN VWO, WAT IS WIJSHEID

Bij de invoering van de tweede fase heeft het wiskunde-onderwijs op HAVO en VWO een grondige verandering ondergaan. Met alle strubbelingen van dien.
En in 2007 komen er weer aanpassingen, de reductie in aantal SLU bij WB kan niet met de kaassschaafmethode worden gecompenseerd.
De ervaringen de afgelopen jaren met het huidige leerprogramma hebben een aantal dingen duidelijk gemaakt:

Het programma is ambitieus en ademt de kenmerken van een destijds ideële vernieuwende achtergrond. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een en ander te hoog gegrepen was: aanpassing op aanpassing volgde met als belangrijk argument de hoge werkdruk.
Inmiddels hebben de vervolgopleidingen ervaring opgedaan met een aantal "lichtingen" tweede fase leerlingen. Bij een aantal van die vervolgopleidingen zijn formulekaart en grafische rekenmachine niet toegestaan. Daarbij komt dat het ontbreken van routinematig handelen -o.a. op het gebied van algebraïsche vaardigheden en het oplossen vn vergelijkingen- als een reëel obstakel wordt gezien. Natuurlijk is het verwijt terecht dat deze vervolgopleidingen destijds mede hebben ingestemd met het huidige leerprogramma, maar zwartepieten lost niets op. Nu er in 2007 ingrijpend moet worden gesnoeid in de wiskunde b is er een totaal nieuwe situatie ontstaan.
Helderheid is m.i. het sleutelwoord:
Ik pleit ervoor om het CE als uitgangspunt te kiezen: Helderheid is hierbij het sleutelwoord: op deze manier is voor direct betrokkenen (leerlingen en docenten VO en de vervolgopleidingen) duidelijk welke onderwerpen en op welk niveau bij wb1 en wb12 horen.
Helder is dan ook dat de status van het vak wiskunde: ondersteunend voor andere vakken waar deze wiskunde wordt gebruikt/toegepast.
Helder is dan ook dat het nieuw te ontwikkelen vak (winask of toch maar science?) vooral gekozen moet worden door leerlingen die zo'n richting ambiëren.
Het is in uw eigenbelang dat u massaal reageert. Analyseert u de afgelopen jaren eens grondig, gericht op de door u gewenste richting van de veranderingen per 2007.
Het volgende artikel gaat ook over dit onderwerp. U kunt daarop reageren of u reageert naar de WiskundEbrief (of naar beide) .
LAAT UW MENING IN IEDER GEVAL HOREN ! ! !
Jos Andriessen


AANSLUITING WISKUNDE VO-HO

De laatste tijd (0-36 maanden) bereiken mij steeds meer berichten dat de aansluiting van de wiskunde uit het VO op die uit het Hoger Onderwijs niet deugt. Allereerst in directe zin: ik heb vier kinderen die een bèta-studie op de universiteit volgen, danwel gevolgd hebben. Waarvan twee van vóór de tweede fase. De wiskunde die men daar toetst op tentamens sluit zeer goed aan bij de wiskunde die ………. 15 jaar geleden in het VO werd onderwezen.

De geluiden, die ik opvang van docenten van hoge scholen en universiteiten, zijn min of meer gelijkluidend. Men klaagt daar “steen en been” over het wiskundige niveau van de huidige studenten. Men verbiedt regelmatig formulebladen bij diverse tentamens. En als men al een GR toestaat, dan maakt men de opgaven wel zó, dat het gebruik ervan geen enkel voordeel biedt. Je kunt je overigens afvragen of dit wel een juiste handelswijze is.
Voor een aanzienlijk aantal eerstejaars studenten draait men tegenwoordig op diverse faculteiten een aansluitingsprogramma.

De tweede fase is in het voortgezet onderwijs geïntroduceerd met veel positief commentaar van de educatieve begeleiders. Tegelijkertijd heeft men de gelegenheid aangegrepen om –zoals gebruikelijk in Nederland– het leerplan wiskunde helemaal om te gooien. Ik meen me te herinneren dat die verandering o.a. op verzoek van het Hoger Onderwijs is gebeurd.

Hoewel er zeker ook voordelen van de tweede fase op te noemen zijn (sommige vakken –dus ook leerlingen– varen er wèl bij) zie ik binnen de wiskunde grote bezwaren. Onderwijs is in het leven geroepen om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. En hiertoe behoort m.i. ook het vervolgonderwijs. Als ik nu de CSE’s vwo wiskunde-B van de laatste jaren bekijk, vind ik niet zozeer het niveau van bedenkelijke kwaliteit: je moet echt wel slim zijn om die opgaven foutloos te maken. Maar de wiskundige bagage waarop een beroep wordt gedaan is m.i. minimaal. Vooral algebraïsche vaardigheden komen nauwelijks aan bod. Ik moet daarbij opmerken, dat ik geen ervaring heb met wiskunde-A. Mogelijk dat daar minder problemen optreden.

Ik heb lang geaarzeld om bovenstaande mening naar buiten te brengen. Tenslotte ben ik ook maar een klein radertje in het geheel en ligt het niet direct op mijn terrein om daarover een mening te ventileren. Echter, het feit dat ik me als vader, docent en opvoeder gedeeltelijk verantwoordelijk voel voor “mijn” aan het hoger onderwijs afgeleverde kinderen heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Daarentegen heb ikzelf ook hier en daar wel een zekere voorkeur voor bepaalde stof. Als ik bijvoorbeeld moet kiezen om uitleg te geven over het verschil tussen:

dan is de keuze niet moeilijk voor mij. Reden: ik moet te veel tijd besteden aan uitleg geven over interpretatie van bepaalde vragen.

Nu zit er in 2007 weer een verandering aan te komen, maar hiervan verwacht ik nauwelijks verbetering. Indien u over de besproken aansluiting een duidelijke mening heeft, roep ik u hierbij op te reageren in de WiskundE-brief.

Tevens vraag ik u de volgende mini-enquête “uit te knippen” en ingevuld naar mij op te sturen. Reageert u a.u.b. massaal (hooguit twee minuten werk), opdat u en ik een goed beeld hierover kunnen krijgen. Vraag ook uw collega’s of ze hierop willen reageren. Uiteraard zal uw mening absoluut anoniem verwerkt worden.

De uitslag van de enquête zal wordt gepubliceerd in een volgende WiskundE-brief. Mogelijk kan een leerplancommissie hiermee dan haar voordeel doen.

Met vriendelijke groet,
Bram Theune, actheune@zeelandnet.nl
(voormalig onderwijzer op een basisschool, docent wiskunde op een lerarenopleiding; tegenwoordig wiskundedocent in het vo en coördinator WisBase).


 1. Ik heb de afgelopen drie jaar wiskundelessen verzorgd aan:………………………(invullen; meerdere getallen mogen, te kiezen uit onderstaande vakken/instellingen)
  1. HAVO A1
  2. HAVO A1,2
  3. HAVO B1
  4. HAVO B1,2
  5. VWO A1
  6. VWO A1,2
  7. VWO B1
  8. VWO B1,2
  9. HBO instelling
  10. Universiteit
  11. Anders………………… (invullen a.u.b.)
 2. Ik heb de volgende mening over de aansluiting havo -hbo voor wat betreft het wiskundeprogramma in de tweede fase…………….. (slechts één getal invullen)
  1. slecht
  2. onvoldoende
  3. voldoende
  4. goed
  5. zeer goed
  6. mij niet bekend
 3. Ik heb de volgende mening over de aansluiting vwo -wo voor wat betreft het wiskundeprogramma in de tweede fase…………….. (slechts één getal invullen)
  1. slecht
  2. onvoldoende
  3. voldoende
  4. goed
  5. zeer goed
  6. mij niet bekend


ZORG OVER DE HERIJKING TWEEDE FASE VAN HAVO EN VWO

Middels een brief aan het Ministerie van OCW d.d. 19 april 2004 heeft het Freudenthal Instituut zijn zorg uitgesproken over de plannen voor de Herijking Tweede Fase van havo en vwo. In de brief worden vijf knelpunten en kansen gesignaleerd:

 1. het ontbreken van wiskunde in het C&M-profiel van het havo
 2. kansen die er ontstaan voor wiskunde A in het C&M-profiel van het vwo
 3. de studielast wiskunde van leerlingen van de N&T-profielen
 4. de dubbelkeuze van wiskunde AB en wiskunde B
 5. het nieuwe b-vak
Reacties op de brief zijn welkom www.fi.uu.nl/nl/nieuws/brief.html
Bron: WPD (www.wiskgenoot.nl/wpd)


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl