WiskundE-brief nr. nr 321 05-09-2004

De WiskundE-brief is in de eerste plaats gericht op wiskundedocenten in het Voortgezet onderwijs.
Bedoeling is elkaar snel op de hoogte te houden van, en meningen uit te wisselen over voor hen relevante zaken, met enige nadruk op ICT en nieuwe ontwikkelingen
De redactie wordt gevormd door Jos Andriessen en Gerard Koolstra.
Bijdragen zijn welkom via j.andriessen@hccnet.nl of we-b@xs4all.nl
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of niet te publiceren. Deze brief wordt gestuurd naar ruim 1600 adressen.
Het archief is te bekijken via http://www.digischool.nl/wi/WiskundE-brief

in dit nummer:

SOFTWARE GEVRAAGD VOOR HET MAKEN VAN WISKUNDETOETSEN

NIEUWE VEILINGRONDE WWW

NATIONALE WISKUNDE DAGEN

WISKUNDE: DIENSTMAAGD OF KONINGIN? , OPROEP


SOFTWARE GEVRAAGD VOOR HET MAKEN VAN WISKUNDETOETSEN

ik stuur dit mailtje omdat ik als trouwe lezer meteen aan de wiskunde e-brief dacht, toen mijn sectiegenoten met de volgende vraag kwamen:
wie kent een mooi en vooral handig programma om wiskunde toetsen mee te maken? Een aantal sectiegenoten, waaronder ikzelf, gebruikt het MS-Dos programma RHS, van A.H. van Rheenen. Als dit programma een windows-versie had, zou ik het meteen aanschaffen. Op een 'what you see is what you get'-scherm kun je in dit programma zowel formules, specifieke wiskunde-tekens, maar ook ruimtelijke plaatjes als bijvoorbeeld schuin-afgeknotte kegels in een handomdraai maken. Andere sectiegenoten gebruiken o.a. de formule-editor van Word. Graag wil ik een oproep doen aan collega's in den lande om ons langs deze simpele weg te wijzen op een handig wiskunde programma voor het maken van toetsen. Reacties naar w.beerkens@ludgercollege.nl Bij voorbaat dank!
Wim Beerkens, St.-Ludgercollege Doetinchem.


NIEUWE VEILINGRONDE WWW

De internetveiling van wiskundeboeken, het WWW (wereld wiskunde web), van het Wereldwiskunde Fonds (WwF) zal dit najaar met een nieuwe ronde van start gaan. De veiling is geheel vernieuwd waardoor we hopen dat toegankelijkheid en gebruikersgemak voor kopers, verkopers en mensen achter de schermen vergroot zal worden.
Ook nu wordt weer de keuze geboden aan verkopers de opbrengst van hun veilingdeel geheel of gedeeltelijk ten goede van het WwF te laten komen.
Nieuw is dit jaar de flexibele veilingtermijn en de mogelijkheid om ‘on line’ boeken in te brengen. Heeft u een grote hoeveelheid boeken die u wilt laten veilen voor dit goede doel, dan kunt u ook op voorhand contact opnemen met de veilingmeester Christian Bokhove cbokhove@quicknet.nl. Alle wiskundeboeken zijn toegestaan, behalve schoolboeken van na 1968.
Het precieze startmoment van de veiling zal, onder andere via de WiskundE-brief, bekend gemaakt worden. Uiteraard hopen we weer op een goede omzet.
Het WwF heeft in het recente verleden meer dan 3500 euro overgehouden aan de verschillende veilingen van het WWW en daarmee enkele aparte wiskundeprojecten in de Derde Wereld kunnen steunen.
Voor meer informatie over het WwF: zie de site van de NVvW:
Namens het WwF, Ger Limpens, p.r.-medewerker


NATIONALE WISKUNDE DAGEN

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 2005 worden de 11e Nationale Wiskunde Dagen gehouden in Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Deze conferentie is bedoeld voor alle wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs. Het beloven weer inspirerende dagen te worden met bijdragen variërend van historische en zuiver wiskundige onderwerpen tot nieuwe biologische toepassingen en recente ontwikkelingen in het onderwijs.
Half september zal de programmafolder met een aanmeldingsformulier naar de scholen worden gestuurd. Algemene informatie over de NWD is te vinden op: http://www.fi.uu.nl/nwd. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: Ank van der Heiden, telefoon: 030 263 55 55 of e-mail: nwd@fi.uu.nl


WISKUNDE: DIENSTMAAGD OF KONINGIN? , OPROEP

Dinsdag 21 december organiseert het Instituut voor Wiskunde en Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen de jaarlijkse studiedag voor wiskundeleraren. Het thema van deze dag is "Wiskunde: dienstmaagd of koningin?" ( Zie WiskundEbrief 319 , noot van de redactie)
Oproep
In het verleden hebben collega's uit het land zeer waardevolle bijdragen aan de Studiedag voor Wiskundeleraren Groningen geleverd door een workshop te geven. (De beide winnende docentenworkshops op de NWD 2004 waren eerst in Groningen op de Lerarendag 2003 uitgeprobeerd !)
Vandaar ook nu weer deze oproep: Denk je een workshop te kunnen geven die interessant is voor collega's en die (min of meer) in het thema past, neem dan svp contact op met Wout de Goede (wdg@math.rug.nl ) of met Martha Witterholt (martha@math.rug.nl), je bijdrage is meer dan welkom.
Met vriendelijke groeten, Wout de Goede


WiskundE-brief
redactie Jos Andriessen en Gerard Koolstra
e-mail: j.andriessen@hccnet.nl of g.koolstra@chello.nl