WiskundE-brief nr. 319 04-07-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar meer dan 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

STUDIEDAG VOOR WISKUNDELERAREN RUG 21 DECEMBER

SLO-STUDIEDAG OVER ONDERWIJS AAN (HOOG)BEGAAFDE JONGEREN

VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)


STUDIEDAG VOOR WISKUNDELERAREN RUG 21 DECEMBER

Aankondiging

Dinsdag 21 december organiseert het Instituut voor Wiskunde en Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen de jaarlijkse studiedag voor wiskundeleraren.
Het thema van deze dag is "Wiskunde: dienstmaagd of koningin?"
De Wiskunde wordt wel de Koningin der wetenschappen genoemd, ofschoon deze titel ook nogal eens wordt gebruikt voor de Theologie en voor de Filosofie.
Maar de wiskunde kent ook een andere zijde, namelijk de dienstbaarheid aan andere vakken. "Waar lag in de schoolwiskunde in het verleden de nadruk op?
En hoe is het nu? En hoe denken leerlingen en leraren erover?" zijn ondermeer vragen waarover we ons willen buigen.
Noteer vast de datum in uw nieuwe cursusagenda, nadere informatie volgt.
Oproep
In het verleden hebben collega's uit het land zeer waardevolle bijdragen aan de Studiedag voor Wiskundeleraren Groningen geleverd door een workshop te geven. Vandaar ook nu weer deze oproep:
Denk je een workshop te kunnen geven die interessant is voor collega's en die (min of meer) in het thema past, neem dan svp contact op met Wout de Goede (wdg@math.rug.nl), zulke bijdragen zijn meer dan welkom.

Met vriendelijke groeten, Wout de Goede wdg@math.rug.nl

SLO-STUDIEDAG OVER ONDERWIJS AAN (HOOG)BEGAAFDE JONGEREN

Nieuwe lesmaterialen en eigen ervaringen delen

Bestaande lesmethoden voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs schieten vaak tekort. De gezamenlijke lessen zijn niet interessant genoeg en de zeer slimme jongeren vervelen zich al snel. SLO ontwikkelde daarom voor veel vakken verrijkingsmateriaal. Maar ook docenten werken in de dagelijkse lespraktijk aan manieren om interessant onderwijs voor (hoog)begaafden te realiseren. Om al die expertise met elkaar te delen en van elkaar te leren, organiseert SLO een studiemiddag op 6 oktober 2004.

Veel docenten kennen het probleem: het lesuur is halverwege en een (hoog)begaafde leerling is al lang klaar met de opdracht en staart verveeld uit het raam. Hoe kun je aan de leermogelijkheden van die individuele leerling tegemoet komen? Zonder de rest van de klas te overhaasten? Hoe realiseer je uitdagend onderwijs voor zo’n uitschieter? Veel docenten doen hun best om ook die ene slimme jongen of dat (hoog)begaafde meisje te interesseren en intellectueel uit te dagen. Soms met succes en soms mislukt zo’n poging ook. Want het juiste verrijkingsmateriaal ontwikkelen, is zo makkelijk niet. SLO onderkende dit probleem en ging samen met enkele ervaren docenten aan het werk. Het resultaat bestaat uit een pakket verrijkingstaken voor leerlingen voor diverse vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor docenten kwam er een aantal instrumenten waarmee zij zelf aan de slag kunnen en lesmateriaal kunnen aanpassen en samenstellen. De lesmaterialen zijn ontwikkeld voor de lessen Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, biologie en aardrijkskunde.

Studiemiddag

Op 6 oktober 2004 presenteert SLO het ontwikkelde verrijkingsmateriaal tijdens de studiemiddag ‘Materiaal voor onderwijs aan (hoog)begaafden’ in Utrecht. Daarnaast is er op deze bijeenkomst voor docenten, coördinatoren en schoolleiders ruimschoots gelegenheid om eigen ervaringen te delen met vakgenoten. Om daarna, tijdens de workshops, de handen uit de mouwen te steken en zelf verrijkingsmateriaal samen te stellen.

De studiedag begint met een inleiding door docent en SLO-medewerker Thomas Peters. Hij schetst de verschillende mogelijkheden die docenten hebben om hun lessen interessanter te maken voor hoogbegaafde leerlingen. Ter illustratie noemt hij een aantal successen én mogelijke valkuilen. Vervolgens geven verschillende deelnemers een korte presentatie over de lesmaterialen en aanpakken waar zij goede ervaringen mee hebben. Na de lunch staan er diverse workshops op het programma. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om zélf aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van verrijkend lesmateriaal. Onderling wisselen de deelnemers ervaringen uit en leren ze hoe ze interessanter onderwijs kunnen bieden. Elke bezoeker kan aan twee workshops deelnemen.

Workshops. Onder meer de volgende workshops staan op het programma:
 • Nederlands: verrijkende taken voor leerlingen n docenten voor de les Nederlands. Deelnemers gaan zelf aan de slag met keuzeopdrachten.
 • Moderne vreemde talen: deelnemers beoordelen eigen, zelf meegenomen materiaal aan de hand van een checklist op geschiktheid voor hoogbegaafde leerlingen. Daarna is het tijd om zelf materiaal te ontwikkelen.
 • BioNaSk: deelnemers leren wat geschikte en minder geschikte opdrachten voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde zijn. Hoogbegaafde leerlingen vertellen tijdens deze workshop hoe zíj lesmateriaal ervaren.
 • Tweede Fase: SLO en het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (UCLO) vertellen samen over een methode voor moderne vreemde talen en biologie in de Tweede Fase. De organisaties werken momenteel aan uitdagende opdrachten voor begaafde leerlingen. Tijdens de workshop presenteren zij hun uitwerkingen en conclusies.

 • Materiaal voor onderwijs aan hoogbegaafden Studiemiddag voor docenten, codinatoren en schoolleiders voortgezet onderwijs
  Datum: woensdag 6 oktober 2004 Tijd: 9.30 17.00 uur
  Locatie: Hogeschool Domstad in Utrecht
  Prijs: 150,- per deelnemer (prijs inclusief koffie/thee, lunch).
  Voor deelnemers die zelf een presentatie houden, is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u terecht bij:
  Dirkje Ebbers (projectleider), d.ebbers@slo.nl / tel. 053 4840 359 of Ellie Kristens (secretariaat), e.kristens@slo.nl / tel. 053 4840 646.
  Aanmelden kan via www.slo.nl/hoogbegaafd

  VACATURE WISKUNDE (ADVERTENTIE)

  Het Cals College in Nieuwegein heeft m.i.v. volgend schooljaar een vacature wiskunde van totaal 30 lesuur. Wij zoeken twee enthousiaste collega's voor 0.3 -1.0 fte. Zie ook onze website: WWW.CALS.NL
  Inlichtingen en sollicitaties via nieuwegein@cals.nl of telefonisch 030-6868040 bij mevrouw A.M.Bos


  WiskundE-brief
  redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
  e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl