WiskundE-brief nr. 320 29-08-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

START NIEUWE SCHOOLJAAR

VERSCHUIVING IN AANMELDINGEN NAAR TECHNISCHE WISKUNDE

WISKUNDE HULP SITE VOOR SCHOLIEREN


START NIEUWE SCHOOLJAAR

Een aantal van u is al begonnen, een aantal begint maandag as en "het zuiden" begint maandag over een week
We hopen dat u een prima vakantie heeft gehad. Wat dit schooljaar zal brengen is voor ieder een vraagteken.
De WiskundEbrief hoopt op uw aller bijdragen, meningen, praktijkervaringen en zaken waarvan u als docent vindt of voelt dat die landelijk bediscussieerd moeten worden. En nodigt u vooral uw vakcollega"s uit om dit ook te doen.
Wilt u uw eventuele (nieuwe) collega's wijzen op de mogelijkheid om zich te abonneren op de WiskundEbrief ?
Alle succes in het nieuwe schooljaar,
Redactie WiskundE-brief, Jos Andriessen en Gerard Koolstra.


VERSCHUIVING IN AANMELDINGEN NAAR TECHNISCHE WISKUNDE

Zoals diverse dagbladen meldden laten de aanmeldingen van nieuwe studenten een toename zien in de bčtarichting, vooral bij technische natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij wiskunde is er een verschuiving te zien. De aanmeldingen wiskunde aan de algemene universiteiten daalden iets (van 137 naar 127), terwijl de aanmeldingen voor technische wiskunde (vooral gegeven aan TU's) juist sterk toenamen (van 57 naar 83). Vorig jaar augustus was er juist een duidelijke stijging van de aanmeldingen (algemene) wiskunde, en niet bij technische wiskunde.
Zie ook cf.bc.uva.nl/facts/feitenboek/actueel/pdf/week34.pdf
BRON: WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


WISKUNDE HULP SITE VOOR SCHOLIEREN

Vrijdag 2 juli jongsleden is de nieuwe wiskunde hulp site geopend door dhr. Egbert Boerma, vestigingsdirecteur van het Corderius College te Amersfoort. De website is een initatief van Mathijs van der Hurk, om het mogelijk te maken om via internet kennis uit te wisselen met mede scholieren. Op de website bevindt zich een woordenboek, waar bezoekers woorden kunnen plaatsen, om zo hun wiskunde kennis aan anderen te delen.Omdat het woordenboek niet alle informatie biedt is er ook een groot forum waar bezoekers hun vragen kunnen stellen als ze in de knoei zitten met een formule of een tekening.
Een team van ruim 10 man staan de bezoekers graag te woord op het forum, maar ook via de live support, een online chat, waar meestal een of twee operators zitten te wachten tot dat ze hun kennis kunnen delen met mensen die niet de benodigde kennis hebben.
BRON: WPD www.wiskgenoot.nl/wpd


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl