WiskundE-brief nr. 317 20-06-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

RAPPORT TAAKGROEP VERNIEUWING BASISVORMING

OPROEP EERSTE GRAADS OPLEIDING VIA INTERNET

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)


RAPPORT TAAKGROEP VERNIEUWING BASISVORMING

Deze maand is het eindrapport van de taakgroep vernieuwing basisvorming (Beweging in de onderbouw ) gepubliceerd.
Wiskunde wordt daarin beschouwd als leergebied, naast Nederlands, Engels, Mens en natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur, Beweging en Sport.
Over het leergebied wiskunde wordt het een en ander gezegd, en er worden (gewijzigde) kerndoelen gefomuleerd.
Op de site van de NVvW (www.nvvw.nl ) staan een aantal relevante passages en verwijzingen.
Mede met oog op de recente discussies over aansluiting en vaardigheden lijkt het me goed als wiskundedocenten hier goed nota van nemen.
Gerard Koolstra


OPROEP EERSTE GRAADS OPLEIDING VIA INTERNET

Sinds augustus 2003 ben ik bezig geweest om, via de Open Universiteit Vlissingen, een 1e graads wiskunde-opleiding in deeltijd naar Zeeland te halen. De fysieke afstand van mijn woonplaats naar Rotterdam is gewoonweg te groot om daar deze studie te volgen.
Om een lang verhaal kort te houden: het leek er op dat er een afstand-studeer-variant gevonden was. De LAV-1 opleiding van de Hogeschool Rotterdam/ Universiteit Leiden ( ICLON ) zou via Internet gevolgd kunnen worden. In eerste instantie toonden zeventien 2e graads wiskundedocenten interesse. Toen echter op een voorlichtingsbijeenkomst bleek dat er slechts drie bijeenkomsten per jaar zouden zijn met de docenten, bleven er uiteindelijk maar vier geïnteresseerden over, waarvan ik er dus één ben. Wat mij verbaast is dat ik de indruk heb dat er door de HRo en UL ( ICLON ) enkel gekeken is naar het gebied Zeeland, en niet naar heel Nederland. Een studie “op afstand “ kan volgens mij namelijk overal in Nederland gevolgd worden. Drie keer een bijeenkomst in Rotterdam lijkt mij voor niemand een al te groot probleem.
Ik ben dan nu ook op zoek naar 2e graads docenten wiskunde die, vanwege de fysieke afstand of om een goede andere reden, geen kans zien om een bestaande 1e graads studie wiskunde te gaan doen. Dus: waar in Nederland je ook woont, mail mij als je geïnteresseerd bent in een 1e graads wiskundestudie, in deeltijd, via Internet.
Ook als je andere tips voor mij hebt hoor ik ze graag.
Carin van den Akker tomroggema@zeelandnet.nl


VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

Wij, het Kalsbeek College, te Woerden hebben 33 uur wiskunde eerste-graads vacant m.i.v. de nieuwe cursus. Voor informatie over onze school: www.kalsbeek.nl


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl